Projektid

Projektid seisuga 12.10.2017

 

Projekti nimetus Toetaja Toimumise aeg: 2017. a Toetussumma eurodes
Nutikalt lugemine vahvaks! Kultuuriministeerium (HMN) 01.04.2016−31.01.2017 1850
 @raamatuklubi lastele: kirjandusüritused raamatukogus ja nende salvestamine ERR lasteportaali Eesti Kultuurkapital 01.09.2016−30.06.2017 950
Kirjandusürituste sari „Kirjanik raamatukogus“ esinejate tasud Eesti Kultuurkapital 01.10.2016−30.09.2017 2700
Rahvusvaheline kirjandusprojekt “Skype raamatuklubi” noortele Kultuuriministeerium (HMN) 22.10.2016−31.08.2017 600
Eesti kirjanike kohtumised vene keelt emakeelena kõnelevate noortega Tallinna Keskraamatukogus Eesti Kultuurkapital 1.09.2016−31.05.2017 1440
Venekeelsete kirjandusürituste sari „Lugejate neljapäev“  Eesti Kultuurkapital 01.09.2016−30.06.2017 3000
Eelkooliealiste laste lugemisoskust arendavad lugemismängud raamatukogus Kultuuriministeerium (HMN) 01.10.2016−30.06.2017 900
Kirjanduslike kohtumiste sari „Asja pärast − Niisama. Tarbetekstide juurest ilukirjandusse” Eesti Kultuurkapital 20.10.2016−20.06.2017 1000
Kohtumisürituste sari “Lastega loomariigis” Kultuuriministeerium (HMN) 22.10.2016−31.08.2017 400
Tallinna Keskraamatukogu lugemisprogrammi “Raamatuga kevadesse” läbiviimine Kultuuriministeerium (HMN) 01.11.2016−15.05.2017 750
Kirjutamise klubi: noorte tekstiloomeoskuste arendamine Kultuuriministeerium (HMN) 01.11.2016−30.06.2017 600
Noorte kirjanduslike kohtumiste sari “Räägime suud puhtaks!” Kultuuriministeerium (HMN) 01.01.2017−31.12.2017 1000
Kristiin Meose osalemine EBLIDA-NAPLE konverentsil ja NAPLE e-raamatute töörühmas  Eesti Kultuurkapital 20.01.2017−05.06.2017 320
Kirjanduslike kohtumiste sari lastele ja noortele “Mis uudist, raamatukogu?” Eesti Kultuurkapital 02.01.2017−21.01.2018 1000
Luulemaraton Tallinna Keskraamatukogus rahvusvahelise luulepäeva tähistamiseks Eesti Kultuurkapital 01.03.2017−30.04.2017 1500
Kohtumissari “Looduse ja teaduse muusika” noortele Kultuuriministeerium (HMN) 01.02.2017−31.12.2017 800
Pillilaegas: muusikainstrumentide laenutusteenuse loomine Tallinna Keskraamatukogus Kultuuriministeerium (HMN) 15.01.2017−31.12.2017 7000
Lõimumist toetav projekt “Minu kodu on Eesti” eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele noortele Kultuuriministeerium (HMN) 01.02.2017–31.12.2017 600
Noortele suunatud infotehnoloogia-alase huviringi “Nuti(ki)kas” käivitamine, töö korraldamine ja läbiviimine. Vaata Maailma SA 13.02.2017‒31.12.2017 675
Noortele suunatud infotehnoloogia-alase huviringi “Rändav robotite klass” käivitamine, töö korraldamine ja läbiviimine. Vaata Maailma SA 13.02.2017‒31.12.2017 675
Õpilastele suunatud lugemisprogramm “Loeme valmis “Oma raamatu”” Kultuuriministeerium (HMN) 01.04.2017‒31.07.2017 1000
Lood läbi piltide: nutifoto töötoad noortele Kultuuriministeerium (HMN) 01.04.2017‒30.06.2017 700
Projekti “Noor, loo, too ‒ kunst raamatukokku!”, mille raames korraldatakse 2018. a rahvaraamatukogudes üle Eesti noorte kunstinäitused, koordineerimine Riigikantselei riigieelarve eraldise sihtotstarbeline kasutamine perioodil 25.04.2017‒31.12.2017 19 999,80
Vallaraamatukoguhoidjate viiepäevane praktika Tallinna Keskraamatukogus Kultuuriministeerium 01.05.2017‒20.12.2017 2073
Osalemine EBLIDA-NAPLE konverentsil ja NAPLE e-raamatute töörühmas Kultuuriministeerium 02.04.2017‒04.06.2017 350
Videokonkurss “#minaloenagasina?!” Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing 01.06.2017‒29.09.2017 500
Kääbikute päev ja Tark on cool päev Tallinna Keskraamatukogus Eesti Lastekirjanduse Keskus 23.09.2017, 21.10.2017 500
“Elav kunstiraamat”: noorte kohtumised kunstnikega Kultuuriministeerium (HMN) 01.09.2017‒30.12.2017 1500
Kinkeraamat Tallinna koolide I klasside lastele Eesti Kultuurkapital 21.08.2017‒30.11.2017 3000
Eesti kirjanike kohtumised vene keelt emakeelena kõnelevate noortega Tallinna Keskraamatukogus Eesti Kultuurkapital 01.09.2017‒31.05.2018 1000
Venekeelsete kirjandusürituste sari „Lugejate neljapäev“  Eesti Kultuurkapital 01.09.2017‒21.06.2018 2000
@raamatuklubi lastele: kohtumised kirjanikega raamatukogus ja nende salvestamine ERR lasteportaali Eesti Kultuurkapital 01.08.2017‒30.06.2018 630
Tallinna Keskraamatukogu kirjandusürituste sari “Kirjanik raamatukogus” Eesti Kultuurkapital 01.08.2017‒31.10.2018 2000
“Täna ma jutustan ühe loo ..” jutuvestmise töötoad lasteaiakasvatajatele ja -lastele Eesti Kultuurkapital 01.08.2017‒31.05.2018 800
CreaTeams in Library Nordplus Adult 2017 01.09.2017‒30.09.2018 3824
Eelkooliealiste laste lugemisoskust arendavad lugemismängud raamatukogus Kultuuriministeerium (HMN) 01.09.2017‒30.06.2018 700
Kohtumisürituste sari “Lastega loomariigis: milline on meie tulevik” ja rändplakatinäitus “Meie tulevik – lastelt täiskasvanutele” Kultuuriministeerium (HMN) 21.10.2017‒31.08.2018 400
Kirjanduslike ürituste sari “Alternatiivajalugu ilu- ja aimekirjanduses” Eesti Kultuurkapital 01.11.2017‒30.06.2018 2000