Teemaõhtupoolik „Lemmikloomad ilukirjanduses“

piiri_loengusari_04_17

Neljapäeval, 20. aprillil kell 17.30 toimub Tallinna Keskraamatukogu (Estonia pst 8) rõdusaalis teemaõhtupoolikute sarja viimane üritus „Lemmikloomad ilukirjanduses“, kus kirjandusteoste näidetel uuritakse suhtumist lemmikloomadesse ja neile omistatud rolle inimsuhetes.

Kohtumise viib läbi ajaloolane ja kirjanik Milvi Martina Piir, kes on mitme romaani ja luuleraamatu autor. Ajaloolasena on ta läbi viinud kohtumisi ja seminare, avaldanud artikleid, kirjutanud üldhariduskoolidele ajalooõpikuid, töötanud õppejõuna, teeb järjepidevat kaastööd raadiojaamale Retro FM ning kuukirjale „Diplomaatia”.

Kohtumisel annab M. M. Piir ülevaate teema ajaloost ja kujunemisest ning tutvustab, kuidas on seda teemat eri ajastutel ilukirjanduses kajastatud (nt romantismis, realismis). Osalejad on oodatud arutlema tsitaatide, konteksti, tähenduste üle. Soovi korral võivad osalejad omalt poolt tutvustada mõnd antud teemaga haakuvat raamatut.

Teemaõhtupoolikute näol on tegemist viiest kohtumisest (november 2016−aprill 2017) koosneva ürituste sarjaga, kus käsitletakse ilukirjandust uudse nurga alt. Tavapärase ajastu-, žanri- või autoripõhise lähenemise asemel on valitud temaatiline vaatenurk (lemmikloomad, inimsuhted, materiaalne jõukus). Sarja sihtrühmaks on inimesed, kes on seni oma huvi nende teemade vastu rahuldanud peamiselt aime- või tarbekirjanduse lugemisega. Uudse lähenemise eesmärgiks on näidata ilukirjanduses peituvaid võimalusi ning tuua juurde uusi ilukirjanduse lugejaid.

Kohtumiste sarja läbiviimist toetab Eesti Kultuurkapital.

Osavõtt on tasuta. Olete oodatud!

 

14.03.2017

Kirjutamise klubi kohtumine teemal “Toimetamine”

Neljapäeval, 6. aprillil kell 17.00 toimub Tallinna Keskraamatukogu rõdusaalis (Estonia pst 8) noortele suunatud „Kirjutamise klubi“ viies kohtumine.

Seekordseks teemaks on “Toimetamine” ja külaliseks on keeletoimetaja Killu Paldrok. Killu on vabakutseline keeletoimetaja, Emakeele Seltsi teadussekretär ja keeleõpetaja. Ta on lõpetanud keeletoimetaja magistriõppe Tallinna Ülikoolis ja keeletoimetanud alates 1999. aastast. “Kogemus ütleb, et inimesed oskavad kirjutada huvitavaid ja sisukaid tekste, kuid keeletoimetaja saab aitada muuta hea teksti veelgi paremaks.” – kuidas seda teha, sellest kohtumisel räägimegi. 

Kord kuus toimuva „Kirjutamise klubi“ eesmärgiks on tutvustada noortele alates 14. eluaastast erinevaid tekstiloome võimalusi ning sellega seotud elukutseid. Igal kohtumisel annavad kirjutamisega seotud spetsialistid noortele edasi oma teadmisi ja praktilisi oskusi. Klubi pakub noortele toetavat keskkonda erinevate loominguliste võtete katsetamiseks, oma loomingu esitamiseks ja tagasiside saamiseks. Samuti tutvustatakse noortele edasiõppimis- ja karjäärivõimalusi kirjutamise valdkonnas.

2016. aasta novembrist kuni juunini 2017 toimuvate kohtumiste teemad on inspiratsioon, kompositsioon, tõlkimine, toimetamine ja kirjastamine. Uurime, kuidas inspiratsiooni leida ja rakendada ning juttu üles ehitada, samuti tutvume kirjanike, tõlkijate ja toimetajate igapäevatööga.

