Meie vabatahtlikud

 

 

Vabatahtlikud 2016. aastal

vabatahtlikud_23-02-2017

Tallinna Keskraamatukogu vabatahtlike programm on kestnud kuus aastat. 2016. aastal käis raamatukogus vabatahtlikuks 146 vabatahtlikku, kes olid raamatukogus abiks kokku 1822 korral.

4.12.2016 kuulutati üleriigilisel vabatahtlike tunnustamise üritusel välja aasta vabatahtlikuks meie raamatukogu noor vabatahtlik Norman Aasma. Aumärgi andsid üle Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja Liikumine Kodukant.

 

Eesti Vabariigi aastapäeva ja Tallinna Keskraamatukogu 110 tähistamisel tunnustasime eelmise aasta aktiivsemaid vabatahtlikke:

 

 1. Aino Maidre

  Torupilli raamatukogu vabatahtlik Aino tunneb suurt huvi raamatukogu tegemiste vastu, ta jälgib  tähelepanelikult kohapeal toimuvat ning kui midagi jääb segaseks, siis küsib ja uurib. Tänu sellele saab Aino väga edukalt hakkama erinevate töölõikude ja ülesannetega. Aino on väga hea suhtleja, kohusetundlik, teotahteline ja täpne.

 2. Anne-Mari Vunder

  Anne-Mari abi on Männiku raamatukogus väga hinnatud ja vajalik. Anne-Mari käib raamatukogus peaaegu iga päev, aidates lugejate poolt tagastatud raamatuid riiulisse panna, korrastades riiuleid ja abistades lugejaid raamatute leidmisel. Anne-Mari on kohusetundlik, töökas ja täpne.

 3. Eva Maria Õunapuu

  Eva Maria juhendab võõrkeelse kirjanduse osakonnas juba poolteist aastat laste seas populaarset ja oodatud iganädalast eestikeelset meisterdamistundi, mis on mõeldud eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele lastele. Eva Maria on tagasihoidlik ja viisakas noor, kes oma niigi kiire ning nõudliku graafiku kõrval on valmis panustama aega ja hoolt, et ühiskonda paremaks muuta.

 4. Evelyn Kapp

  Evelyn on vabatahtlik muusikaosakonnas ja eestikeelse kirjanduse osakonnas. Evelyn korraldab muusikaosakonnas kohusetundlikult igakuiseid dokfilmiõhtuid noortele. Eestikeelse kirjanduse osakonnas osaleb aktiivselt Nerdfighterite klubi töös, pakkudes huvitavaid lähenemisi ja tehes ettepanekuid ürituste läbiviimiseks. Evelyn on ulatanud abikäe ka laste- ja noorteteeninduse ürituste korraldamises.

 5. Inga Köster

  Inga on jäänud Tondi raamatukogule truuks ka peale pensionile jäämist, abistades nüüd vabatahtlikuna oma koduraamatukogu. Inga oskab suurepäraselt lugejatega suhelda, ta teab täpselt, millist raamatut kellele soovitada. Inga leiab nõiaväel riiulilt üles need raamatud, mis on lagunenud ja vajavad parandamist. Inga hea tuju nakatab kõiki.

 6. Kairi-Kristlin Bramanis

  Kairi-Kristlin ja lugemiskoer Cosmic on Nõmme raamatukogus lapsi kuulamas ja lugema julgustamas käinud varsti juba kaks aastat. Lugemiskoera tunni läbiviimine nõuab palju kannatlikkust ja rahulikku meelt, et lapsed ennast mugavalt tunneksid. Kairil on alati sära silmis ja meel rõõmus.

 7. Kaisa Pihla

  Kaisa on Kännukuke raamatukogus olnud abiks üle kahe aasta. Kaisa abistab eelkõige lasteürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Kaisa suudab oma rõõmsameelse ja noorusliku suhtumisega juhatada laps (ja ta vanem) kirjasõnasse talletatud aegumatute väärtuste juurde, pakkudes juurde käelist tegevust. Iga tema korraldatud lastetund on imeline etendus oma stsenaariumi ja lavastusega. Kaisa näol on tegemist tööka ja energilise, samas meeldiva, avatud ning lahtiste kätega inimesega.

