E-raamatukogu ELLU rahuloluküsitluse tulemused

9. veebruar kuni 17. märts 2017 viisime läbi e-raamatukogu ELLU rahuloluküsitluse. Selle eesmärgiks oli teada saada, kui palju e-raamatukogu kasutatakse, kas e-raamatute valik vastab lugejate soovidele ning kas e-raamatukogu kasutamine on mugav. Samuti oli eesmärgiks välja selgitada e-raamatukogu ELLU kitsaskohad. Küsitlus koosnes kuuest küsimusest ja vastamine oli anonüümne. Kõikidele küsimustele vastamine polnud nõutud. Kokku vastas küsitlusele 184 inimest.

92,9% vastajatest (171 vastajat) leidis, et nad on enamasti saanud laenata endale meelepärast lugemist. Vaid 7,1% (13) vastajatest ei leia e-raamatukogust alati sobivat kirjandust. 60,9% (112 vastajat) on 1-5 korda viimase aasta jooksul kogenud seda, et otsitav e-raamat on juba välja laenutatud ning on vaja oodata selle tagastamist. 17,4% (32) on seda juhtunud 6-10 korda, 7,6% (14) enam kui 10 korda viimase aasta jooksul ning 14,1% (26) vastajatest ei ole seda kogenud ning on saanud laenata just neid e-raamatuid, mida nad on otsinud. Seega ootavad inimesed, et e-raamatukogus ELLU võiks olla rohkem e-raamatute litsentse, mis võimaldaks suuremal hulgal inimestel sama e-raamatut korraga lugeda. Praegu toimib e-raamatukogu sarnaselt füüsilise raamatukoguga st üheaegseid laenajaid saab olla nii palju, kui on eksemplare ostetud.

94,5% (173 vastajat) vastanutest on juhtunud, et otsitavat e-raamatut ei leidu e-raamatukogus. 5,5% (10) vastanutest ei ole seda kogenud, mis tähendab, et nad on alati leidnud otsitavad e-raamatud. Sellest võib järeldada, et ELLUs leiduvate e-raamatute valik võiks olla mitmekesisem. Et pakkuda laiemat kirjanduse valikut ning suurendada litsentside arvu, tõstis raamatukogu 2016. a e-raamatute komplekteerimise eelarvet. Ka sellel aastal oleme e-raamatute hankimiseks planeeritud summat suurendanud. Tulevatel aastatel soovime e-raamatute komplekteerimise eelarvet veelgi suurendada. E-raamatute litsentside ostmine ELLUsse ei sõltu aga ainult raamatukogu rahalistest võimalustest. Komplekteerimist mõjutab e-raamatuna väljaantavate teoste valik, samuti saab raamatukogu lugejatele laenutamiseks osta vaid neid raamatuid, millele on kirjastaja või autor andnud vastava loa.

ELLUs olevad e-raamatud on valdavalt eestikeelsed. Inglis- ja venekeelsete e-raamatute pakkumiseks alustasime 2017. aastal koostööd USA firmaga OverDrive ning Tallinna Keskraamatukogu lugejad saavad võõrkeelseid e-raamatuid laenama hakata hiljemalt selle aasta suvest.

E-raamatukogu ELLU on loodud kasutamiseks laua- ja sülearvutiga, kuid seda saab kasutada ka tahvelarvuti, nutitelefoni ning e-lugeriga, kui e-luger võimaldab internetiühendust ja selles sisalduva tarkvaraga saab avada mitu vahelehte. Küsitlusest selgub, et kõige rohkem kasutatakse e-raamatukogu laua- või sülearvutiga (138 vastajat) ning nendega on ELLUt kõige mugavam kasutada. Tahvelarvutis ja nutitelefonis e-raamatute lugemine on samuti populaarne (vastavalt 100 ja 102 kasutajat vastajate hulgast), kuid selgub, et tahvelarvuti kasutajad hindavad ELLUt mugavamaks kui nutitelefonide kasutajad. Kasutusmugavus võib sõltuda ekraani suurusest, kuna ELLUst raamatute lugemiseks valimine ja e-raamatu lugemine (nt lehtede kerimine) on väikese ekraaniga seadmel tülikam.

