Infoteenindus

Vastame infopäringutele

Pakume infot teavikute leidumuse kohta meie kogudes, täpsustame andmeid ja fakte, abistame teemaotsingul, jagame teavet Tallinna Keskraamatukogu töökorralduse ja muude valdkondade kohta, konsulteerime info otsingul erinevatest andmebaasidest.

Infopäringuid võib esitada:

 • raamatukoguhoidjale raamatukogus kohapeal
 • elektrooniliselt
  – reaalajas Skype’i teel
  – vestluse vahendusel veebilehe paremas alaservas “Küsi meilt/Suhtleme reaalajas”
  – täites veebilehel infopäringu vormi
  – e-posti teel ls@nulltln.lib.ee
 • helistades
  – eestikeelset kirjandust puudutavate küsimuste puhul telefonil 683 0917
  – võõrkeelset kirjandust puudutavate küsimuste puhul telefonil 683 0961
  – muusika-alaste küsimuste puhul telefonil 683 0912

Bibliograafianimestike koostamine muutub tasuliseks (0,80 €/kirje) alates 24st kirjest. Täpsemat informatsiooni saab eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaalist ja võõrkeelse kirjanduse osakonnast.