 8. Kristiina Trestip

  Kristiina tegutses Sõle raamatukogus küll vaid kolm kuud, kuid tema panus sellel ajal oli märgatav. Kõik ülesanded näisid tema käes lausa lendavat. Ta jõudis töödelda mahakandmisele minevaid teavikuid, korrastada perioodikakappe, meisterdada lastega. Kristiina eestvedamisel valmistati ette ja viidi läbi raamatukogutunnid kosmosest.

 9. Liidia Dimova

  Liidia tunneb meie endise kolleegina  raamatukoguelu põhjalikult. Juba kolm aastat on ta Pelguranna raamatukogus abistanud just nendes töölõikudes, mis on kõige vajalikumad. Liidia on kohusetundlik, täpne ja kiire. Liidia abi on hindamatu.

 10. Ly Mere

  Ly on Sõle raamatukogus olnud vabatahtlik kuus aastat. Ly fantaasial ei ole lastega meisterdades piire. Ly abistab raamatukoguhoidjaid väga  erinevates tegemistes. Kuigi ta kolis teise linnaossa, siis ikkagi käib Ly endiselt Sõle raamatukogus abiks ja juhendab laste õmblusringi Õmbleme koos Lyga. Ly on sõnapidaja, mida lubab, seda ta ka teeb. Alati.

 11. Maarja Tali

  Maarja 2013. aastal alustatud lugemiskoerte programm  on toetanud paljusid lapsi lugemise harjutamisel ja ettelugemiseks julguse saamisel ning on aidanud leida uutel väikestel lugejatel tee raamatukogu ja raamatuteni. Ühest raamatukogust, ühest vabatahtlikust ja ühest Susist on nüüdseks saanud seitse raamatukogu ja seitse lugemiskoeratiimi, kellele Maarja järjepidevalt lisa otsib. Maarja on rõõmsameelne ja ideedest pungil ning alati otsib ta võimalusi, kuidas lugemiskoerte programmi paremaks teha ning koostööd raamatukogudega laiendada.

 12. Margit Prous

  Margit on Paepealse raamatukogus vabatahtlikuna tegutsedes innustunud raamatukogutööst niivõrd, et alustas õpinguid raamatukoguhoidjate kutsekoolitusel. Margit on abivalmis ja hea meeskonnatöötaja, tänu temale on raamatukogu tööd, tegemised muutunud mitmekesisemaks ning tulemuslikumaks.

 13. Nora Õispuu

  Nora korrastab Pääsküla raamatukogus lastekirjanduse riiuleid ja paneb lugejate poolt tagastatud lasteraamatud kõik kenasti oma õigetesse kohtadesse. Nora on alati valmis raamatukogu aitama lasteürituste läbiviimisel ning lastele ettelugemisel. Nora on rahulik, sõbralik ja lahke ning me kõik rõõmustame väga, kui ta oma avatud meelega raamatukogu uksest sisse astub ning käed tööle külge lööb.

 14. Pille Mölder

  Pille on vabatahtlik nii eestikeelse kirjanduse osakonnas kui ka Pirita raamatukogus. Pirital on ta suutnud innustada lapsi ja noori oma imeliste ideedega ning eestikeelse kirjanduse osakonnas on ta võrratuks abiks täiskasvanud lugejatele. Laste ja noortega meisterdamisel eelistab Pille mitmekesisust ning taaskasutust. Täiskasvanutele on ta igati toeks e-kataloogist materjali otsimisel, samuti annab ta lugemissoovitusi. Pille on igati oodatud abiline.

 15. Triin Soom

  Triin on olnud vabatahtlik eestikeelse kirjanduse osakonnas juba kuus aastat. Ta on hämmastavalt pühendunud ja tema peale saab alati loota. Ta tuleb meile appi peale oma pikka tööpäeva ning ta teeb kõiki tegevusi kiirelt ja korralikult. Lisaks igapäevaste toimetuste juures abistamisele on Triin ka inspiratsiooniallikaks raamatukoguhoidjatele. Ta on eestvedajaks lugemisklubile, kuhu on inimesed oodatud lugemiselamusi jagama.

 

 

Vabatahtlikud 2015. aastal

Tallinna Keskraamatukogu vabatahtlike programm on kestnud viis aastat.

2015. aastal käis raamatukogus vabatahtlikuks 106 vabatahtlikku, kes olid raamatukogus abiks kokku 1807 korral.

