Koolitused

notebook-336634_960_720

Kõigile Tallinna Keskraamatukogu lugejatele pakutakse tasuta kasutajakoolitust.  Koolitustel on võimalik  arendada oma oskusi infootsingul e-kataloogist ESTER, raamatukogu veebilehelt, erinevatest andmebaasidest (artiklite andmebaasist ISE, õigusaktide andmebaasidest jm) ja võrguväljaannetest. Samuti saab õppida kasutama erinevaid seadmeid (arvuti, nutiseadmed, graafikalaud, lauaskanner, e-luger).

Tallinna Keskraamatukogu kõik haruraamatukogud ja teenindusosakonnad pakuvad ekskursioone, individuaal– ja rühmakoolitusi  lugejatele, õpetajatele, gümnaasiumi- ja põhikooliklassidele ning lasteaiarühmadele. Koolituse sisu ja aeg lepitakse kokku raamatukoguhoidjaga.

Ekskursioonide ja raamatukogutundide kohta lisainfot siit.

Koolitustele ja ekskursioonidele tuleb eelnevalt registreeruda. Eelregistreerimise käigus täpsustatakse Teie koolitusvajadus, huvid ja soovitav tulemus. Ekskursiooni puhul selle toimumisaeg ja sisu.

Koolitusel registreerumiseks võtke ühendust raamatukoguga. Vaata kontaktandmeid.

NB!  Oбучение на русском языке


Koolitused meie raamatukogudes (raamatukogu nimel klikkides avaneb tabel):

Rühmakoolitused
Arvuti algõpe – toimumisaeg kokkuleppel
E-teenused
• Facebooki algõpe
 ID-kaardi kasutamine
Internet ja infoallikad – iga kuu viimasel reedel kell 10.00
Raamatukogu veebileht
Tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutamise algõpe
Tööotsijaile – iga kuu esimesel reedel kell 10.00
Keel
eesti, vene, inglise
 Tutvu koolituste infoga Muusikalehel
Rühmakoolitused
Toimumisaeg kokkuleppel:
• e-raamatukogu ELLU
• e-kataloog ESTER
Internet ja infoallikad
Raamatukogu veebileht
Keel
eesti
Individuaalkoolitused
Toimumisaeg kokkuleppel:
Arvuti algõpe
E-teenused
Facebooki algõpe
ID-kaardi kasutamine
Internet ja infoallikad  (sh GOOGLE+NETI, ESTER+ISE+EBSCO, infokirjaoskus)
Kontoritarkvara (teksti- ja tabeltöötlus, esitluste koostamine, elektronpost) õppeprogrammid
• Raamatukogu veebileht
Tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutamise algõpe
Rühmakoolitused
Toimumisaeg kokkuleppel:
Arvuti algõpe
Internet ja infoallikad  (sh GOOGLE+NETI, ESTER+ISE+EBSCO, infokirjaoskus)
Keel
eesti, vene
Rühmakoolitused
Toimumisaeg kokkuleppel:
• Arvuti algõpe
Internet ja infoallikad
Keel
eesti, vene
Rühmakoolitused

Toimumisaeg kokkuleppel:

• Facebooki algõpe

Keel
eesti
Individuaalkoolitused
Toimumisaeg kokkuleppel:
Arvuti algõpe
E-teenused
ID-kaardi kasutamine
Internet ja infoallikad
Kontoritarkvara õppeprogrammid
Raamatukogu veebileht – lisaks tutvustame soovi korral e-kataloogi ESTER ja e-raamatukogu ELLU
Tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutamise algõpe
Rühmakoolitused

Arvuti algõpe – kuu teisel reedel kell 14.00 või kokkuleppel

E-teenused – kuu neljandal reedel kell 14 või kokkuleppel

ID-kaardi kasutamine – kuu neljandal reedel kell 14 või kokkuleppel

Internet ja infoallikad – kuu kolmandal reedel kell 14.00 või kokkuleppel

Raamatukogu veebileht – lisaks tutvustame soovi korral e-kataloogi ESTER ja e-raamatukogu ELLU; kuu teisel reedel kell 12 või kokkuleppel

Keel
eesti, vene
Individuaalkoolitused

Arvuti algõpe – igal kolmapäeval kell 11.30 eesti keeles, igal reedel kell 11.30 vene keeles või kokkuleppel raamatukoguhoidjaga

E-teenused – igal reedel kell 11.30 või kokkuleppel raamatukoguhoidjaga

Facebooki algõpe – igal kolmapäeval kell 11.30 eesti keeles

ID-kaardi kasutamine – igal reedel kell 11.30 või kokkuleppel raamatukoguhoidjaga

Internet ja infoallikad – toimumisaeg kokkuleppel

Kontoritarkvara õppeprogrammid

Tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutamise konsultatsioonid

Rühmakoolitused

Kokkuleppel toimuvad:

Arvuti algõpe

E-teenused

ID-kaardi kasutamine

Internet ja infoallikad – toimumisaeg kokkuleppel

• Infootsingu koolitused gümnaasiumiklassidele

Keel
eesti, vene
Rühmakoolitused
Toimumisaeg kokkuleppel:
Internet ja infoallikad
Keel
eesti
Individuaalkoolitused
Toimumisaeg kokkuleppel:
Arvuti algõpe
E-teenused
Facebooki algõpe
• ID-kaardi kasutamine
Internet ja infoallikad
Kontoritarkvara õppeprogrammid
Rühmakoolitused
Arvuti algõpe – toimumisaeg kokkuleppel
E-teenused
ID-kaardi kasutamine
Internet ja infoallikad
toimumisaeg kokkuleppel
Keel
eesti, vene