E-lugeriga ELLU kasutamist on proovinud vaid 24 vastajat ning neist 8 peab seda võimalust mugavaks, 5 väga mugavaks, kuid 11 vastanu hinnangul on see ebamugav. Sellise hinnangu põhjuseks võib olla asjaolu, et ELLU kasutamine eeldab pidevat internetiühendust, sest e-raamatuid ei saa seadmesse laadida. E-lugerid on loodud põhimõttel, et e-raamat laetakse seadmesse, et seda lugeda ka nendes kohtades, kus internetiga pole võimalik ühendust luua. Teine põhjus, miks e-lugeriga ELLU kasutamine on ebamugav, võib olla see, et e-lugeri tarkvara ei võimalda ELLUt kasutada viisil, nagu see on ette nähtud.

53% (97 vastajat) vastanutest kasutab e-raamatukogu mõned korrad nädalas, 32,8% (60) mõned korrad kuus ning 14,2% (26) mõned korrad aastas. Seega üle poolte küsitlusele vastanud ELLU kasutajatest on sagedased kasutajad.

Esitasime ka vaba vastusega küsimuse, kus vastajad said teha ettepanekuid ja tuua välja näiteid, mis neid ELLU kasutamise juures häirib. Selgus, et enim tekitavad muret lugemiskeskkonna järjehoidja, e-raamatute järjekorda lisamise puudumine ja lugemissoovide salvestamise võimaluse puudumine. Kasutajad tunnevad puudust ka erinevatest e-raamatu nimekirjade sorteerimise võimalustest. Veel tuleb ettepanekutest välja, et kasutusmugavus võiks vähem oleneda seadmest, millega e-raamatuid loetakse. Vastused on raamatukogule väga olulised, sest ettepanekuid kasutame ELLU arenduste planeerimisel.

Pikem ülevaade küsitluse tulemustest.

Kõigil vastajatel oli võimalik osaleda ka loosis ning võita auhind Tallinna Keskraamatukogu poolt. Loosisime välja 10 võitjat. Võitjatega on ühendust võetud ning auhinnad ootavad neid lähimates raamatukogudes!

 

27.04.2017

Tallinna päeva sündmused Tallinna Keskraamatukogus

Tallinna päeval, 15. mail kell 17.30 toimub Wabaduse kohvikus (Vabaduse väljak 10) Tallinna Keskraamatukogu noortele ja täiskasvanutele suunatud lugemisprogrammi “Raamatuga kevadesse” lõpuüritus. Lugemisprogrammi lõpetamisele on oodatud kõik programmi edukalt läbinud  inimesed, st inimesed, kes lugesid läbi 15 või enam raamatut. Lõpuüritusel tunnustatakse lugemisprogrammis osalenud inimesi, tehakse kokkuvõtte lõppenud lugemisprogrammist ning kerge suupistelaua juures saab vahetada mõtteid loetud raamatute üle.

Tallinna päeval, 15. mail algab laste otsimis- ja orienteerumismäng „Aardejaht“, mis viib usinad otsijad kuu aja vältel Tallinna Keskraamatukogu raamatukogudesse põnevaid ülesandeid  lahendama.

Aardejaht on 7–12-aastastele lastele mõeldud mäng, kus kuu aja jooksul (15. mai – 15. juuni 2017) tuleb lastel külastada vähemalt 15 raamatukogu. Mängus osalevad kõik Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogud ja teenindusosakonnad. Igas raamatukogus on erinevad ülesanded, mõistatused ja tegevused, mille lahendamise järel saab laps mängu passi templi ülesande täitmise kohta. Aardejahi eesmärgiks on põnevalt ja seikluslikult õhutada raamatukogus käimist ning anda lastele uusi teadmisi. Igal aastal on Aardejahti fookuses erinev teema. 2017. aastal on selleks TERVIS. Mängu abil püüame anda lastele teadmisi tervislikust toitumisest ja eluviisidest, terveks olemisest ning loomulikult terviseraamatutest.

Aardejahi passe saab kõigist keskraamatukogu haruraamatukogudest ja teenindusosakondadest.


Eestikeelse kirjanduse osakond (Estonia pst 8)

Laupäeval, 13. mail kell 12 toimub kultuurilooline jalutuskäik „Vanalinn täis lugusid“. Giid Krista Heinpalu tutvustab Tallinna kesklinna huvitavaid maju ja paiku ning nendega seotud inimesi ja lugusid. Jalutuskäik algab Tallinna Keskraamatukogu (Estonia pst 8) ees kell 12. Peatutakse Raekoja platsil ning suundutakse Rüütli tänavale. Jalutuskäik kestab umbes 1,5 tundi ja sellel osalemine on tasuta. Lisainfo ja eelregistreerimine telefonil 683 0920 ja e-posti aadressil eo@tln.lib.ee.