 


Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel tunnustasime eelmise aasta aktiivsemaid vabatahtlikke:

 

Eestikeelse kirjanduse osakond

1. Ilse Tiigi

Ilse on meil vabatahtlikuna tegutsenud juba aasta. Olles lapsepõlves abiks käinud oma kodulähedases raamatukogus, leidis ta, et just raamatukogu võiks olla tema jaoks sobiv paik vabatahtliku töö tegemiseks. Ilse peamiseks ülesandeks on lugejate poolt tagastatud raamatute riiulitesse panek ja riiulite korrastamine. Ilse on alati särasilmne ja naerusuine ning rõõm on teda näha usinalt riiulite vahel askeldamas ja lugejatega suhtlemas.

2. Triin Soom

Triin käib vabatahtlikuks alates aastast 2010. Ta tuleb meile peale pikka tööpäeva ja teeb vabatahtliku tööd suure pühendumisega, kõik tööd on kiirelt ja korralikult tehtud. Triin on eestvedajaks lugemisklubile, kus kõik, soovijad võivad lugemiselamusi jagama tulla. Lisaks teeb ta raamatukogus veel erinevaid töid, näiteks paneb lugejate poolt tagastatud raamatuid riiulitesse, korrastab riiuleid, on abiks uute raamatute töötlemisel.


Võõrkeelse kirjanduse osakond

3. Artur Samorukov

Artur on meie juures vabatahtlikuna töötanud juba 3 aastat. Arturi peamiseks tööülesandeks on lugejate poolt tagastatud raamatute riiulitesse panek. Artur on oma töös väga kohusetundlik ja tubli. Meie raamatukoguhoidjatele on ta väga suureks abiks ja muutunud meie kollektiivi lahutamatuks osaks. Lisaks oma kolleegide heakskiidule, on Artur leidnud suurt poolehoidu ka meie raamatukogu lugejate seas. On lugejaid, kes tulevad raamatukokku nimelt Arturi käest kirjanduse kohta nõu küsima ja lugemiseks soovitusi saama. Mõni lugeja on valmis lausa teisel päeval uuesti tulema, et tingimata Arturi jutule saada.


Laagna raamatukogu

4. Eevi Raas

Laagna raamatukogus töötab vabatahtlikuna Eevi Raas. Eevi abiga on saanud korda riiulid, liigikirjandus pandud kenasti  tähestikulisse järjekorda. Kõik selleks, et raamatukoguhoidjal  oleks võimalik nõutav raamat kiiresti leida. Korra kuus seab Eevi ka perioodikakapid ja lasteraamatu korda. Suureks  abiks on olnud  ka uute raamatute turvamine ja müügiraamatute nimekirja kontrollimine. Eevi Raas osaleb ka kirjandusklubi töös ja aitab ürituste korraldamisel.


Pelguranna raamatukogu

5. Liidia Dimova

Ta on vabatahtlik, keda ei pea juhendama ja keda võib rakendada pea igas töölõigus. Tema nõuandeid on tark kuulda võtta ja kasulik ellu viia. Meelsasti töötab ta kogudega ja soovitab raamatuid. Eksimatult leiab ta kustutamiseks sobivad eksemplarid ja parandab need, mis peaks veel lugejaid teenima.


Männiku raamatukogu

6. Anne-Mari Vunder

Anne-Mari on Männiku raamatukogu vabatahtlik 2014. aasta juunist. Ta  käib meil peaaegu igapäevaselt ning paneb lugejate poolt tagastatud raamatuid riiulisse, korrastab riiuleid ja vajadusel abistab lugejaid riiulite vahel raamatute leidmisel. Samuti abistab Anne-Mari uute raamatute vormistamisel. Anne-Mari on kirjutanud ka raamatututvustusi,  mida saab lugeda meie kodulehe kirjandusblogist „Lugemiselamused“. Anne-Mari on kohusetundlik, töökas ja täpne. Tema töö on meie raamatukogus väga vajalik ja hinnatud ning me loodame, et meie koostöö jätkub ka edaspidi.


Muusikaosakond

7. Mihkel Mätas

Mihkel Mätas osutas muusikaosakonnale väga vajalikku ja tõhusat abi muusika-aasta fännikonkursi MAF läbiviimisel. Tema asjatundlikul ja osaval juhendamisel õppisid lapsed ja noored fännikonkursi töötubades kasutama graafikalaudu ning erinevaid kujundus- ja videotöötlusprogramme, hiljem osales ta ka laekunud tööde hindamisel. Mihkel on ulatanud oma abistava joonistuskäe ka teistel raamatukogu üritustel näiteks laste nutilaager.


