Raamatukogust

Tallpeamaja_fassaad2inna Keskraamatukogu põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

Meie missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Me edendame elukestvat õpet, kasvatame rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga.

Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus.

Meie visioon:  Muudame elu rikkamaks!


  


Euroopa Parlamendi saadik Marju Lauristin andis Tallinna Keskraamatukogus 2014. a detsembrikuus Lugemise ja Kirjutamise Ühingule (inglise keeles Reading & Writing Foundation) Rahvaraamatukogud 2020 (inglise keeles Public libraries 2020) programmi raames intervjuu raamatukogude olulisusest. Intervjuu (pikkus 3 min 11 sek) on inglise keeles.

Marju Lauristin räägib, et tänapäeval, kus kodus enam raamatutest nii palju ei räägita, on rahvaraamatukogud üha olulisemad, eriti lastele. Raamatukogud on kohad, kus inimesed, kes armastavad raamatuid leiavad sõbrad, kes samuti armastavad raamatuid, erinevad klubid ja vabatahtliku töö.

Marju Lauristin rõhutab, et rahvaraamatukogud on üks demokraatia alustalasid. Inimene, kes on harjunud kasutama raamatukogu, on harjunud ka lugema, loetut peegeldama ja teistega jagama, suhtlema olulistel teemadel. Lugemine aitab edendada arutlevat demokraatiat.

Lauristin selgitab, et kriisi ajal muutusid raamatukogud ka sotsiaalseteks keskusteks, kuhu said tööotsijad tulla tasuta ajalehti, ajakirju ja raamatuid lugema, mis oli inimestele väga oluline inimväärikuse säilitamiseks. Tööst ilma jäänud inimesed tundsid, et nad ei ole ühiskonnale olulised, sest nad ei ole tööturul kaasatud. Kõik poliitikud seda aga ei mõistnud, miks inimesed istusid raamatukogus, mitte Töötukassas. Raamatukogud olid inimestele aga väga olulised. Raamatukogud aitasid hoida inimesed aktiivsetena, et nad tunneksid ennast kaasatuna ja oleksid võimelised osalema. Raamatukogud aitasid hoida normaalset, kõrgemat enesehinnangut. Inimesed tunnevad ennast kindlamalt teades, et on olemas avalik koht, millel on kõrge kultuuriline prestiiž ja kuhu nad saavad igal ajal tulla.

Lugemiskoera Susi perenaine Maarja Tali, lapsevanem Kristiina Nikkel ning Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja Epp Leikop andsid 2014. a detsembrikuus Lugemise ja Kirjutamise Ühingule intervjuu (pikkus: 2 min 6 sek), kus rääkisid lugemiskoerte projekti ideest ja olulisusest.