Esmaspäeval, 15. mail kell 12 infotund „Tallinna e-teenused“. Tutvustatakse Tallinna linna veebilehel olevaid teenuseid ja iseteeninduskeskkonda. Eelnevalt registreeruda pole vaja. Lisainfo telefonil 683 0917 ja e-posti aadressil ls@tln.lib.ee.

Esmaspäeval, 15. mail kell 12.30 ja 16 toimuvad keskraamatukogus ajaloolised ringkäigud e Sibulatuurid, mille käigus tutvustame Tallinna Keskraamatukogu peahoonet (Estonia pst 8) läbi ajaloo. Räägime perioodist, mil hoones tegutses Vene Seltskondlik kogu (1895-1918), raamatukogu algusaegadest ja tänapäevast. Viime külastajad ka nendesse ruumidesse, kuhu tavaliselt ei pääse.

Ringkäigul osalemiseks ei ole vaja eelnevalt registreerida. Huvilistel palume tulla 5 minutit enne ringkäigu algust keskraamatukogu esimese korrusele.

Esmaspäeval, 15. mail sõidab kesklinnas raamatukogu jalgratas „Raamat paneb rattad käima“. Jalgrattal väntav raamatukoguhoidja vastab erinevatele infopäringutele (sh aitab eksinud Tallinna külalistel leida üles õige tänava), õpetab tahvelarvutil kasutama infoallikaid, jagab infot raamatukogus toimuvate koolituste, näituste jt sündmuste kohta, loeb möödaminnes lastele ette muinasjuttu, lahendab lastega koos ristsõnu jpm.

Tallinna päeval, 15. mail kell 12-15 saavad kõik huvilised keskraamatukogu (Estonia pst 8) ees tutvuda robootikaringi tegemiste ja robotitega Lego WeDo2, lahendada viktoriine ja ristsõnu, uudistada e-lugerit ning õppida kasutama e-kataloogi ESTER ja e-raamatukogu ELLU. Lisaks hooviraamatukogu, raamatubingo ja lauamängud ning otsimismäng vanalinnas.

15.-21.05 saab tutvuda raamatuväljapanekutega „Tallinn piltides“ (2. korrusel) ja „Vanalinna lood“ (3. korrusel).


Võõrkeelse kirjanduse osakond (Liivalaia 40)

Reedel, 12. mail kell 14 toimub võõrkeelse kirjanduse osakonna rühmatööruumis meisterdamistund lastele, kes ei kõnele eesti keelt emakeelena. Tunni teemaks on seekord Tallinn.

Esmaspäeval, 15. mail (kellaaeg täpsustamisel) toimub võõrkeelse kirjanduse osakonna Loovuse toas jutukonkursi „Minu isamaa, minu emakeel“ lõpetamine. Üritusel osaleb ajakirja Täheke peatoimetaja Ilona Martson.

Ajavahemikul 24.04-23.05 saab võõrkeelse kirjanduse osakonna rõdualal vaadata Tallinna-teemalist raamatuväljapanekut. Näha saab mitmes erinevas keeles kirjutatud raamatuid, mis räägivad Tallinna arhitektuurist, ajaloost ja legendidest. Samuti võib väljapanekul tutvuda ilukirjanduslike teostega, mille tegevustik toimub Tallinnas või on sellega seotud.


Kadrioru raamatukogu (Koidula 12a)

Laupäeval, 13. mail kell 12 toimub Tallinna päeva teemaline meisterdamistund.


Kalamaja raamatukogu (Kotzebue 9)

Ajavahemikul 2.-30. mai saab Kalamaja raamatukogus tutvuda raamatuväljapanekuga „Unustatud lood Tallinnast”


Laagna raamatukogu (Võru 11)

Kolmapäeval, 10. mail saavad lapsed terve päeva värvida Tallinna vanalinna majade pilte ja mängida lauamänge

Laupäeval, 13. mail kell 12 toimub keelering „Eesti keel Mõmmiga“, kus räägitakse Tallinna ajaloost ja vaadatakse üheskoos multifilmi „Mardi leib“.

Laupäeval, 13. mail kell 12.30 toimub Tallinna tornide meisterdamine.

Raamatukogus saab lahendada Tallinna-teemalisi mõistatusi ja ristsõnu, joonistada ja  tutvuda raamatuväljapanekutega „Minu Tallinn“ (lastele) ja „Kodulinn Tallinn“ (täiskasvanutele).


