2022. aasta Tallinna Keskraamatukogus

Lõppenud raamatukogude aasta oli Tallinna Keskraamatukogus tegus ja külastusterohke. Kokkuvõttev statistika näitab lugejate arvu ning paljude teistegi näitajate tõusu.

statistikaTallinna Keskraamatukogu lugejate arv oli 2022. aasta lõpuks 73 410 – võrreldes 2021. aastaga ca 2000 lugeja võrra enam. Raamatukogu külastati peaaegu 870 000 korda ja tehti üle 1,7 miljoni kojulaenutuse. Keskmiselt laenas üks lugeja aastas 23 teavikut või eset. Tallinna Keskraamatukogu teenindusüksuseid külastas kokku keskmiselt 3600 inimest päevas. Raamatukogu virtuaalseid külastusi oli 2022. aastal kokku üle miljoni ning e-raamatukogudest laenati e-raamatuid rohkem kui 140 000 korda. 

Kirjanduse valikul on alati populaarseim uudiskirjandus ja teosed, millest räägitakse meedias, sh sotsiaalmeedias. 2022. aastal lisandus raamatukogu kogusse 46 655 uut raamatut (eksemplari). Eelmise aasta enim loetud raamatute edetabelitega saab tutvuda raamatukogu veebilehel.

Raamatukogust ei saa laenata ainult teavikuid – raamatuid, ajakirju jmt –, vaid ka esemeid – spordivahendeid, lauamänge, muusikariistu, e-lugereid, taimede seemneid ja tööriistu. Kokku laenati esemeid 7166 korda. Kõige enam suurenes 2022. aastal lauamängude laenutus, seda peaaegu 2000 laenutuse võrra. Pelguranna raamatukogu tööriistalaekast laenati tööriistu 392 korral, enim akutrelli ja tikksaagi. Spordivahenditest on kasutajate lemmikud tõukeratas, liikumismäng Twister, joogamatt ja hantlid. Alates 3. maist 2022 saab laenata Tallinna Keskraamatukogu kahest haruraamatukogust, Kalamaja ja Kadrioru raamatukogust, ka tasuta muuseumipileteid. Seda tehti 191 korral.

Üle 41 000 inimese kasutas võimalust õppida raamatukogus midagi uut – nii palju oli aasta jooksul osalejaid erinevatel koolitustel. Lisaks tehti kokku rohkem kui 32 000 infopäringut. Infopäringute teemad olid väga erinevad – vanade riiete taaskasutusest pulmatraditsioonideni, ükssarvikutest vee joomise olulisuseni. Raamatukogu arvutitöökohti kasutati ca 38 000 korral.

Aasta jooksul korraldati raamatukogus kokku 1644 üritust, sh veebis, mis on keskmiselt 137 üritust kuus. Üritustel osalejaid oli aasta jooksul kokku ca 160 000. 

2022. aastal oli raamatukogus 162 vabatahtlikku, neist 73 alaealised. Ääretult oluline oli ja on vabatahtlike panus ukraina lastega tegelemisel (õppetegevuse organiseerimine, lauamängude mängimine, keeleringid jne).

2022. aastal varustati ligi pool Tallinna Keskraamatukogu ligi 855 000 teavikust RFID-kiipidega, et alustada sellel aastal iseteeninduslahenduste kasutuselevõttu. 2023. aasta statistikasse saame lisada juba uusi põnevaid arve – nt laenutuskapi kasutuskorrad!

 

Tutvu meie statistiliste näitajatega infograafiku vahendusel.

 

08.03.2023