×

Palume täita kõik vormi väljad!

Nõusoleku vormi täidetud pdf fail tuleb digitaalselt allkirjastada ja seejärel saata sinna raamatukokku, kus soovite lugejaks registreerida. Saada meile allkirjastatud nõusolek siin.

Pärast digiallkirjaga nõusoleku saatmist raamatukokku tuleb lapsel või noorel  lugejaks registreeruda 7 päeva jooksul alates digiallkirjastamise ajast. Kui nädala jooksul laps või noor end lugejaks ei registreeri, nõusolek kustutatakse.

VANEMA/EESTKOSTJA NÕUSOLEK TEAVIKUTE KOJU LAENAMISEKS
(täidab alla 18-aastase isiku vanem või eestkostja)

Lapse/eestkostetava andmed:

Ees- ja perekonnanimi:

Isikukood:

Roll:

Vanema/eestkostja andmed:

Ees- ja perekonnanimi:

Aadress:

E-posti aadress:

Telefon:

Lugeja ja alla 18-aastase isiku vanem/eestkostja on kohustatud raamatukogu teavitama oma nime ja kontaktandmete muutumisest. Alla 18-aastaste isikute andmete õigsuse eest vastutab vanem/eestkostja.

Olen tutvunud Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirjaga ning vastutan oma lapse/eestkostetava Tallinna Keskraamatukogust laenatud teavikute eest.

26. mai 2018

Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)


Palume Teie kontaktandmeid, et edastada vajaduse korral Teie lapse/eestkostetava laenatud teavikute tagastamistähtpäevade kohta teated ka Teile. Raamatukogu saadab e-posti aadressile enne tagastamistähtpäeva eelteate ning peale tagastamistähtpäeva meeldetuletuse(d). Kui e-teadetele ei ole reageeritud, saadab raamatukogu meeldetuletuse ja ettekirjutuse tavakirjaga.

Kui teavikut ei tagastata õigel ajal, tuleb viivitatud aja eest tasuda. Laenatud ning tagastamata jäetud teavikute tagasisaamiseks kasutab raamatukogu kohtutäituri abi.

Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirjaga saab tutvuda aadressil www.keskraamatukogu.ee/eeskirjad.

Nõusolek kehtib raamatukogus kuni isiku 18-aastaseks saamiseni. Kui laps/eestkostetav ei ole raamatukogu teenuseid vahepeal kasutanud kolm aastat, tuleb vanemal täita uus nõusolek.