Avalike suhete osakond

8. Agnes Triin Saga

Agnes kuulub Tallinna Keskraamatukogus mitmesse erinevasse klubisse. Tallinna Keskraamatukogu noorteklubi liikmena korraldas ta Kodanikupäeva kultuuriõhtut võõrkeelse kirjanduse osakonnas, algatas lauamänguklubi ning soovib luua ka Star Treki fännide klubi. Agnesel ideedest puudust ei tule ning seetõttu tegutseb ta ka Tallinna Keskraamatukogu Nerdfighterite klubis. Peale selle leiab Agnes aega ka raamatukogus riiuleid korrastada ning muudes töödes raamatukoguhoidjaid abistada.

9. Evelyn Kapp

Evelyn kuulub Tallinna Keskraamatukogu noorteklubisse ning tema eestvedamisel toimub mitu huvitavat klubi. Koos raamatukoguhoidjatega kirjutas Evelyn projekti „Kirjutamise Klubi“, kus noored saavad arendada oma kirjutamisoskust. Samuti algatas ta Dokfilmiklubi, kus alates veebruarist saab iga kuu vaadata ühte MTÜ Mondo maailmahariduse sisuga filmi. Evelyn jõuab ka riiuleid korrastama ja raamatukoguhoidjaid nende igapäeva töös aitama.


Eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteenindus

10. Heleri Hanko ja lugemiskoer Steffi

Lugemiskoer Steffi ja tema perenaine Heleri Hanko käivad eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduses lugema õppivaid lapsi kuulamas kaks korda kuus. Lapsed ootavad alati Steffiga kohtumist väga ning lisaks ettelugemisele naudivad nad koera vahvaid trikke (mille eest saab talle tänutäheks porgandit anda!). Peale lugemislaupäevade koordineerib aga Heleri ka kõigi lugemiskoera koolituse läbinud koeratiimide tööd: suunab neid raamatukogudesse ja teistesse lasteasutustesse, nõustab ja abistab. Seejuures leiab ta aega, et lastele toredat tegevust pakkuda: detsembris valmistas ta põhjalikult ette laste- ja noorteteeninduse jõuluürituse, kus tegime koos laste ja nende vanematega koertele-kassidele mänguasju.


Sääse raamatukogu

11. Mirjam Simovart

Mirjam oli aastal 2015 meie raamatukogu päiksekiir! Alustas Mirjam tagasihoidlikult riiulite vahelt ehk kõigepealt õppis raamatuid riiulisse paigutama ning kappides perioodikat korrastama. Kuna nii särav isiksus ei saa kauaks jääda riiulite vahele peitu, sai temast abiline lasteürituste korraldamisel. Mirjami vaprus ei piirdunud lasteüritustega, kui vaja siis assisteeris ka lagunenud raamatute töötlemisel.


Pääsküla raamatukogu

12. Getter Kiisk

Getter Kiisk on Pääsküla raamatukogu vabatahtlik  2014. aasta sügisest. Raamatukokku vabatahtlikuks tulles soovis Getter saada kogemusi lastega töötamisel, et peale gümnaasiumi lõpetamist jätkata õpinguid Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal. Getter käib raamatukogus lastele ette lugemas ja nendega meisterdamas. Getter on suurepärane ettelugeja! Lastele meeldib väga Getteri ettelugemist kuulata, temaga loetu üle arutleda ning pärast seda temaga koos meisterdada. 2015. aasta sügisest alates õpib Getter Viljandi Kultuuriakadeemias.


Sõle raamatukogu

13. Ly Mere

Ly on läbi aastate täitnud väga erinevaid ülesandeid. Ta on viinud läbi arvutikoolitusi algajatele, meisterdanud lastega aga ka värvinud keldri seinu. Viimase aasta jooksul on Ly enamasti käinud tutvustamas uudiskirjandust lastele. Veebruarist hakkab Ly kord kuus korraldama õmblusabi ringi. Ly on täpne, kohusetundlik ning talle sobivad loomingulised ülesanded.


