Loomingukonkurss “Lugude meri” parimad tööd on selgunud!

Tallinna Keskraamatukogus toimus 15. juulist 15. novembrini käimasoleva merekultuuriaasta puhul loomingukonkurss „Lugude meri“. Kutsusime mõtlema, mida on tähendanud ja tähendab meri merelinna elanikele, jutustama enda lugusid merest ning neid lugusid ka teistega jagama.

Konkurss  „Lugude meri“ koosnes kahest kategooriast –  jutukonkursist ja raamatuillustratsioonikonkursist. Jutukonkursile oodati töid erinevates žanrites, näiteks koomiks, luule, näidend või proosa.

Raamatuillustratsioonikonkursil osalejad võisid kasutada mereteemaliste illustratsioonide loomisel erinevaid stiile ning saata konkursile näiteks joonistusi, maale jne.

Konkursi teemad valisime mereteemaliste luuletuste hulgast:

1) Jää vabaks Eesti meri, jää vabaks Eesti pind! (Viktor Oxford)

2) Merele läks korstnate aurus hiiglaslik laev kui dinosaurus (Ivar Grünthal)

3) Akna taga õhtu eel, paat on mere poole teel (Enn Vetemaa)

4) Ju lapsena igatsesin merd ääretut mina (Friedebert Tuglas)

 

Tööde näituse avamine toimub reedel, 16. detsembril kell 15.00 eestikeelse kirjanduse osakonna näituse saalis (Estonia pst. 8). Oodatud on kõigi tööde autorid ja laste/noorte vanemad.

 

„Lugude mere“ jutukonkursi parimad olid:

Nooremas vanusegrupis:

I koht: Ain Lust

II koht: Stina-Emeli Virgo

III koht: Hanna Loore Mällo

 

Vanemas vanusegrupis:

I koht: Esma Ojavald

II koht: Airis Erma

III koht: Alisa Padur

 

Eriauhinnad said:

Ralf Eugen Ainla

Kaisa Viisileht

Johanna Jolen Kuzmenko

 

„Lugude mere“ raamatuillustratsioonikonkursi parimad olid:

Nooremas vanusegrupis:

I koht: Tea Lehtla

II koht: Eliisa Maria Sahtel

III koht: Silver Veskimeister

 

Vanemas vanusegrupis:

I koht: Mark Antonius Puhkan

II koht: Gaida-Erika Pärn

III koht: Liisa Maria Vokk

 

Eriauhinna said:

Sädeli Kaarits

Maria Karimova

Richard Robert Rosenberg

Marina Feskova

Pille-Riin Reinike

Charlotte Chrisabel Karniol

Jana Zirnask

Raamatukogu vabatahtlik Norman Aasma saab aasta vabatahtliku aumärgi

norman-aasma
Norman Aasma

Pühapäeval, 4. detsembril annavad Vabariigi President ja Liikumine Kodukant  üleriigilisel vabatahtlike tänuüritusel üle aasta vabatahtlike aumärgid. Vabatahtlike, kes tegutsevad järjepidevalt Eesti ühiskonna heaks, seas antakse tunnustus ka meie raamatukogu vabatahtlikule Norman Aasmale.

Norman on  16aastane noormees, kes on Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas käinud vabatahtlikuna abiks juba kaks suve järjest. Kahe suvekuu jooksul viis Norman kaks kuni kolm korda nädalas läbi arvutikursusi algajatele. Kui huvilisi oli rohkem, siis toimusid koolitused isegi sagedamini. Norman oskab väga hästi eesti, vene ja inglise keelt ning ta on valmis kursuseid läbi viima kõigis kolmes keeles. Igal koolitusel osales 3−4 inimest ja nii sai Norman pühendada piisavalt aega igale osalejale. Lisaks kindla programmi läbimisele said inimesed Normanilt arvuti kasutamisega seotud muredega nõu küsida ka individuaalselt.

Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm loodab, et Normani eeskuju mõjub nakatavalt ka teistele temaealistele noortele. Direktori sõnul on Normani arvutikoolitused suurepäraseks näiteks sellest, kuidas digiajastul kasvanud noored saavad kaasa aidata digilõhe vähendamisele põlvkondade vahel. „Kindlasti tasuks noortel mõelda, et selline ühiskonda panustamine toob kasu ka endale, näiteks aitab see arendada suhtlemis- ja koolitamisoskuseid“, ütleb direktor. 

Raamatukogu direktor Kaie Holm tänab Normani raamatukogu abistamise eest. „Soovin tänada ka Normani peret. Olete üles kasvatanud  intelligentse ja avatud mõttelaadiga noore, kelle üle võib uhke olla“, sõnab Kaie Holm.

Tallinna Keskraamatukogu kaasab vabatahtlikke aastast 2010. Aasta jooksul tegutseb keskraamatukogu erinevates struktuuriüksustes ligikaudu sada vabatahtlikku, neist aktiivselt ja regulaarselt umbes 40. Vabatahtlikud aitavad raamatukogu väga erinevate tegevuste juures. Paljud raamatukogu vabatahtlikud on seotud lastele ja noortele suunatud ürituste ja tegevuse korraldamisega (raamatute ettelugemine, muinasjuttude vestmine, käelise tegevuse juhendamine jms). Vabatahtlikud tegelevad ka lugejate arvuti kasutamise nõustamise ja juhendamisega ning nad korraldavad erinevaid arvutikoolitusi. Vabatahtlikud löövad kaasa ühekordsetel raamatukoguüritustel ja abistavad raamatukoguhoidjaid igapäevatööde juures. Tallinna Keskraamatukogul on koostööleping Eesti Töötukassaga, mille alusel pakume töötutele vabatahtlikuna töötamise kaudu uusi töökogemusi ja aitame hoida tööharjumust.

