Tallinna Keskraamatukogust hakatakse laenutama muusikainstrumente

Esmaspäeval, 15. mail avatakse Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonnas (Estonia pst 8) „Pillilaegas“, kust saab tasuta laenata muusikainstrumente ja -tarvikuid. Valikus on rahvapille (väikekandled, rahvakannel, parmupillid, jauram), erinevas mõõdus kitarre, viiuleid ja akordione, plokkflööte, ukulele, meloodika, digiklaver, mitmesuguseid löökpille ja Orffi pille. Tarvikutest pakub „Pillilaegas“ noodipulte, nende valgusteid ja metronoom-häälestajaid.

Muusikaosakonna juhataja Kristi Veeberi sõnul on uue teenuse käivitamise eesmärgiks luua uusi musitseerimisvõimalusi ning pakkuda enamatele inimestele pillimängimisrõõmu. „Muusikaga tegelemiseks ei ole kunagi hilja,  see võib rikastada igaühe elu lastest eakateni. Isikliku muusikainstrumendi ostmine ei ole aga sageli majanduslikult jõukohane või otstarbekas. Nii pakumegi võimalust pilli vähemalt esialgu hoopis laenata. Lisaks harrastajatele on „Pillilaeka“ sisu loodetavasti abiks ka muusikaõpetajatele ja huvitegevuste juhendajatele,“ leiab muusikaosakonna juhataja.

Pillilaekast laenamiseks peab olema Tallinna Keskraamatukogu lugeja. Korraga saab laenata kuni kaks pilli ja kuni kolm tarvikut. Laenutusperioodid varieeruvad vastavalt instrumentidele kahest nädalast kolme kuuni. Sõlmides raamatukoguga rändkoguteenuse lepingu, on asutustel võimalik laenata kuni kümme instrumenti 63 päevaks. Instrumentide nimekirja ja laenutustingimustega saab tutvuda Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna veebilehel.

Lisaks laenutatavatele instrumentidele kuuluvad „Pillilaekasse“ ka digiklaver ja digitrummid, mida saab mängida raamatukogus kohapeal.

„Pillilaegast“ toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lisainfo: Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna juhatajalt Kristi Veeberilt, telefonil 683 0913
ja e-posti aadressil kristi.veeber@nulltln.lib.ee

Teate edastaja

Mari Sieberk
Tallinna Keskraamatukogu arendusjuht
683 0907 Mari.Sieberk@nulltln.lib.ee
www.keskraamatukogu.ee

 

12.05.2017