Ootame klubisse 14–26-aastaseid noori. Osalema ei pea kõigil „Kirjutamise klubi“ kohtumistel, kaasa võib lüüa ka üksikutel kohtumistel.

Lisainfo ja eelregistreerimine kuni 05.04.2017 e-posti aadressil laste@tln.lib.ee ja telefonil 683 0914. Osavõtt on tasuta

 

„Kirjutamise klubi“ läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

 

20.03.2017

Raamatukogubuss Katarina Jee kingib reisiraamatukogudele lasteraamatuid

Katarina_Jee

Esmaspäeval, 3. aprillil sõidab Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubuss Katarina Jee Tallinna Lennujaama ja Tallinna Bussijaama, et anda mõlemale ühistranspordikeskusele üle kast lasteraamatutega.

Raamatud pannakse välja lennujaamas ja bussijaamas olevasse reisiraamatukokku. Kingiga soovib keskraamatukogu rahvusvahelise lasteraamatupäeva puhul rõhutada lugemise olulisust lapse mitmekülgses arenemises ning aidata kaasa lasteraamatute kättesaadavusele. 

Valiku lasteraamatutest on teinud Eesti Hoiuraamatukogu ja Tallinna Keskraamatukogu. Kastist leiab muuhulgas ka lasteraamatud, mis on välja antud Tallinna Keskraamatukogu poolt I klassi õpilaste kinkeraamatutena  –  laste omaloomingut sisaldav „Omad jutud 2“, Joonas ja Elina Sildre koomiksiraamat „Kuukassi koerused kosmoses“ ning rohkelt tunnustusi pälvinud Contra luuleraamat „Kõik on kõige targemad”.

Tallinna Keskraamatukogu poolt väljaantud lasteraamatute e-versioonid leiab lastelehelt.

Tallinna Lennujaamas ja Tallinna Bussijaamas olevad reisiraamatukogud toimivad usalduse põhimõttel. Reisiraamatukogu raamatut saab lugeda kohapeal, lubatud on raamat reisile kaasa võtta ja reisilt naastes see reisiraamatukokku tagasi tuua. Kui rändur raamatut reisi jooksul läbi lugeda ei jõua, siis võib selle ka koju kaasa võtta ja tagasi tuua mõnel teisel korral.

Rahvusvahelist lasteraamatupäeva tähistatakse Taani kirjaniku Hans Cristian Anderseni sünniaastapäeval 2. aprillil, sellel aastal möödub kuulsa muinasjutuvestja sünnist 212 aastat.  Rahvusvahelise lasteraamatupäeva eesmärgiks on üle maailma väärtustada head lastekirjandust ning kutsuda lapsi üles raamatuid lugema.

Raamatukogubuss Katarina Jee on raamaturõõmu toonud Tallinna erinevate piirkondade lugejatele pea 9 aastat.

Rohkem informatsiooni raamatukogubussi marsruudi kohta leiab aadressil www.keskraamatukogu.ee/buss.

 

23.03.2017

 

Terviseloeng „Südame tervis“

tunnike_tervise_heaks_plakat_04_17

Esmaspäeval, 3. aprillil kell 17.30 toimub Tallinna Keskraamatukogu suures saalis (Estonia pst 8) Katrin Poomi loeng „Südame tervis“. Loengus saab ülevaate tervislikest valikutest, eluviisidest jne. Katrin Poom on tervishoius tegutsenud 32 aastat, sellest 15 aastat pereõena.

Terviseloeng toimub Tallinna Keskraamatukogu ja Eesti Õdede Liidu terviseloengute sarjas „Tunnike tervise heaks”. 2015. aastal algatatud sarjas „Tunnike tervise heaks” on toimunud 24 terviseloengut, millest on osa saanud 619 inimest. Sarja „Tunnike tervise heaks” loengud on heaks terviseinfo hankimise allikaks, et langetada oma tervist hoidvaid otsuseid ja muuta oma elu paremaks.