Kännukuke raamatukogu

14. Eve Jaanimäe

Ta on Kännukuke raamatukogus abiks olnud alla aasta, kuid on töötanud väga intensiivselt. Temast on alati suur abi raamatute riiulitele paigutamisel ja kogu korrastamisel. Samuti on ta abistanud perioodika korrastamisel ning raamatutäikadel. Alati pakub Eve lugejale abi raamatute otsingul. Pilkupüüdvad on ka tema tehtud ürituste kuulutused. Ta on igakuine osaline Kännukuke kirjandusklubis, kuid tihti kohtame teda ka keskkogus toimuvatel üritustel. Meie silmis on Eve energiline, abivalmis ja südamlik inimene.


Pirita raamatukogu

15. Rein Niitsoo

Rein Niitsoo on Pirita raamatukogus abiks käinud rohkem kui aasta. Rein on kohal igal laupäeval ja tööd talle jagub. Ainult Reinu teha on Pirita raamatukogus ajalehtede köitmine, ajakirjade ja raamatute töötlemine mahakandmiseks ning raamatutest pliiatsiga tehtud märkuste kustutamine. Lisaks on Rein korrastanud riiuleid, tõstnud raamatuid ümber ja aidanud raamatukoguhoidjaid muud tööde tegemisel.


Tondi raamatukogu

16. Triin Sternhof

Triin Sternhof on imetore ja imetubli vabatahtlik. Ta väärib esiletõstmist kui tulihingeline raamatukogu patrioot, aktiivne ja tegus inimene. Tänu Triinule on laupäevad raamatukogus palju rõõmsamad, raamaturiiulid aga palju korralikumad. Tema positiivsus ja särav olek ning vahetu suhtlemine annab energiat nii raamatukogu töötajatele kui lugejatele.

 

2014. aastal käis raamatukogus vabatahtlikuks 113 vabatahtlikku, kes olid raamatukogus abiks kokku 1722 korral.


Eestikeelse kirjanduse osakonna kojulaenutus

1. Triin Soom

Eestikeelse kirjanduse osakonna kojulaenutuses on Triin  vabatahtlikuks käinud alates 2010. aasta novembrist. Triin teeb väga erinevaid töid: korrastab riiuleid, paneb lugejate poolt tagastatud raamatuid riiulisse, abistab lugejaid vajalike raamatute leidmisel jne. Triin on eestikeelse kirjanduse osakonna „Lugemisklubi“ eestvedaja. Triinul jätkub energiat kõigeks!

Triin Soom andis 2014. a detsembrikuus Lugemise ja Kirjutamise Ühingule (inglise keeles Reading & Writing Foundation) Rahvaraamatukogud 2020 (inglise keeles Public libraries 2020) programmi raames intervjuu (pikkus: 2 min 10 sek), kus rääkis sellest, miks on raamatukogu talle oluline.


Eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteenindus

2. Heleri Hanko

Laste- ja noorteteeninduse silmapaistvaimad vabatahtlikud 2014 oli lugemiskoer Steffi ja tema omanik Heleri. Tänu neile on väga paljud lapsed saanud harjutada lugemist ning veetnud toredalt aega laste- ja noorteteeninduse lugemispesas. Neil ei ole kahju oma aega ja rõõmu raamatukogu ja lastega jagada.


Võõrkeelse kirjanduse osakond

3. Marina Datskovskaja

Võõrkeelse kirjanduse osakonna vabatahtlik Marina on 2014. aasta algusest vedanud osakonnas kogupere käsitööklubi “Умелица”. Klubi on väga populaarne ning sellest võtab osa suur hulk lugejaid. Marina on korraldanud osakonnas mitu käsitöönäitust, mis on külastajates häid emotsioone tekitanud ja osakonnale tähelepanu toonud.

4. Tatjana Ingerma

Tatjana korraldab raamatukogu ruumides tervisevõimlemise tunde vähekindlustatud, eakatele ja/või muudel põhjustel tavapärastest treeninguvõimalustest kõrvale jäävatele inimestele. Tunnid pakuvad oma tervise eest hoolitsemise võimalust nendele ühiskonnaliikmetele, kel selliste tegevuste jaoks tavaliselt rahalisi võimalusi pole.

5. Piret Klein

Pireti peamisteks tööülesanneteks 2014. aastal olid pilditöötlemise arvutikoolituste tegemine ja lagunenud raamatute otsimine kojulaenutuse kogust. Piret oli oma tööülesannetes põhjalik, täpne ja kiire. Tema pilditöötlemise koolitused osutusid lugejate hulgas väga populaarseteks. Koolitustel näitas Piret üles kannatlikkust, tasakaalukust ja võimet kohanduda väga erinevate õppurite vajadustega.


