Prantsuse keele vestlusring

Tule ja harjuta raamatukogus prantsuse keelt – paranda hääldust ja täienda sõnavara! Oodatud on kõik prantsuse keele huvilistest noored ja täiskasvanud, kes vähemalt edasijõudnud algaja tasemel keelt oskavad. Vestlusringe viib läbi Prantsusmaalt pärit vabatahtlik Nora Roussel, kes lisaks prantsuse keelele kõneleb ka inglise keelt.

Koht: Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakond (Liivalaia 40)
Aeg: vahemikus 27.06-17.08, igal esmaspäeval ja kolmapäeval, kell 17.00-19.00
Lisainfo: vko@tln.lib.ee

Osalemine tasuta!

Raamatukogude lahtiolekuajad pühade ajal

22. juunil 2016 suletakse Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogud kolm tundi tavapärastest lahtiolekuaegadest varem. Loe rohkem

23. ja 24. juunil 2016 on Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakonnad ja haruraamatukogud SULETUD!

Töötoad „ÜRO säästva arengu eesmärgid“ noortele

Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas (Liivalaia 40) toimuvad 20.06−22.06 kell 10−15 noortele suunatud interaktiivsed töötoad, mis tutvustavad ÜRO säästva arengu eesmärke. Töötubasid korraldavad rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni AIESEC Eesti ja Läti harud.

Töötubade läbiviimisega soovitakse tõsta noorte teadlikkust ÜRO säästva arengu eesmärkidest ja loodetakse luua ka tegevusplaan, mille abil saab samm-sammult ellu viia ÜRO säästva arengu sihte. Projekti laiem eesmärk on tutvustada noortele tänapäeva Eestis olulisi keskkonna küsimusi, sütitada neis motivatsioon ja leida üheskoos lahendusi kitsaskohtadele.

25.09.2015. a võtsid ÜRO-sse kuuluvad riigid vastu eesmärgid lõpetamaks maailmas vaesus, kaitsta meie planeeti ja kindlustada õitseng erinevates eluvaldkondades. Need on ÜRO säästva arengu eesmärgid, mis loodetakse ellu viia järgmise 15 aasta jooksul.

Võõrkeelse kirjanduse osakonnas viivad töötubasid läbi rahvusvahelise kogemusega vabatahtlikud, kes teevad seda oma praktika raames. Osalemine on tasuta ning töö toimub inglise keeles.

Lisainfo: Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna juhatajalt Kristel Palkilt e-posti aadressil Kristel.Palk@tln.lib.ee ja telefonil 683 0961 ning AIESEC töötubade organiseerijalt Adham Kiralt e-posti aadressil Adham.Kira@gmail.com (eesti ja inglise keeles) ja telefonil 5360 1598 (inglise keeles).

Teate edastaja

Mari Sieberk
Tallinna Keskraamatukogu arendusjuht
683 0907 Mari.Sieberk@tln.lib.ee
www.keskraamatukogu.ee

13. juunist kehtib uus Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

13. juunist kehtiv Tallinna Keskraamatukogu uus kasutamise eeskiri toob tallinlastele kaasa mitmeid positiivseid muudatusi.

Uus eeskiri võimaldab lugejatel laenatud teavikute tagastamistähtpäeva pikendada senise kahe korra asemel kolm korda, kui teavikuid ei vaja teised lugejad. Seega saavad lugejad edaspidi põhjalikumat süvenemist vajavaid raamatuid lugeda kokku 84 päeva. Antud muudatus teeb mugavamaks laenata kirjandust ka puhkuste ja õpingute perioodil, kui raamatukogu külastamine on keerukam. Kehtima hakkab ka lugejate poolt kauaoodatud võimalus lisada end ootejärjekorda ilukirjandusele. Kokku saab ootejärjekorras olla viiele teavikule korraga. Kui endise eeskirja kohaselt said lugejad korraga laenata kuni kümme, siis edaspidi kuni viisteist heli- ja videosalvestist.

Samuti soovib raamatukogu uue eeskirjaga julgustada väikelaste vanemaid senisest enam lastele kirjandust laenama, et raamatud oleksid lastele võimalikult kättesaadavad juba maast madalast. Väike laps ei pruugi kontrollida oma käte motoorikat ja raamat võib minna kogemata katki. Nii ei nõua raamatukogu hüvitist kuni 6-aastase (kaasa arvatud) lapse poolt rikutud raamatu, mis on mõeldud väikelastele ja on trükitähtedega, eest. Rikutud raamat tuleb siiski raamatukokku tagastada.

Tallinna Keskraamatukogu laenutab ainsa rahvaraamatukoguna kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid, millel on kehtiv autoriõigus. Uues eeskirjas täpsustatakse seda, kuidas e-raamatute laenutus- ja lugemiskeskkonda ELLU kasutavate isikute andmeid töödeldakse. Ühtlasi täpsustab uus eeskiri, millal lugejate kontaktandmed ja lugejakirje raamatukogu lugejaandmebaasist kustutatakse ning vanema nõusoleku kehtivust.

