Projektid

Projektid seisuga 05.06.2017

 

Projekti nimetus Toetaja Toimumise aeg: 2017. a Toetussumma eurodes
Nutikalt lugemine vahvaks! Kultuuriministeerium (HMN) 01.04.2016−31.01.2017 1850
 @raamatuklubi lastele: kirjandusüritused raamatukogus ja nende salvestamine ERR lasteportaali Eesti Kultuurkapital 01.09.2016−30.06.2017 950
Kirjandusürituste sari „Kirjanik raamatukogus“ esinejate tasud Eesti Kultuurkapital 01.10.2016−30.09.2017 2700
Rahvusvaheline kirjandusprojekt “Skype raamatuklubi” noortele Kultuuriministeerium (HMN) 22.10.2016−31.08.2017 600
Eesti kirjanike kohtumised vene keelt emakeelena kõnelevate noortega Tallinna Keskraamatukogus Eesti Kultuurkapital 1.09.2016−31.05.2017 1440
Venekeelsete kirjandusürituste sari „Lugejate neljapäev“  Eesti Kultuurkapital 01.09.2016−30.06.2017 3000
Eelkooliealiste laste lugemisoskust arendavad lugemismängud raamatukogus Kultuuriministeerium (HMN) 01.10.2016−30.06.2017 900
Kirjanduslike kohtumiste sari „Asja pärast − Niisama. Tarbetekstide juurest ilukirjandusse” Eesti Kultuurkapital 20.10.2016−20.06.2017 1000
Kohtumisürituste sari “Lastega loomariigis” Kultuuriministeerium (HMN) 22.10.2016−31.08.2017 400
Tallinna Keskraamatukogu lugemisprogrammi “Raamatuga kevadesse” läbiviimine Kultuuriministeerium (HMN) 01.11.2016−15.05.2017 750
Kirjutamise klubi: noorte tekstiloomeoskuste arendamine Kultuuriministeerium (HMN) 01.11.2016−30.06.2017 600
Noorte kirjanduslike kohtumiste sari “Räägime suud puhtaks!” Kultuuriministeerium (HMN) 01.01.2017−31.12.2017 1000
Kristiin Meose osalemine EBLIDA-NAPLE konverentsil ja NAPLE e-raamatute töörühmas  Eesti Kultuurkapital 20.01.2017−05.06.2017 320
Kirjanduslike kohtumiste sari lastele ja noortele “Mis uudist, raamatukogu?” Eesti Kultuurkapital 02.01.2017−21.01.2018 1000
Luulemaraton Tallinna Keskraamatukogus rahvusvahelise luulepäeva tähistamiseks Eesti Kultuurkapital 01.03.2017−30.04.2017 1500
Kohtumissari “Looduse ja teaduse muusika” noortele Kultuuriministeerium (HMN) 01.02.2017−31.12.2017 800
Pillilaegas: muusikainstrumentide laenutusteenuse loomine Tallinna Keskraamatukogus Kultuuriministeerium (HMN) 15.01.2017−31.12.2017 7000
Lõimumist toetav projekt “Minu kodu on Eesti” eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele noortele Kultuuriministeerium (HMN) 01.02.2017–31.12.2017 600
Noortele suunatud infotehnoloogia-alase huviringi “Nuti(ki)kas” käivitamine, töö korraldamine ja läbiviimine. Vaata Maailma SA 13.02.2017‒31.12.2017 675
Noortele suunatud infotehnoloogia-alase huviringi “Rändav robotite klass” käivitamine, töö korraldamine ja läbiviimine. Vaata Maailma SA 13.02.2017‒31.12.2017 675
Õpilastele suunatud lugemisprogramm “Loeme valmis “Oma raamatu”” Kultuuriministeerium (HMN) 01.04.2017‒31.07.2017 1000
Lood läbi piltide: nutifoto töötoad noortele Kultuuriministeerium (HMN) 01.04.2017‒30.06.2017 700
Projekti “Noor, loo, too ‒ kunst raamatukokku!”, mille raames korraldatakse 2018. a rahvaraamatukogudes üle Eesti noorte kunstinäitused, koordineerimine Riigikantselei riigieelarve eraldise sihtotstarbeline kasutamine perioodil 25.04.2017‒31.12.2017 19 999,80
Vallaraamatukoguhoidjate viiepäevane praktika Tallinna Keskraamatukogus Kultuuriministeerium 01.05.2017‒20.12.2017 2073
Osalemine EBLIDA-NAPLE konverentsil ja NAPLE e-raamatute töörühmas Kultuuriministeerium 02.04.2017‒04.06.2017 350
Videokonkurss “#minaloenagasina?!” Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing 01.06.2017‒29.09.2017 500
Kääbikute päev ja Tark on cool päev Tallinna Keskraamatukogus Eesti Lastekirjanduse Keskus 23.09.2017, 21.10.2017 500
“Elav kunstiraamat”: noorte kohtumised kunstnikega Kultuuriministeerium (HMN) 01.09.2017‒30.12.2017 1500