Kännukuke raamatukogu

6. Tatjana Fomina

Tatjana oli juba kolmandat hooaega juhendamas Kännukuke raamatukogus maleringi ja teeb seda südamega. Lisaks maletõdede tutvustamisele on ta maleringi liikmetele mitmete põnevate ürituste organiseerija. Näiteks suvel toimus väljasõit rohelusse, kus maletada sai värskes õhus. Tatjana energiline, abivalmis ja südamlik inimene.


Laagna raamatukogu

7. Heli Mänd

Heli on kunstnik, õpetaja ning kirglik mänguasjade koguja. Juba teist aastat korraldas ta Laagna raamatukogus näitusi oma erakogust. Eelmisel aastal oli raamatukogu külastajatel võimalik tutvuda näitustega “Möödunud sajandi mänguasjad” ja “Suveniirnukke kogu maailmast”. Tema nukukollektsioonid pälvivad nii väikeste kui ka suurte raamatukogukülastajate tähelepanu.


Männi raamatukogu

8. Liis Stavitski

Liis on Männi raamatukogus vabatahtlik alates 12. novembrist 2014. a. Tema ülesandeks on raamatukogu kogus olevate teavikute järjestuse kontrollimine, lugejate poolt tagastatud raamatute riiulisse paigutamine, kogu puhastamine nii lagunenud raamatutest kui ka teavikute parandamine. Liisit saab iseloomustada vaid heade sõnadega: kohusetundlik, töökas, korrektne, sõbralik, tähelepanelik.


Nurmenuku raamatukogu

9. Irina Kurnjajeva

Irina on vabatahtlik alates 2013. aasta sügisest. Ta on olnud suureks abiks riiulite ja perioodikakappide korrastamisel ja teavikute töötlemisel makulatuuri saatmiseks. Ta tegeles usinalt lastega meisterdamistundides ja erinevatel üritustel. Irina on alati särasilmne ja rõõmsameelne.


Paepealse raamatukogu

10. Maarja Rea

Paepealse raamatukogu vabatahtlik Maarja on meie muinasjutuhommikute päikene. Lisaks uutele meisterdamise ideele meeldib talle väga lastele ette lugeda. Ta suudab osavalt suhelda nii pisemate põnnidega kui ka juba suuremate lugemishuvilistega ning jututeemadest lastega pole tal kunagi puudust. Tema juhendamisel saab tavapärasest eriline, kas siis igapäevaste purkide muundumine värviküllasteks vaasideks või makaronide ja seemnete abil kaunite piltide loomine.


Pirita raamatukogu

11. Viive Maranik

Viive käis Pirita raamatukogus vabatahtlikuks kevadel. Ta aitas riiuleid korrastada ja lugejate poolt tagastatud raamatuid riiulisse panna, puhastada raamatuid ja nende kohaviitasid parandada. Ta koostas ka raamatutest põneva väljapaneku, mille vastu lugejad elavat huvi ilmutasid. Kokkuvõtvalt oli Viive töökas nagu mesilane ja usin nagu sipelgas.


Pääsküla raamatukogu

12. Getter Kiisk

Getter on Pääsküla raamatukogu vabatahtlik alates septembrist 2014.  Getter korraldab raamatukogus laupäevaseid raamatukogutunde lastele.  Lapsed kuulavad suure huviga tema poolt etteloetud jutte, vaatavad selle juures olevaid pilte ja arutlevad koos Getteriga kuuldu üle. Pärast jutu lugemist meisterdab Getter koos lastega.


Sõle raamatukogu

13. Ly Mere

Ly´l täitub juunis 2015 viies aasta vabatahtlikuna Sõle raamatukogus. Ly on alati nõus appi tulema, kui on tarvis lastega meisterdada või tutvustada neile uusi raamatuid. Samuti viib ta vajadusel läbi arvutikoolitusi ning aitab vormistada näituseid.


Torupilli raamatukogu

14. Kristiina Vain

Kristiina tegi Torupilli raamatukogus erinevaid töid:  hoolitses perioodika eest, aitas kontrollida müüginimekirju, korrastas raamatuid riiulites, valmistas ette müügi ning makulatuuri raamatuid. Ta on hästi kiire, täpne, hoolikas ja taibukas ning väga hea suhtleja.