Männi raamatukogu (Ehitajate tee 48)

Tallinna päeva puhul saavad lapsed tutvuda eesti ja vene keelsete raamatute väljapanekuga „Legendid ja muinasjutud Tallinnast“ (Легенды и сказки Таллинна)  ja täiskasvanud saavad vaadata näitust „Tallinna lood“.

Lisaks saavad nii lapsed kui täiskasvanud lahendada ristsõnu „Pane oma teadmised Tallinnast proovile“. Ristsõna saab lahendada eesti ja vene keeles.


Männiku raamatukogu (Pihlaka 12)

Laupäeval, 13. mail kell 15 toimub laste jutu- ja meisterdamistund „Ringkäik Tallinnas”.

Terve päeva saab lahendada Tallinna-teemalist ristsõna ja mängida Tallinna doominot.


Nurmenuku raamatukogu (Ehitajate tee 109a/2)

Laupäeval, 13. mail saab terve päeva jooksul lahendada Tallinna-teemalisi ristsõnu.

Kell 12 loeme lastele Tiia Metsa juttu „Vahva Toomas: Vana Toomase legend“  ja meisterdame vanaaegset torni. Üritus toimub nii eesti kui vene keeles.

Kell 13  toimub täiskasvanutele Tallinna Bingo.

Kell 14 mängime lauamängu „Tallinna doomino“. Oodatud on nii lapsed kui täiskasvanud.


Nõmme raamatukogu (Raudtee 68)

Laupäeval, 13. mail kell 10 toimub „Muinasjutu pooltund”, kus vaatame ja loeme Tallinna teemalisi raamatuid.

Laupäeval, 13. mai kell 12 toimub varjuteater Heino Gustavsoni muistendi „Oleviste torni ehitamine” ainetel. Eelregistreerimine raamatukogus kohapeal, e-posti aadressil nomme@tln.lib.ee ja telefonil 672 3858


Paepealse raamatukogu (P. Pinna 8)

Kolmapäeval, 10. mail kell 15 saab vaadata nukuetendust „Marleen ja Emilia Tallinnas“

Laupäeval, 13. mail kell 11 on kõik lapsed oodatud keeleringi „Isahiir Huberti jutuhommik”, kus seekord loetakse raamatut Hahn, R.-Rutt „Tallinna vanalinn ehk kõnelused kummitusega“ ja meisterdame päris oma Tallinna kummituse.

Ajavahemikul 02.-31. mai saavad kõik huvilised tutvuda raamatuväljapanekuga „Minu Tallinn“

9.-13. mai on kõik täiskasvanud oodatud lahendama eesti ja vene keelset „Kodukandi ristsõna“. Kõigi õigesti vastanute vahel toimub loosimine 16. mail. 

9.-13. mail saavad lapsed lahendada täherägastiku otsimismängu „Tallinna tuntud majad“

9.-13. mail toimub lastele viktoriin „Tallinn. Lasnamäe“ (vene keeles)


Pelguranna raamatukogu (Kangru 13)

Laupäeval, 13. mail kell 13 toimub lastele ja noortele filmilõuna „Tallinna vanalinn – tuttav ja tundmatu”.

2.-20. mail on raamatukogus väljas laste omaloomingu näitus „Tallinn on tornide linn”.


Pirita raamatukogu (Metsavahi tee 19)

Laupäeval, 13. mail (kellaaeg täpsustamisel) toimub Pirita maastikukaitseala loodusväärtustega tutvumiseks jalutuskäik.

Lapsed on oodatud raamatukogu juures tänavale asfaldikriitidega joonistama pilte teemal „Minu Pirita” ja lahendama raamatukogus Tallinna-teemalist ristsõna.

Raamatukogus saab tutvuda näitusega „Sajanditevanune Tallinn” ja väljapanekuga „Lugusid Tallinnast”

Esmaspäeval, 15. mail toimub kirjandusklubi „Elutuli”, kus arutatakse, kuidas kajastub Heino Kiige loomingus tema Tallinna eluperiood.


Pääsküla raamatukogu (Pärnu mnt 480a)

Laupäeval, 13. mail kell 13.30 toimub laste jutu- ja meisterdamistund Tallinna-teemal.

Laupäeval, 13. mail kell 15 toimub jalutuskäik Pääskülas: enne ja nüüd. Teeme väikese jalutuskäigu Pääskülas, tuletamaks meelde selle ajalugu. Vihmase ilma korral toimub jalutuskäik virtuaalselt.