Osavõtt on tasuta! Olete oodatud.

 

14.03.2017

Get Online Week

laptop-1483974_960_720Tallinna Keskraamatukogu võtab osa üleeuroopalisest Get Online Week’ist, mis toimub 27.03-2.04.2017. Get Online Week’i eesmärgiks on julgustada inimesi oskuslikult kasutama IT-seadmeid ja internetti ning tõsta inimeste enesekindlust tehnoloogia kasutamisel. Sellel aastal pööratakse erilist tähelepanu küberturvalisusele, e-teenustele, töövõimalustele ja ettevõtlusele. Kõik üritused on tasuta ja eelnev registreerimine ei ole vajalik.  

ESMASPÄEV 27.03

Kõik üritused toimuvad Tallinna Keskraamatukogu peamajas (Estonia pst 8).
14.15-15.30
Infotund „Kus hoiustada oma fotosid?“.
Infotunnis tutvustatakse erinevaid veebikeskkondi, kus hoiustada oma fotosid.
14-18 Fuajees tutvustatakse e-lugereid, ELLUt jm raamatukogu teenuseid.
15.30-16.30
Muusikaosakonna videosaalis tutvustatakse muusikaäppe.
Tutvustame erinevaid muusikaäppe ja uurime, mida nendega teha saab.


TEISIPÄEV 28.03

12-15 Karjäärikiirabi: mis on karjäärinõustamine ja lühike nõustamine Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8). Nõustamise viivad läbi ESF karjäärinõustajad Anna-Liisa Tiisma ja Pille Pesti.
14-15.30 E-teenuste koolitus Pelguranna raamatukogus (Kangru 13).
Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad iseseisvalt kasutada erinevaid e-teenuseid.
14-15.30
Infotund „Kuidas teha ettevõttele Facebooki lehekülg?“ Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).
Infotunnis õpetame, kuidas teha ettevõttele Facebook’i lehekülg ning kuidas seda lehekülge sotsiaalmeedias aktiivselt kajastada.
16
Graafikalaudade koolitus Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).
Koolituse eesmärgiks on anda lühiülevaade graafikalaua kasutamise võimalustest ning jagada osalejatele teadmisi ning oskusi, mille põhjal on võimalik edasi liikuda iseseisva graafikalaua kasutamise juurde.


KOLMAPÄEV 29.03

10-11.30 Internetiturvalisuse koolitus Kännukuke raamatukogus (E. Vilde tee 72).
11.30-13
Nutiseadmete kasutamise nõustamine Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).
Leiame vastused nutiseadmete kasutamisel tekkinud küsimustele (nt kuidas saab teksti suuremaks muuta, kuidas WIFI sisse lülitada jms).
14-15.30 Tööotsijate koolitus Pelguranna raamatukogus (Kangru 13).
14-15 E-teenuste koolitus Paepealse raamatukogus (P. Pinna 8).
Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad iseseisvalt kasutada erinevaid e-teenuseid.
14-15.30 Veebipäevikute infotund Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).
Infotunnis tutvustatakse, mis on blogid ja milleks neid kasutatakse, milliseid erinevaid veebikeskkondi blogide pidamiseks leidub ning õpetatakse, kuidas blogisid otsida.
16-17.30 E-teenuste ja ID-kaardi koolitus Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).
Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad iseseisvalt kasutada erinevaid e-teenuseid.


NELJAPÄEV 30.03

11-13 Arvuti rühmakoolitus eakatele võõrkeelse kirjanduse osakonnas (Liivalaia 40).
13.30-15 Nutiturvalisuse koolitus Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).
Koolitusel  õpetatakse, kuidas muuta oma nutiseadet turvalisemaks ning millised nutiseadme kasutajate ohustavad. 
14-15.30 Для ищущих работу  Pelguranna raamatukogus (Kangru 13).
Цель урока знакомство с порталами, предлагающими работу. Покажем как найтипредложения о предлагаемой работе. Прошедший обучение, можетсамостоятельно осуществлять поиск на порталах, предлагающих работу,создавать CV и добавлять его на соответствующие порталы и создавать вседругие необходимые документы.
15.15-16.30 Movie Maker – videotöötluse ABC Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonnas(Estonia pst 8).
Tutvume videotöötlusprogrammiga Movie Maker ja proovime ise videotöötlust.