 

Tallinna Keskraamatukogu vabatahtlike programm on nüüdseks kestnud kolm aastat.03_12_11_jututund_paepealse_raamatukogus

1. jaanuar 2014 seisuga tegutseb teenindusosakondades ja haruraamatukogudes aktiivselt 35 vabatahtlikku. Kokku tegutses aasta jooksul raamatukogus 85 vabatahtlikku. Vabatahtlikud töötasid pea kõigis struktuuriüksustes ja aitasid Tallinna Keskraamatukogu rohkem kui 1471 korral.

2013. aastal esitati vabariiklikuks tunnustamiseks nii Sõle raamatukogu vabatahtlik Ly Mere kui ka eestikeelse kirjanduse osakonna vabatahtlike juhendaja Mari Sieberk. 2013. aasta detsembris uuendati ka koostöölepet Eesti Töötukassaga. Kokku tegutses Tallinna Keskraamatukogus 38 Eesti Töötukassa vabatahtlikku.

Suureks abiks on meile vabatahtlikud, kes meisterdavad ja joonistavad koos lastega, loevad neile ette raamatuid ning korraldavad muid huvitavaid tegevusi nii lastele kui ka noortele. Mitmetes meie raamatukogudes viivad vabatahtlikud läbi arvutikoolitusi. Vabatahtlikud on ka aktiivsed raamatututvustuste kirjutajad, nende tutvustusi võib lugeda meie kodulehelt.
Väga paljud vabatahtlikud aitavad meid erinevate raamatukogutööde tegemisel. Nad panevad lugejate poolt päeval tagastatud raamatuid riiulisse, korrastavad riiuleid ning kontrollivad raamatute järjestust. Neid töid tehes liiguvad nad saalis ringi ja abistavad lugejaid nii raamatute riiulist leidmisel, e-kataloogist otsimisel ja ka teiste teenuste kasutamisel. Vabatahtlikud aitavad töödelda uusi raamatuid, kodulehte täiendada, perioodikat korrastada jne.

2013. aastal võeti tööle 6 inimest, kes varem olid raamatukogus tegutsenud vabatahtlikena.


Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel tunnustasime eelmise aasta aktiivsemaid vabatahtlikke:

Eestikeelse kirjanduse osakonna vabatahtlikud Triin Soom ja Sandra Oisalu

Triin_Soom_146x195 Sandra_Oisalu_146x195
Triin käib kojulaenutuses vabatahtlikuks alates 2010. aasta novembrikuust ja 2013. aastal käis Triin meil vabatahtlikuks 84 korda. Triin kirjutas 2013. aastal ka 11 raamatututvustust, mida saab lugeda kirjandusblogist „Lugemiselamused“. Triinu suur lugemiskirg on leidnud väljundi ka Lugemisklubi eestvedamise näol. Nimelt, alates 2013. aasta maist on Triin ka eestikeelse kirjanduse osakonna „Lugemisklubi“ üks algatajatest ja kohtumiste eestvedaja.

Sandra on kojulaenutuse vabatahtlik alates möödunud aastast. Sandra on Lugemisklubi kohtumisi toetanud esimestest kordadest alates ning nüüdseks on temast saanud meie Lugemisklubi seltskonna üks „hing“, tema positiivne hoiak annab Lugemisklubile hinnalise lisaväärtuse. Sandra on tubli, tore ja vaimukas.


Jana_Saastamoien_146x146Kadrioru raamatukogu vabatahtlik Jana Saastamoinen

Tänu Janale on meie riiulid alfabeedis, raamatud reas sirgelt ja katkised ning määrdunud raamatud leidnud tee mahakandmisele. Jana on väga kohusetundlik, sõbralik ja töökas ning meil on väga hea meel, et ta on leidnud tee Kadrioru raamatukogu vabatahtlikuks. Loodan, et meeldiv koostöö jätkub ka käesoleval aastal.

 


Kännukuke raamatukogu vabatahtlik Kristiina Visse

Kristiina on Kännukuke raamatukogus abiks olnud ligi aasta ja teinud tööd südamega. Kristiina töötleb raamatuid, paigutab neid riiulile ja aitab ette valmistada ning läbi viia lasteüritusi. Tal on ka endel suur huvi raamatukogu tööde ja tegemiste vastu. Väga olulisel kohal on ka tema tagasihoidlik, kuid sõbralik suhtlemine nii lugejate kui kõigi raamatukogu töötajatega.