Klassidele pakume Tallinna-teemalist raamatukogutundi, kus räägime Tallinnast, tutvume legendide ja vanalinna kummitustega. Teadmised kodulinnast paneme proovile viktoriinis. Raamatukogutunni aeg tuleb eelnevalt raamatukoguga kokku leppida e-posti aadressil paaskula@tln.lib.ee või telefonil 680 3495


Sõle raamatukogu (Sõle 47b)

Terve maikuu jooksul on raamatukogus raamatute väljapanek Tallinna-teemal.

Laupäeval, 13. mail kell 11 laste jalutuskäik muinasjuttu „Tallinna legendid” (vene keeles).
Laupäeval,  20. mail kell 11 „Tunnike teistmoodi tegevust”. Räägime Tallinna kaitsemüüridest ja meisterdame Pika Hermani torni.

Ajavahemikul 10-20. mai saavad lapsed lahendada ristsõna „Tunne kodulinna”


Sääse raamatukogu (Sõpruse pst 186)

Neljapäeval, 11. mail kell 11 korraldavad Mustamäe raamatukogud (Kännukuke, Männi ja Sääse) Männi pargis algklassidele Tallinna-teemalise kirjandusliku hommiku. Lastele toimub orienteerumismäng ning Tallinna-teemaliste ülesannete lahendamine.

Laupäeval, 13. mail kell 11 jututuba „Saame tuttavaks” tutvume Anait Piruzyani, Jaak Juske, Riina Kasseri, Tiia Toometi jt kirjanike raamatutega, mis tutvustavad lastele Tallinnat. Joonistame Ülemiste vanakest ning mängime Tallinna Doominod. Lisaks saab terve päeva jooksul lahendada Tallinna-teemalisi mõistatusi ja ristsõnu ning tutvuda raamatuväljapanekutega.


Tondi  raamatukogu (Pärnu mnt 125)

Laupäeval, 13. mail kell 11 toimub lugemishommik, kus loeme Tallinna-teemalist muinasjuttu ja joonistame sellest pildi. Terve päeva jooksul saab lugemissaalis lahendada Tallinna-teemalisi mõistatusi ja ristsõnu ning joonistada.

Samuti saab tutvuda raamatuväljapanekuga „Kodulinn Tallinn”


Torupilli raamatukogu (Gonsiori 36)

Esmaspäeval, 15. mail kell 11.30 ja neljapäeval, 18. mail kell 10 toimub lastele kirjanduslik jalutuskäik Kadriorus koos mänguga. Tutvustame maju ja mälestusmärke, mis on seotud kirjanikega. Vajalik on eelregistreerimine e-posti aadressil torupilli@tln.lib.ee.

 

12.04.2017

 

Kirjutamise klubi kohtumine teemal “Kirjastamine”

Teisipäeval, 9. mail kell 17.00 toimub Tallinna Keskraamatukogu rõdusaalis (Estonia pst 8) noortele suunatud „Kirjutamise klubi“ kuues ja selle hooaja viimane kohtumine.

Seekordseks teemaks on “KIRJASTAMINE” ja külas on kirjastuse Tänapäev peatoimetaja TAUNO VAHTER. Kohtumisel räägime erinevatest võimalustest, kuidas oma tööd avaldada – erinevad jutu- ja romaanivõistlused, kirjastused, self-publication jne.

Kord kuus toimuva „Kirjutamise klubi“ eesmärgiks on tutvustada noortele alates 14. eluaastast erinevaid tekstiloome võimalusi ning sellega seotud elukutseid. Igal kohtumisel annavad kirjutamisega seotud spetsialistid noortele edasi oma teadmisi ja praktilisi oskusi. Klubi pakub noortele toetavat keskkonda erinevate loominguliste võtete katsetamiseks, oma loomingu esitamiseks ja tagasiside saamiseks. Samuti tutvustatakse noortele edasiõppimis- ja karjäärivõimalusi kirjutamise valdkonnas.

Ootame kohtumisele 14–26-aastaseid noori. 

Lisainfo ja eelregistreerimine kuni 08.05.2017 e-posti aadressil laste@tln.lib.ee ja telefonil 683 0914. Osavõtt on tasuta.

 

„Kirjutamise klubi“ läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

 

11.04.2017

Nutifoto töötoad “Lood läbi piltide”

Maikuus saab Tallinna Keskraamatukogus õppida nutitelefoniga häid pilte tegema.