REEDE 31.03

11.30-13 Googeldamine edasijõudnutele (interneti ja infoallikate koolitus) Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).
Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad iseseisvalt leida informatsiooni vajaliku teema, raamatu või artikli kohta veebis. Näitame nippe Google’s otsingute teostamiseks.
13-14.30 „Tööotsimise uus ajastu“ (uudsed meetodid abiks tööotsingutel) Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8). Koolituse läbi viib ESF juhtivkarjäärinõustaja Kristel Ainsalu.


LAUPÄEV 1.04

10-11.30 Электронные услуги Pelguranna raamatukogus (Kangru 13).
Цель урока дать читателям знания и умения, которые позволят самостоятельно пользоваться различными электронными услугами. Ознакомимся с услугами интернет банков, с публичными электронными услугами, с государственными учреждениями и с электронными услугами предприятий.
11-12.30 Loeng „E-maailma uppumise ohud“ Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8). Loengu läbi viib ESF karjäärinõustaja Pille Pesti. 


getonline2017

Get Online Week’i ajal on lastel võimalik eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduses (Estonia pst 8) mängida programmeerimismänge.

Get Online Week’i ajal alustab (edaspidi toimuvad koolitused regulaarselt) Tallinna Keskraamatukogu lugemissaal (Estonia pst 8) kahe uue koolituse pakkumist: arvutigraafika koolitus ja nutiturvalisuse koolitus.

Arvutigraafika koolitus on kõigile, kes soovivad omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arvutigraafikast. Oodatud on eelkõige algajad, koolituses osalemise tingimuseks on vajalik esmane arvutikasutamise oskus.

Arvutigraafika koolituse eesmärgiks on anda osalejale põhilised teadmised arvutigraafika kohta ning tutvustada ühte arvutigraafika programmi. Vastavalt osaleja soovile on selleks kas vektorgraafika programm Inkscape (kujundamine ja illustreerimine) või rastergraafika programm GIMP (joonistamine, pilditöötlus).

Arvutigraafika koolitus toimub individuaalselt ning aeg tuleb kokku leppida eesti keelse kirjanduse osakonna lugemissaalis kohapeal, helistades numbril 683 0917 või kirjutades e-mailil ls@tln.lib.ee.

Nutiturvalisuse koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma nutiseadmeid kaitsta või muuta neid turvalisemaks.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele algteadmised, kuidas muuta oma nutiseadet turvalisemaks ning millised ohud nutiseadme kasutajat ohustavad. Esimene nutiturvalisuse koolitus toimub neljapäeval, 30. märtsil kell 13.30. Edaspidi hakkab koolitus toimuma kord kuus.

 

20.03.2017

Kevadvaheajal raamatukogus

Kevadisel koolivaheajal (20-25. märts) on meie raamatukogudes ees ootamas palju põnevat:

 

Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduses (Estonia pst 8)

21.-23. märtsil algusega kell 14.00 toimub kevadlaager “Salapärane Tallinn“. Mängime mõrvamüsteeriumit, uurime Tallinna legende ja lahendame viktoriini ning külastame Tallinna Linnamuuseumi, et kogeda maailma, milles paljude raamatute tegevus toimub – nähakse sajanditetagust elu-olu, igapäevaseid tarbeesemeid ning kodu.

Osalemissoovist palume teada anda laste- ja noorteteeninduses kohapeal, telefonil 683 0914 või e-posti aadressil laste@tln.lib.ee.

 

Võõrkeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteenindus (Liivalaia 40)

Märts on teatrikuu! 