Lugeja kontaktandmed kustutatakse lugejate andmebaasist, kui lugeja ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat. Lugejakirje (lugejakaardi number jms) kustutatakse andmebaasist, kui lugeja ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud viis aastat. Võlglase kontaktandmeid ega lugejakirjet ei kustutata.

Alla 18‑aastane isik registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel, kuni 15-aastane õpilane ka õpilaspileti alusel. Teavikute (sh e-lugerite jm seadmete ning vahendite, mis on loetletud raamatukogu veebilehel) kojulaenutamise õiguse annab vanema või eestkostja (edaspidi vanem) kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek. Vanema nõusolek kehtib alaealise 18-aastaseks saamiseni. Kui alla 18-aastane isik ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat, tuleb vanemal anda uus nõusolek.

Raamatukogu teenuseid võib ainult kohapeal kasutada:

1) lugeja, kellel ei ole rahvastikuregistris Eesti elukoha aadressi või kes ei ole esitanud raamatukogule püsiva elukoha aadressi Eestis ega ole maksnud tagatist;

2) alla 18-aastane isik, kellel puudub vanema kirjalik nõusolek vastutada alla 18-aastase isiku tegevuse eest raamatukogus.

Palume tutvuda Tallinna Keskraamatukogu uue kasutamise eeskirjaga raamatukogu veebilehel või raamatukogus kohapeal. Eeskiri kehtib kõigis Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogudes ja teenindusosakondades. Raamatukogude suvised lahtiolekuajad leiab veebilehelt.

Lisainfo: Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektor Triinu Seppamilt telefonil 683 0903 ja e-posti aadressil Triinu.Seppam@tln.lib.ee

Teate edastaja
Mari Sieberk

Tallinna Keskraamatukogu arendusjuht
683 0907 Mari.Sieberk@tln.lib.ee
www.keskraamatukogu.ee

 

Lõppes lugemisprogramm „Raamatuga kevadesse“

Tallinna Keskraamatukogu korraldas ajavahemikul 3.11.2015 – 31.05.2016 noortele ja täiskasvanutele lugemisprogrammi „Raamatuga kevadesse“. Programmi eesmärgiks oli tutvustada head kirjandust ja aidata inimestel orienteeruda tänapäeva kirjandusmaastikul.

Juba neljandat korda toimunud lugemisprogrammi teemaks oli „Tänapäeva muinasjutt“. Lugemisvalikus leidus lugusid maagilistest juhtumistest, meeldejäävatest üleelamistest ja argipäeva tabamatust ilust.

Lugemisprogrammis osales 101 inimest, edukaid lõpetajaid oli 39. Osalejad täitsid 1105 tagasisidelehte (sh 112 e-sedelit) ning lugesid läbi 1056 raamatut ja vaatasid 54 filmi. Lugemisprogrammi kõige loetum raamat oli Rein Raua romaan „Hotell Amalfi“ (Tuum, 2011). Eesti ilukirjanduse valikust eelistasid osalejad veel Jaan Mikweldti kunstmuinasjuttude kogumikku „Sõna jõud. Esimene raamat“ (Kentaur, 2014) ja Epp Annuse filosoofilis-poeetilist romaani „Sina, Matilda“ (Tuum, 2007). Tõlkekirjanduse valikust loeti kõige enam Astrid Lindgreni mälestuste- ja meenutusteraamatut „Samuel August Sevedstorpist ja Hulti Hanna“ (Sinisukk, 2002) ning ühtviisi palju loeti Daniel Glattaueri romaani „Igavesti sinu“ (Varrak, 2012) ja John Steinbecki jutustust „Hiirtest ja inimestest“ (Pegasus, 2008). Vaadatuim film oli režissöör Steve McQueeni „12 aastat orjana”, mis võitis 2014. aastal parima filmina Ameerika Filmiakadeemia auhinna ehk Oscari.

Lugejate tagasiside kinnitas teada-tuntud tõde, et inimesed näevad maailma väga erinevalt ja seetõttu tõlgendati ka loetud teoseid väga erinevalt. Huvitava tõigana võib esile tõsta asjaolu, et inimesed leidsid lugemisprogrammi teosest pigem helgeid, positiivseid ja lootusrikkaid emotsioone, mis ongi ju muinasjuttude mõte.

Programmi nimekirjas oli 54 teost, sealhulgas kolm mängufilmi. Mitmeid teoseid sai laenata ja lugeda e-raamatukogus ELLU. Lugemisprogrammis oli 18 eesti autorite teost, sh kaks luulekogu ja üks näidend ning 33 välisautorite teost, sh neli autobiograafilist romaani. Esindatud oli ameerika, austria, belgia, india, inglise, itaalia, jaapani, kanada, norra, prantsuse, poola, rootsi, saksa, soome, tšehhi ja vene kirjandus. Programmi lisainfo ja kirjanduse valikuga saab tutvuda Tallinna Keskraamatukogu veebilehel  ja Facebookis.