Noortele suunatud nutifoto töötubades „Lood läbi piltide“ vaadatakse üle telefoniga heade piltide tegemiseks vajalik teooria ja seejärel suundutakse koos juhendajaga fotojalutuskäigule, et õpitu proovile panna. Töötoad toimuvad laupäeviti Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).

 

Töötubade teemad:

6. mai kell 12-15 Martin Dremljuga „ALGUS JA SEADED“ – Kuidas oma nutitelefonist parimad võimalused välja seadistada ning kuidas kasutada valgust enda kasuks?

Martin Dremljuga alustas pildistamisega 2008. aastal, kui oli otsustanud, et soovib proovida ümbritsevat kaameraga jäädvustada. Ta on Eesti Ajalehtede fotomeeskonna liige ning lisaks põhitööle pildistab erinevaid telesaateid nagu „Eurovisioon“, „Tantsud tähtedega“, „Su nägu kõlab tuttavalt“ jne. Martin Dremljuga portfoolioga saab tutvuda tema kodulehel www.martindremljuga.com.

13. mai kell 10-13 Triin Kerge „DOKUMENTAALFOTOGRAAFIA“ – Saame ülevaate erinevatest dokumentaalfotograafia viisidest. Tutvume kunstnike ja fotograafidega, kes oma praktikas on dokumentaalfotograafiat käsitlenud erisugustes vormides – nii klassikalises mõttes fotoreportaažina kui ka kunstiliste fotoprojektidena.

Triin Kerge on varasemalt Suurbritannias dokumentaalfotograafiat õppinud ja praegu on tal EKA magistriõppes käsil esimene aasta. Oma praktikas huvitub ta igapäevaelu kajastamisest ja kõneleb läbi selle üldisematest teemadest. Tema töödega on võimalik tutvuda lehel cargocollective.com/triinkerge

20. mai kell 13-16 Aili Alber „FOTODE JÄRELTÖÖTUS“ – Saab teada ja katsetada, kuidas viimistleda tehtud fotosid, mida tähendavad erinevad terminid fototöötlus maailmas, kuidas võluda pildist välja parim või kuidas muuta seda omanäoliseks.

Aili Alber on tuntud blogija ning ka fotograaf. Fotograafia ja film on olnud tema kireks juba lapsest peale. Ta on õppinud Balti Filmi- ja Meediakoolis audiovisuaalset meediat, kuid suurem huvi tekkis just fotokunsti vastu. Lisaks tavalisele blogile peab ta ka fotoblogi fotail.ee/, kus saab tema töödega lähemalt tutvuda. 

27. mai kell 12-15 Marianna Gunja ja Elo Strauss „KOMPOSITSIOON“ -Koolituse käigus vaatame üle erinevad kompositsiooni võimalused, puhume natuke ka fotoajaloo juttu ning hiljem praktiseerime omandatud teadmisi linnas pildistamisega.

Marianna Gunja ja Elo Strauss on Eesti Kunstiakadeemia fotograafia teise kursuse tudengid. Neile meeldib fotograafia ning kõik see, mis sellega seotud on. Marianna on tegutsenud rohkem moefotograafias ja Elo dokumentalistikas. Enne EKAsse õppima asumist omandas Marianna fotoalast haridust Tallinna Polütehnikumis ning Elo Balti Filmi- ja Meediakoolis.

 

Projekti „Lood läbi piltide“ eesmärgiks on tutvustada noortele alates 13. eluaastast fotograafia kui kunstivormi erinevaid võimalusi, kasutades selleks noorte igapäevast vahendit – nutitelefoni. Projekt annab osalejatele teadmisi ja oskusi fotograafiast ja fototöötlusest ning ühtlasi tutvustab noortele edasiõppimis- ja karjäärivõimalusi fotograafiaga seotud valdkondades.

Ootame osalema 13–26-aastaseid noori.

Lisainfo ja eelregistreerimine e-posti aadressil laste@tln.lib.ee ja telefonil 683 0914. Osavõtt on tasuta.

 

Nutifoto töötubade läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

 

18.04.2017

Dilesy digitaalne jutupliiats

Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduses (Estonia pst 8) ja võõrkeelse kirjanduse osakonnas (Liivalaia 40) on kasutamiseks  Dilesy digitaalne jutupliiats, millega saab helindatud mängukaartidelt kuulata põnevaid küsimusi ja toredaid vastuseid teemal „inimene ja loodus“. Mäng aitab valmistuda kooliks, toetades lugemise, matemaatika, võõrkeelte õpet ning seda saab mängida üksi või koos sõpradega.

 

17.04.2017