EV100

          

„Noor, loo, too – kunst raamatukokku!“ projektist:

Raamatukogud pakuvad 2018. aastal EV100 projekti raames noortele kunstnikele (14-26-aastased) võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogudes.

Kutsume üles kõiki Eesti rahvaraamatukogusid broneerima meie riigi sünnipäeva puhul oma näitusepindu vaid kohalikele noortele ehk siis üle Eesti toimuvad raamatukogudes ainult noorte näitused. Näituste korraldamine noortele on tasuta, näitused on avatud kõigile huvilistele ning nende külastamine on samuti tasuta. Raamatukogud annavad näitusteks kasutada oma inventari ja tehnikat, aitavad vajadusel näituste ülespanemisel, näituse avamisürituse tegemisel jne.  Ühtlasi teevad noored sadade näituste näol oma kingituse Eestile.

Projektiga oodatakse liituma kõiki rahvaraamatukogusid üle Eesti. Projekti algataja ja eestvedaja on Tallinna Keskraamatukogu.

 

Mis toimub?

♦ Noori kutsutakse raamatukogudesse näitusi korraldama. 2017. a. aprillis kuulutavad raamatukogud välja konkursi näituseideedele, avalikustades info oma  raamatukogu näitusepindade ja –võimaluste kohta. Tallinna Keskraamatukogu näitusepindade kirjeldustega saab tutvuda siin.

Raamatukogu kutsub kokku noorteaktiivi.  Noorteaktiiv vaatab läbi saabuvad näituse korraldamise taotlused ja koostab nende põhjal näitusekava. Noorteaktiivis võivad olla noored, raamatukoguhoidjad kui ka kohalikud noortega töötavad inimesed. Võib kaasata ka olemasolevaid noortegruppe, kunstiringide noori või moodustada sel eesmärgil uus, noortest koosnev grupp. 

♦ Noor kunstnik esitab raamatukogule taotluse oma näituse kirjeldusega. Seda, millised ideed välja valitakse, mis näitused toimuma hakkavad ja milline saab olema antud raamatukogu näitusekava jne, otsustab raamatukogus kokku kutsutud žürii.

♦ Näitusekava koostamine saabunud taotluste põhjal. Soovitus on eelistada just oma piirkonna noori kunstnikke, et elavdada ja tugevdada kogukonna sisest koostööd ning toetada ja motiveerida kohalikke noori. Kunstnike valimisel on soovitatav rõhuda mitmekesisusele nii sisus kui vormis. Võimalikud on nii ühis- kui ka personaalsed näitused, nii traditsioonilised näitused kui ka videoinstallatsioonid ja häppeningid. Töödeks võivad olla näiteks koomiksid, raamatuillustratsioonid, filmid, installatsioonid, moekollektsioon, fotod, joonistused, animatsioon jne. Näituste teemad võiksid olla seotud kirjanduse, kultuuri ja Eesti Vabariik 100 väärtustega.   

 

Raamatukogu ülesanded:

  • Projektis osalev raamatukogu annab enda näitusepinnad noortele kunstnikele kasutada.
  • Raamatukogu peab sidet oma näitust ettevalmistavate noortega, nõustades neid näituse ülespanemise, näituse esitluse läbiviimise, võimalike sponsorite otsimise osas jne. Võimalusel aitab raamatukogu noorel kirjutada projekti, et saada lisaraha toetusfondist või sponsorilt. Võimalusel teeb raamatukogu kohapeal koostööd kunstikooli, kooli, noortekeskuste jmt organisatsioonidega.
  • Iga näitusega kaasneb avamine, mille viib läbi noor kunstnik ise, saades vajadusel abi raamatukoguhoidjalt. Avamise ja/või näituse eksponeerimise ajal on soovitatav korraldada raamatukogus õppetubasid jms, mis õpetavad antud stiili, annavad taustateadmisi, õpetavad kirjutama projekte jms. Koolitusi, näitusi ja üritusi noortele võiks korraldada juba ka taotluse esitamise ajal, et luua kontakte noortega ja levitada teavet konkursist noorte hulgas.
  • Raamatukogud kutsuvad ka üles noori ja noorteorganisatsioone korraldama 2017 ja 2018 aastal oma piirkonnas erinevaid kunstiga seotuid üritusi.
  • Raamatukogudele annab noorte näituste korraldamine võimaluse tihendada sidet noortega. Noored kunstnikud toovad oma näitust vaatama teisi noori ning nii tekib raamatukogul võimalus raamatukoguteenuseid just sellele sihtrühmale tutvustada. Raamatukogud saavad noorte näol uusi lugejaid. Raamatukogud saavad kogemusi koostööst noortega, et laiendada edaspidi noorte omaalgatuse rakendamist raamatukogus. Raamatukogudel on võimalus noorte pealt õppida oma teenuste reklaamimist noortele ja saada muid kogemusi, kuidas viia noorteni infot raamatukoguteenustest.

 

Tegevusplaan

2017 OLULISEMAD TEGEVUSED  AEG
Info ülespanek veebilehele   Märts-aprill 2017
Rahvaraamatukogudele info levitamine ja projektiga liitumisele kutsumine Märts-aprill 2017
Projekti tutvustamine noortele, koolidele, noorteorganisatsioonidele  Aprill-dets. 2017
Facebooki kampaaniad  sept ja detsember. 2017
Kunstnikelt näituse korraldamiseks avalduste vastuvõtmine  Mai-dets. 2017
Raamatukogudes projektiga seotud sündmuste läbi viimine Mai-dets. 2017
     
2018 OLULISEMAD TEGEVUSED  AEG
Kunstnikelt näituse korraldamiseks avalduste vastuvõtmine Kogu aasta
Näituste korraldamine Kogu aasta
Projektiga seotud sündmuste ja programmide toimumine Kogu aasta

 

Projektikonkursi „Kunst raamatukokku!“ eesmärk on aidata katusprojektiga ühinenud raamatukogudel tähistada Eesti Vabariigi sajandat juubelit  andes noortele võimalus tegeleda kunstiga ja oma loomingut kogukonnas tutvustada. 

Konkursiga toetatakse katusprojektiga ühinenud raamatukogusid katusprojekti eesmärgiga seotud sündmuste läbiviimisel ning katusprojekti eesmärgiga seotud  näituste korraldamiseks vajaliku näituseinventari ja –tarvikute ostmisel.

Ajakava:

  • Abikõlblikkuse periood 28.08.2017‒30.09.2017
  • Aruande esitamise tähtaeg: 1.10.2017

Siit leiad juhendeid ja näidised, mis on abiks selle projekti läbi viimisel.

Juhend raamatukogudele

Avalduse vorm (näidis)

 

Plakatipõhjad:

Plakat 1: jpg, pdf, word

Plakat 2: jpg, pdf, word

Plakat eri värvides

 

Logo 1

Logo 2

Topeltlogo [pdf]

Lisainfo

Maarja Pildre
Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakond
Estonia pst 8, 15044 Tallinn

Telefon 683 0913, e-post: kunst@nulltln.lib.ee