Programmis osalemiseks tuli läbi lugeda programmi nimekirjas olnud raamat või vaadata film ja täita selle kohta tagasisideleht. Iga täidetud lehe eest lisas raamatukoguhoidja osaleja lugemispassi templi. Programmi edukaks lõpetamiseks oli vaja passi koguda vähemalt 20 templit.

Programmi kestel toimus kõigi osalejate vahel seitse loosimist. Auhindadeks olid eesti kirjanike uudisteosed autorite autogrammidega.

Lugemisprogrammi edukalt lõpetanud inimesed on oodatud kolmapäeval, 15. juunil kell 17.30 lõpuüritusele, mille raames külastatakse Kiek in de Kökki ja Raidkivimuuseumi ning kohvikut Wabadus. Lõpuüritusel osaleb ka programmi menukaima teose autor Rein Raud. Muusikalise vahepala eest hoolitsevad Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilased Aarto Mälgand ja Tobias Tammearu.

Täname kõiki inimesi, kes osalesid programmis „Raamatuga kevadesse“, lugesid raamatuid, vaatasid filme ja andsid nende kohta tagasisidet. Iga programmi hooaeg on oma tegijate nägu, aga tõelise värvi annavad programmile osalejate huvitavad ja originaalsed mõtted.

Lugemisprogrammi vaheloosimisi toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lugemisprogrammi ja lõpuürituse lisainfo telefonil 683 0920 ja e-posti aadressil raamatugakevadesse@tln.lib.ee

Nutiringi lõpuüritus: robootika töötuba

Neljapäeval, 16. juunil kell 15-18 on kõik noored oodatud Tallinna Keskraamatukokku (Estonia pst 8) Nutiringi lõpuüritusele robootika töötuppa.

Nutiring on jaanuarist maini kestnud töötubade sari, mille vältel oli noortel kaks korda kuus võimalus omandada oskusi ja teadmisi järgmistel teemadel: programmeerimine, animatsioonid, graafikalaudadel joonistamine, plakatite kujundamine ja loovkirjutamine.

16. juunil toimuval lõpuüritusel saavad kõik huvilised ehitada LEGO EV3 roboteid ja seejärel sumo võistlusel ehitatud robotid proovile panna. Osalema on oodatud kõik 10-18-aastased noored, kellele robotid huvi pakuvad. Eelnev osavõt Nutiringist pole nõutud.

Eelregistreerimine ja lisainfo e-posti aadressil kristiin.meos@tln.lib.ee

Ürituse läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Kännukuke raamatukogu hoovis peetakse luule ja muusika saatel piknikku

Kolmapäeval, 15. juunil kell 18 toimub Kännukuke raamatukogu hoovis (E. Vilde tee 72) traditsiooniline luulepiknik muusikaga. Piknikul esitab luulet Katrin Väli, muusikat ja laulu Priidik Hallas. Luulepiknikul on ka nn vaba lava, kus soovi korral saavad oma loomingut ette kanda ka osalejad.

Luulepiknik muusikaga on suvine üritustesari, mille raames korraldatakse Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogude hoovides ja terrassidel piknikke, kus kõlab elavas esituses eesti autorite luule ja muusika. Kännukuke raamatukogu hoovis toimus esimene suvine luulepiknik juba 2012. aastal. Sellest ajast alates on selle raamatukogu hoovimurul peetud vähemalt üks suvine luulepiknik, kus on kõlanud kaasaegne eesti luulet ja hea muusika näiteks Sveta Grigorjeva, Jürgen Rooste, Siim Aimla, Kalju Kruusa, Veronika ja Tarmo Kivisilla, Sulev Oll jpt esituses.

Luulepiknike korraldamise eesmärgiks on pakkuda meelelahutuslikku kultuuriõhtut, kus kõigi kuulajatel on võimalus nautida vabas õhus kodumaiste esinejate loomingut. 2016. aasta esimene luulepiknik peeti 22. mail Kadrioru raamatukogu juures, piknik oli osa Antoni Aialaada programmist. Piknikul luges luulet Veronika Kivisilla, muusikaga toetas Adam Cullen. Kolmas ja viimane piknik toimub augustis Lasnamäe raamatukogude koostööna.

Võtke piknikukorv kaasa ning laske luulel ja loodusel end linnakärast ja –õhust eemale kanda.

Luulepiknike korraldamist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Teate edastaja

Mari Sieberk
Tallinna Keskraamatukogu arendusjuht
683 0907 Mari.Sieberk@tln.lib.ee
www.keskraamatukogu.ee