Kojulaenutus

Muusikaosakonnast saab koju laenata raamatuid, noote, ajakirju, helisalvestisi (mille müügilejõudmisest Eestis on möödunud 4 kuud) ning laenutuslitsentsiga videoid (vt täpsemalt videofilmide nimestikust, laenutatavad filmid märgitud rohelisega).

Raamatute ja nootide laenutustähtaeg on 21 päeva, ajakirjadel 14 päeva ning heli- ja videosalvestistel 7 päeva. Korraga saab laenata kuni 15 heli- ja videosalvestist. Videote laenutamisel järgitakse filmidele kehtestatud eapiiranguid.

(Loe täpsemalt Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirjast)

Hetkel välja laenutatud teavikute laenamiseks on võimalik panna ennast järjekorda.


Teatmeteenindus

Teatmeteenindus võimaldab raamatukoguhoidja vahendusel leida informatsiooni konkreetse teema kohta, teostada fakti- ja daatumiotsingut, kasutada e-kataloogi, kindlaks teha teaviku olemasolu meie kogus. Päringuid saab esitada nii kohapeal kui ka telefoni ning e-posti vahendusel.


Kataloogiotsing

Kõik muusikaosakonda komplekteeritud teavikud on leitavad elektronkataloogis ESTER.

Kataloogiotsinguid saab teostada mistahes internetiühendusega seadmest, samuti raamatukogus kohapeal iseseisvalt või raamatukoguhoidja abil.