Pelguranna raamatukogu vabatahtlike Aljona Belanova

Aljona_Belanova_146x147

Aljona on juba 7 aastat meie raamatukogu lugeja, aga vabatahtlikuna töötab ta alates möödunud aasta aprillikuust. Kokku on ta meid abistanud 72 tundi. Aljona on väga kohusetundlik ja raamatukogu köögipool on teda alati huvitanud. Ta töötleb uusi raamatuid ja korrastab kogusid, ning on alati nõus oma aja, oskuste, kogemuste ja hea tahtega meie tegemistes kaasa lööma.

 


Laagna raamatukogu vabatahtlik Heli Mänd

Heli_Mand_146x219

Helil on neli kirge: vanad mänguasjad, õpetamine, reisimine ja maalimine. Tema erakogus on üle 4000 eseme, peamiselt möödunud sajandist pärit ja liigitatud aastakümnete kaupa. Iga aastakümmet iseloomustavate fotode ja selgitustega. Tal on olnud üle 26 näituse Eesti eri paigus.

Laagna raamatukogus on olnud juba mitu näitust teemal “Möödunud aegade mänguasjad”. Näituste eksponaadid on Heli Mänd kõik ise kohale toimetanud ja ka näitused ise koostanud. Esimene näitus oli möödunud aegade nukkudest, jõulu- ja aastavahetuse ajal said külastajad tutvuda toredate karude kollektsiooniga. Samuti väljapanekud vanadest autodest ja teistest poiste mänguasjadest. Need näitused on populaarsed nii väikeste kui suurte lugejate seas.

 


Männiku raamatukogu vabatahtlik Elmo Simson

Elmo tööks Männiku raamatukogus on ajalehtede riiuli korrashoid, tegelemine makulatuuriga ning abistamine uute raamatute vormistamisel. Ta on väga kohusetundlik ja töökas. Elmo on Männiku raamatukogus käinud vabatahtlikuna abiks juba aastaid ning sulandunud hästi meie igapäevaellu.Elma loeb palju, on laia silmaringiga ja soovitab teistelegi huvitavaid raamatuid. Elmo siseneb raamatukokku alati naeratusega ja heade soovidega järgnevaks päevaks, tuues endaga kaasa päikeselise meeleolu.


Nõmme raamatukogu vabatahtlik Linda-Maria Varris

Linda-MariaVarris_146x133

Ei ole ülesannet, millega ta hakkama ei saaks. Linda-Maria jaoks ei ole ka keeruline katkised raamatud terveks teha või uued raamatud üle lugeda ja lugejate jaoks valmis teha.

Kuid kõige suurem rõõm on meil sellest, et Linda-Maria käib laupäeva hommikuti lastele jututundi tegemas. Lapsed on ta kenasti omaks võtnud ning on Linda-Marial nüüd suureks sõbraks. Koos loetakse lugusid, räägitakse juttu ning kindlasti ka meisterdatakse. Uuest aastast alustas Nõmme rk Linda-Maria eestvedamisel ka Noorte raamatuklubi 7-9 klassi õpilastele – üritus, millest meil suur-suur puudus oli!


Tondi raamatukogu vabatahtlik Triin Sternhof

triinsternhof_146x194

Tavaelus pangatöötaja, on imetore ja imetubli vabatahtlik. Raamatud on Triinule, nagu ka meile, elus väga olulised ja Triin oma perega on meile väga lähedaseks saanud. Tema positiivsus ja särav olek ning vahetu suhtlemine nii meie kui ka lugejatega teevad päeva rõõmsamaks. Me oleme väga õnnelikud, et Triin just meie raamatukokku sattus.

 

 

 


Võõrkeelse kirjanduse osakonna vabatahtlik Jelena Ganšina

Jelena on Võõrkeelse kirjanduse osakonnas juba pikemat aega teinud lastele kord kuus meisterdamistunde. Tema üritused on alati huvitavad ja väga põhjalikult läbi mõeldud. On ilmselge, et ta teeb asja suure armastuse ja pühendumusega. Tema üritustest osa võtvad lapsed lahkuvad meie juurest alati rõõmsameelseina ja igatsusega järgmise ürituse järele.