 • 18. kell 11.30-12.30 – Nukuetendused lastele. Lastele esitatakse nuketendusi, kus seiklevad lastekirjandusest tuntud tegelased. Seejärel arutletakse üheskoos nähtu üle ja joonistatakse (üritus toimub vene keeles).
 • 18. märtsil kell 14.00-15.30 – Eestikeelne meisterdamistund eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele lastele. Meisterdame üheskoos põnevaid asju ja harjutame sealjuures eesti keelt. Oodatud on kõik huvilised, olenemata kodusest keelest.
 • 18. märtsil kell 11.00 – Mudilaste kool – lastega mängitakse arendavaid mänge, mille abil õpitakse tundma tähti, numbreid ja tehakse tutvust raamatutegelastega (vene keeles). Vajalik on eelregistreerimine.
 • 25. märtsil kell 11.30-12.30 – Nukuetendused lastele. Lastele esitatakse nuketendusi, kus seiklevad lastekirjandusest tuntud tegelased. Seejärel arutletakse üheskoos nähtu üle ja joonistatakse (üritus toimub vene keeles).
 • 25. märtsil kell 14.00-15.30 – Eestikeelne meisterdamistund eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele lastele. Meisterdame üheskoos põnevaid asju ja harjutame sealjuures eesti keelt. Oodatud on kõik huvilised, olenemata kodusest keelest.

Lisainfo ja eelregistreerimine e-posti aadressil vla@tln.lib.ee ja telefonil 683 0963.

 

Muusikaosakonna lastenurk MuFiLa (Estonia pst 8) 

23. märts kell 14.00 – Ilma vigurid – Ülemaailmse meteoroloogiapäeva puhul uurime veidraid ilmastikunähtusi, õpime ilma ennustama ja kuulame kõige selle juurde ka teemakohast muusikat. Lisainfo e-posti aadressil muusika@tln.lib.ee ja telefonil 683 0912.

 

Kadrioru raamatukogu (L. Koidula 12a) 

Ootame kõiki osalema lauamängude maratonil.

Lisainfo telefonil 601 3420 ja e-posti aadressil kadrioru@tln.lib.ee.

 

Kalamaja raamatukogu (Kotzebue 9)

ootab lapsi joonistama teemal „Kõige rohkem meeldib mulle …“.  Joonista pilt oma lemmik inimesest, tegevusest või millestki mis mulle maailmas kõige rohkem meeldib. Valminud töödest paneme üles näituse.

 • 18. märts kell 11.00-16.00 – Lauamängulaupäev.
 • 22. märts kell 15.00 – Nädala uudisraamat. Tutvume koos uute raamatutega. Tule ja saad lugeda uut raamatut esimesena.
 • 23. märts kell 14.30 – Ettevõtlikkusklubi (12-16 aastastele noortele). Katsetame ja õpime erinevaid meetodeid, mis on tarvilikud ettevõtmisi ellu viies. Miks noor peaks sinna tulema? Kui noor on mõelnud, et  tahab olla ettevõtlikum ja talle meeldib unistada suurelt. Tal on mõtteid, mida tahab ellu viia, kuid pole veel oskusi või jääb julgusest puudu.
 • 25. märts kell 11.00-16.00 – Lauamängulaupäev.

Lisainfo telefonil 683 0970 ja e-posti aadressil kalamaja@tln.lib.ee.

 

Kännukuke raamatukogu (E.Vilde tee 72)

 • 18. märtsil kell 14.00 räägime ning loeme kevadest. Meisterdame sinililledega kaarti.
 • 22. märtsil kell 14.00 joonistame loomi.
 • 23. märtsil kell 13.00 räägime ja loeme kevadest ning teeme kevadmeisterduse. Üritus toimub vene keeles.
 • 24. märtsil kell 14.00 lauamängude pärastlõuna.
 • 25. märtsil kell 14.00 on õhus tunda kevadet. Nuputamisülesanded, raamatu lugemine ja meisterdus on seotud alanud kevadega.

Lisainfo telefonil 683 0951 ja e-posti aadressil kannukuke@tln.lib.ee.

