×

Palume täita kõik vormi väljad!

Nõusoleku vormi täidetud pdf fail tuleb digitaalselt allkirjastada ja seejärel saata sinna raamatukokku, kus soovite lugejaks registreerida. Saada meile allkirjastatud nõusolek siin.

Pärast digiallkirjaga nõusoleku saatmist raamatukokku tuleb lapsel või noorel lugejaks registreeruda 7 päeva jooksul alates digiallkirjastamise ajast. Kui nädala jooksul laps või noor end lugejaks ei registreeri, nõusolek kustutatakse.

VANEMA/EESTKOSTJA NÕUSOLEK TEAVIKUTE KOJU LAENAMISEKS
(täidab alla 18-aastase isiku vanem või eestkostja)

 

Lapse/eestkostetava andmed:

Ees- ja perekonnanimi:

Isikukood:

Vanema/eestkostja andmed:

Ees- ja perekonnanimi:

Aadress:

E-posti aadress:

Telefon:

Lugeja ja alla 18-aastase isiku vanem/eestkostja on kohustatud raamatukogu teavitama oma nime ja kontaktandmete muutumisest. Alla 18-aastaste isikute andmete õigsuse eest vastutab vanem/eestkostja.

Olen tutvunud Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirjaga ning vastutan oma lapse/eestkostetava Tallinna Keskraamatukogust laenatud teavikute eest.

21. sept. 2018

Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)