Tule vabatahtlikuks!

Raamatukogu vabatahtlikuks on oodatud need, kes on valmis oma aja, teadmiste, oskuste, kogemuste ja ideedega kaasa aitama raamatukogu tegevuse mitmekesistamisele ja teenuste tutvustamisele. Vabatahtlikud võivad olla kõik, alates noortest kuni eakateni, eri rahvusest inimesed, erivajadustega inimesed.

Raamatukogu vabatahtlik on rõõmsameelne, aktiivne ja loov. Ta on hea suhtlemisoskusega ning ta leiab raamatukogu kasutajatega, nii täiskasvanute kui laste ja noortega, kergesti ühise keele. Raamatukogu vabatahtlik armastab lugemist, ta väärtustab raamatut ning hindab raamatukogule iseloomulikku süsteemsust ja korda.

Raamatukokku on vabatahtlikuna oodatud näiteks need, kes juba on langetanud otsuse raamatukogunduse õppimise kasuks, ja ka need, kes alles mõtlevad, kas raamatukogus töötamine võiks olla nende kutsumuseks. Samuti on oodatud need, kelle töö on olnud seotud raamatukogu, laste- ja haridusasutustega või raamatute ja kirjandusega, kuid kes nüüd pensionil olles on valmis taas andma oma panuse lastega tegelemisse või tahavad olla rohkem seotud raamatutega ning suhelda lugemist hindavate inimestega. Tegevust leiavad ka kõik need, kes soovivad korraldada üritusi ja arendada raamatukogude teenuseid.

Tallinna Keskraamatukogu vabatahtlikuks võib tulla ka kogu perega. Igale pereliikmele leiame sobiva tegevuse ning nii saate üheskoos aega veeta.

Registreeri meie vabatahtlikuks

Küsimustega vabatahtlike tegevuse kohta Tallinna Keskraamatukogus pöördu julgelt järgneval e-posti aadressil: koordinaator@nulltln.lib.ee
Vt ka www.vabatahtlikud.ee