 

Laagna raamatukogu (Võru 11)

 • Teisipäeval, 21. märtsil kell 12.00 – vaatame multifilme.
 • Kolmapäeval, 22. märtsil kell 15.00 – Teeme ise! Meisterdame kevadise pääsukese.
 • Neljapäeval, 23. märtsil kell 12.00 – slaidiprogramm „Kevad“ ja kell 12.30 meisterdame kevadlilli
 • Reedel, 24. märtsil kell 12.00  – slaidiprogramm „Kevad“ ja kell 12.30 meisterdame kevadlilli.

Lisainfo telefonil 635 0020 ja e-posti aadressil laagna@tln.lib.ee,

 

Männiku raamatukogu (Pihlaka 12)

 • Teisipäeval, 21. märtsil kell 11.00 – Männiku raamatukogu teatriringi etendus „Kolm karu“
 • Teisipäeval, 21. märtsil kell 11.30 – loeme koos Loone Otsa raamatut „Lugusid kuulsatest eestlastest“ ja mängime lauamänge.
 • Neljapäeval, 23. märtsil kell 15.00 – loeme koos Loone Otsa raamatut „Lugusid kuulsatest eestlastest“ ja mängime lauamänge.
 • Reedel, 24. märtsil kell 15.00 – Jelena Pälling esitleb oma raamatut „Koer Archi ja Trevor laps“. Raamatu täienduseks on autoril valminud ka nukuteater, mille tegemist ta meile tutvustab.
 • Laupäeval, 25. märtsil kell 15.00 – lasteklubi „Raamatukogu sõbrad“ – Tutvume uute raamatukokku saabunud lasteraamatute ja ajakirjadega. Vaatame ja tutvume, millised raamatud said tiitli „Hea lasteraamat 2016“.

Lisainfo telefonil 655 9718 ja e-posti aadressil manniku@tln.lib.ee

 

Nurmenuku raamatukogu (Ehitajate tee 109a/2)

 • 21. – 25. märtsil kell 14.00 – järjejutu pooltund – loeme Helen Käiti raamatut “Aardejaht Nõmmel”;
 • 21. – 25. märtsilkell 15.00 – lauamängude mängimise maraton.

Lisainfo e-posti aadressil nurmenuku@tln.lib.ee või telefonil 683 0980.

 

Nõmme raamatukogu (Raudtee 68)

 • Laupäeval, 18. märtsil kell 12.00 toimub muinasjututund ja meisterdamine.
 • Reedel, 24. märtsil kell 15.00 ootame kõiki lapsi  ehteid valmistama.
 • Laupäeval, 25. märtsil kell 12.00 toimub muinasjututund ja meisterdamine.

Terve vaheaja vältel saavad lapsed veeta mõnusasti aega raamatukogus lauamänge mängides ning lahendada aardejahi mõistatust (mõistatuse lahendajate vahel loosime välja auhindu!).

Lisainfo e-posti aadressil nomme@tln.lib.ee või telefonil 672 3858.

 

Paepealse raamatukogu (P.Pinna 8)

Saab lahendada viktoriini „Kass Nuti teatris“või teha ise teatrit – fantaasiaküllaste tegelaste kehastamiseks on nukuteatris olemas erinevad käpiknukud, keep ja kübarad. Lisaks toimuvad üritused:

 • 18. ja 25. märtsil kell 11.00 – Keelering “Isahiir Huberti jutuhommik” – Õpime isahiir Huberti abiga eesti keelt seigeldes raamatute muinasjutulises maailmas ja õpime tundma eesti rahvakalendrit. Jutuhommiku lõpetuseks proovime oma käteosavust meisterdamises. Üritus toimub eesti ja vene keeles.
 • 23. märts kell 15.00 – Lugemisklubi – Iga kuu neljandal neljapäeval kell 15.00 toimuvasse lugemisklubisse on oodatud kõik raamatu- ja lugemishuvilised lapsed vanuses 7-12 aastat. Lugemisklubis saab suhelda samade huvidega lastega, jagada üksteisega oma lugemiselamusi ning tutvuda uuema lastekirjandusega. Üritus toimub eesti ja vene keeles.
 • 24.03.2017 kell 16.00 – Lauamänguõhtu (eesti ja vene keeles) – mängides õpime eesti keelt ja saame uusi teadmisi Eesti kohta.
 • 24.03.2017 kell 17.00 – Manga klubi – Igal reedel kell 17.00 ootame Paepealse raamatukokku koomiksi – ja mangasõpru. Loeme ja joonistame koos mangasid. Sinu poolt loovus, meie poolt joonistamisvahendid! Üritus toimub eesti ja vene keeles.

