Küsitlus „Õnnelik seenior?!“

Tegevus- ja vestlushommikud seenioridele. Jaga kogemusi raamatukogus! 

Tallinna Keskraamatukogu soovib pakkuda seenioritele (vanus 60+) alates sügisest 2018 erinevaid töötubasid/tegevusvõimalusi.

Seenior on nendes tegevustes ise tegija, õppija, kogemuste jagaja, vestleja ja hea kaaslane. 

Selleks, et meie idee paremini teostuks, palume teie kaasabi ja ettepanekuid tegevuste kavandamisel, täites selle küsitluse.

Vastuseid ootame 30. juunini 2018.


Täida küsitlus

 

 

 

 

24.05.2018