Üldinfo

Tallinna Keskraamatukogu on Tallinna linna hallatav asutus, mis tegutseb riigi ja Tallinna linna õigusaktide, Kultuuriväärtuste Ameti juhataja käskkirjade ning Tallinna Keskraamatukogu põhimääruse alusel ning kooskõlas UNESCO rahvaraamatukogude manifestiga.

 

Ametlik nimetus: Tallinna Keskraamatukogu

Registrikood: 75016071

Tehingupartneri kood: 10612

Üldkontakt: Estonia pst 8, 15044 Tallinn

Telefon: 683 0900

E-post: keskraamatukogu@tln.lib.ee