Rohkem infot vabatahtlike tänuürituse kohta Vabatahtlike Väravast aadressil http://vabatahtlikud.ee

Tallinna Keskraamatukogu vabatahtlike programmi info http://keskraamatukogu.ee/tulge-vabatahtlikuks/

 

29.11.2016

Nõmme linnaosa raamatukogud osalevad Nõmme jõululaadal

Nõmme jõululaat toimub pühapäeval, 10. detsembril kell 10-16 Nõmme Kultuurikeskuses (Turu plats 2). Jõululaata korraldab Nõmme Õpilasesinduste Liit koostöös Nõmme linnaosavalitsuse, Nõmme vaba aja keskuse, Pääsküla raamatukogu ja Sõbra tänava laada meeskonnaga.

Kultuurikeskuse esimesel korrusel saab soetada kingikotti panemiseks toredaid käsitöötooteid, tervisekaupu, looduskosmeetikat ja palju muud põnevat. Teisel korrusel käib jõulueelne meisterdamine. Nõmme linnaosa raamatukogud viivad läbi kahte töötuba. Lumehelbetöötoas saab imelisi helbeid valmistada nii puidust, vatist kui ka paberist, samuti heegeldades.
Teises töötoas kaunistame salvrätitehnikas klaaspurke, mis sobivad suurepäraselt küünlaümbriseks.

Kultuurikeskuse kolmandal korrusel ootab kõiki ka jõuluvana. Jõuluvana jagab väikese salmi eest kommi ning kõik soovijad saavad temaga koos ka pilti
teha. Jõuluvana ruumi on end sisse seadnud ka Pääsküla noortekeskuse päkapikud, kellega koos saab meisterdada jõulukaarte.

Jõululaadale lisab meeleolu kultuuriprogramm. Lisainfo Facebookis.

 

28.11.2016

Raamatutäika

eko_taika_dets_16_plakat

Neljapäeval, 8. detsembril kell 11 – 17 müüb Tallinna Keskraamatukogu täikal eestikeelset ilu-, teadmis- ja lastekirjandust, mida on raamatukogus suures eksemplaarsuses või millest on välja antud uusi trükke. Samuti saab osta vanemaid ajakirju. Raamatute ja ajakirjade hinnad on soodsad (alates 0,15 €).

Raamatuid müüakse Tallinna Keskraamatukogu (Estonia pst 8) saalis. Kõik huvilised on oodatud!

Vaata ka: www.keskraamatukogu.ee/raamatumyyk.

Täiendav info Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna juhatajalt Reet Ojasoo´lt, telefon 683 0919, e-post reet.ojasoo@tln.lib.ee

 

28.11.2016

Teemaõhtupoolik „Toit ilukirjanduses“

piiri_loengusari_12_16_plakatNeljapäeval, 8. detsembril kell 17.30 toimub Tallinna Keskraamatukogu (Estonia pst 8) rõdusaalis teemaõhtupoolik „Toit ilukirjanduses“, kus tõmmatakse paralleele tarbe- ja teatmekirjanduse ning ilukirjanduse vahel. Kohtumisel arutatakse kirjandusteoste näidetel tegelaste toiduvalikute, söömisharjumuste jms üle. 

Kohtumise viib läbi ajaloolane ja kirjanik Milvi Martina Piir, kes on mitme romaani ja luuleraamatu autor. Ajaloolasena on ta läbi viinud kohtumisi ja seminare, avaldanud artikleid, kirjutanud üldhariduskoolidele ajalooõpikuid, töötanud õppejõuna, teeb järjepidevat kaastööd raadiojaamale Retro FM ning kuukirjale „Diplomaatia”.

Kohtumisel annab M. M. Piir ülevaate teema ajaloost ja kujunemisest ning tutvustab, kuidas on teemat eri ajastutel ilukirjanduses kajastatud (nt romantismis, realismis). Osalejad on oodatud arutlema tsitaatide, konteksti, tähenduste üle. Soovi korral võivad osalejad omalt poolt tutvustada mõnd antud teemaga haakuvat raamatut.


Teemaõhtupoolikute näol on tegemist viiest kohtumisest (november 2016−aprill 2017) koosneva ürituste sarjaga, kus käsitletakse ilukirjandust uudse nurga alt. Tavapärase ajastu-, žanri- või autoripõhise lähenemise asemel on valitud temaatiline vaatenurk (lemmikloomad, inimsuhted, materiaalne jõukus). Sarja sihtrühmaks on inimesed, kes on seni oma huvi nende teemade vastu rahuldanud peamiselt aime- või tarbekirjandusega lugemisega. Uudse lähenemise eesmärgiks on näidata ilukirjanduses peituvaid võimalusi ning tuua juurde uusi ilukirjanduse lugejaid.

Kohtumiste sarja läbiviimist toetab Eesti Kultuurkapital. Osavõtt on tasuta.

Lisainfo: Tallinna Keskraamatukogu arendusjuhilt Mari Sieberkilt telefonil 683 0907 ja e-posti aadressil Mari.Sieberk@tln.lib.ee

 

 

 

22.11.2016