Lisainfo e-posti aadressil paepealse@tln.lib.ee ja telefonil 632 7463.

 

Pelguranna raamatukogus (Kangru 13):

 • 21. märts kell 14.00 – Meisterdame saabuva kevade puhul kevadisi lilli ja otsime kogumikest kevadluuletusi (eesti ja vene keeles).
 • 22. märts kell 14.00 – Mängime keeleõppelist sõnamängu kolmes keeles (eesti, vene, inglise).
 • 23. märts kell 14.00 – Otsingumäng. Otsime vastuseid maailma kohta. Kasutame selleks erinevaid raamatuid ja andmebaase. Üritus toimub eesti ja vene keeles.
 • 24. märts kell 14.00 – Teeme kollaaži. Kollaaži tegemisel on abiks erinevad pildid ja värvilised paberid. Üritus toimub eesti ja vene keeles.
 • 25. märts kell 13.00 – Linnamaketi tegemine. Uurime, kuidas linnas elu toimib ja meisterdame väikese linnamaketi. Üritus toimub eesti ja vene keeles.

Lisainfo telefonil 683 0931 ja e-posti aadressil pelguranna@tln.lib.ee.

 

Pirita raamatukogu (Metsavahi tee 19)

 • 22. märts kell 13.00-15.00 – Nobenäppude töötuba – võtame ette põnevad meisterdamisraamatud ja teeme iga kord midagi uut. Kõik huvilised on oodatud.
 • 23.03 kell 14.00-15.30 – Robootikaring Rändav robotite klass – robootikaring, kuhu on oodatud lapsed vanuses 8-11 aastat. Robootikaringis kasutatakse Lego WeDo2 roboteid ning ringi eesmärgiks on anda lastele esmane kogemus robotite ehitamisel ja programmeerimisel. Robootikaringis osalemine on tasuta! Vajalik eelregistreerimine!

Lisainfo telefonil 683 0955 ja e-posti aadressil pirita@tln.lib.ee.

 

Pääsküla raamatukogu (Pärnu mnt 480a)

Loeme koolivaheajal läbi Drew Daywalti raamatu „Rasvakriitide mäss“ ning meisterdame ja mängime. Ootame lapsi igal koolivaheaja päeval, mil raamatukogu avatud on, kell 13.30.

Lisainfo telefonil 680 3495 ja e-posti aadressil paaskula@tln.lib.ee.

 

Sõle raamatukogu (Sõle 47b)

Teatriteemaline koolivaheaeg:

 • 18. märts kell 11.00 – tunnike teistmoodi tegevust – teater: Räägime, kuidas valmib etendus, keda ja mida on selleks vaja (tekst, lavastaja, näitlejad jm);
 • 21. märts kell 12.00 – teeme nukuteatrit;
 • 22. märts kell 12.00 – õmbleme käpiknukke;
 • 23. märts kell 12.00 – teeme varjuteatrit;
 • 24. märts kell 12.00 – Seidi Raid tutvustab teatrikunstnikke ja nende loomingut;
 • 25. märts kell 11.00 – meisterdamishommik – meisterdame papirullidest tegelased „Kolme põrsakese“ näidendi jaoks.

Lisainfo e-posti aadressil sole@tln.lib.ee ja telefonil 601 9153.

 

Sääse raamatukogu (Sõpruse pst 186)

Terve vaheaja vältel saavad lapsed veeta raamatukogus mõnusasti aega – joonistades, lahendades mõistatusi ning mängides lauamänge!

Lisainfo telefonil 683 0990 ja e-posti aadressil saase@tln.lib.ee.

 

Torupilli raamatukogu (Gonsiori 36):

 • 21. märtsil kell 14.15 tervitame kevadet. Vaatame raamatuid kevadtöödest ja lindude rännetest. Kuulame lindude hääli ja voldime.
 • 23. märtsil kell 14.15 – “Prantsusmaa rahvaste muinasjutte” Tutvume bretooni, katalaani ja prantsuse muinsjuttude tegelastega. Milliseid muinasjutte loeti kuningale? Joonistame ja meisterdame.

Lisainfo e-posti aadressil torupilli@tln.lib.ee ja telefonil 600 9113.

 

Väike-Õismäe raamatukogus (Õismäe tee 115a) joonistatakse terve vaheaja jooksul üllatusega loomi.

Lisainfo e-posti aadressil oismae@tln.lib.ee ja telefonil 674 0933.

 

Kõikides raamatukogudes saab ka mängida lauamänge ja loomulikult leiab meilt palju põnevaid raamatuid!

Kohtumiseni raamatukogus!!

 

14.03.2017

Näitus „Põlispark. Naima Suude 85″

naitus2

Tallinna Keskraamatukogu näitusesaalis (Estonia pst 8)  on 2.–31.  märtsini avatud nahakunstnik Naima Suude isikunäitus. Pidulik avamine ja kohtumine juubilariga toimub reedel, 10. märtsil kell 17–19.

Naima Suude on olnud kogu oma pika ja senimaani jõudsalt kestva tööelu vältel truu oma erialale, nahatööle. Ta tegutses üle neljakümne aasta ERKI-TKÜ-EKA nahaosakonnas meistrina ja tema lahke naeratuse ning leebe, ent kindla käe alt on läbi käinud kõik üliõpilased, kes sel pikal perioodil nahakunsti õppisid. Naima oli justkui pelgupaik, kes ehk küll pead vangutas, kui ta su kiivakiskunud tööd päästis või sind raamatu kaantesse panekul või mis tahes muus kriitilises olukorras korvamatuks abiliseks oli. Naima vastupandamatult soe ja mõistev meelelaad ning abikäsi päästis ahastusest, mida noor ja saamatu tudeng nii sageli koges.               

Ent lisaks meistritööle on Naima enese nahakunstialane looming olnud tähelepanuväärne. Kõige enam on ta ehk armastanud köitekunsti, eriti eesti autoreid. Ta on esinenud pea kõigil olulistel tarbekunstinäitustel ja viimastel aastakümnetel pidevalt osa võtnud ka suurtest rahvusvahelistest köitenäitustest. Tehnilise täiuslikkusega kaasneb Naima töödes ilus terviklik kompositsioon ja peen materjalitunnetus. Naima on alati olnud ka proovija ja katsetaja, uute võimaluste otsija.

Me liigume Naima Suude nahatööde vahel justkui kultuurmaastikus, sest päris metsik mets see ju pole, pigem parkmets põliste puude ja väiksemate põõsastega, kus ikka ja jälle mõni värske õis puhkenud on. Viidaku parkmets ka taimparknahale, sellele ilusale ja tundlikult lõhnavale materjalile, milleta ükski eesti nahakunstnik, Naima nende seas, poleks oma töid luua saanud.

Naima Suude on aastast 2007 Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi kavaler.

 

10.03.2017

Liikluskohvik Kännukuke raamatukogus

liikluskohvik_03_17

Liikluskohvik toimub neljapäeval, 30. märtsil kell 12 Kännukuke raamatukogus (E. Vilde tee 72). Üritusel saab vaadata Eesti Filmiarhiivi filme „Liikluskeerises” (1938) ning „Seda peab teadma” (1954) ning praktilisi nõuandeid igapäevaseks liiklemiseks.

 

17.03.2017