Tallinna Keskraamatukogus jätkub lasteürituste sari “Tule mängu!”

Reedel, 30. jaanuaril kell 11.00 toimub Tondi raamatukogus (Pärnu mnt 125) lasteaia- ja algklassilastele suunatud kohtumisürituste sarja „Tule mängu!“ teine üritus. Lastega kohtub Erika Kalamees, kes on raamatute “Kus mu pöial?” ja “35 sõrmesalmi ja käemängu vanavanemate varasalvest” autor.

Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse raamatukoguhoidja Maarja Pildre: “Paljud mängud on oluline osa meie rahvapärimusest – neid on pika aja jooksul põlvest põlve edasi antud ning nende mängude tundmaõppimine ning omakorda edasi kandmine on oluline osa meie kultuurile”.

Kohtumisürituste sarja “Tule mängu!” eesmärgiks on ärgitada lastes huvi lugemise ja raamatute vastu läbi aktiivse tegevuse. Lastega koos tutvutakse erinevate mänguliikidega, uuritakse uusi mängude raamatuid ning mängitakse laulu-, liikumis-, käe-, lugemis- jt mänge. Tegevusi viivad läbi mänguraamatute koostajad ja autorid. Kohtumised toimuvad kord kuus Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogudes.

Sarja toetab Eesti Kultuurkapital. Sissepääs üritusele on tasuta.

Raamatukogus on mängimine lubatud, olete oodatud!

Lisainfo: Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna laste- ja noorteteeninduse raamatukoguhoidjalt Maarja Pildrelt telefonil 683 0914 ja e-posti aadressil laste@nulltln.lib.ee

Tallinna Keskraamatukogu 2014. aasta arvudes

Tallinna Keskraamatukogu teenuseid kasutas möödunud aastal 71 121 lugejat, raamatukogu külastati 1 039 740 korda ning koju laenati 1 695 132 raamatut. Tõusnud on laste ja noorte arv, kes kasutavad ja külastavad raamatukogu. E-raamatute laenutuste arv tõusus aastaga 9,3% ja virtuaalkülastuste arv kasvas 7,2% .

Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektor Tiinu Seppam: “Raamatukogudel tuleb üha enam konkureerida inimeste vabale ajale – inimesed veedavad aega suheldes sotsiaalvõrgustikes, kasutades nutitelefonide erinevaid rakendusi, külastades kultuuriasutusi jne. Lugemishuvi tekitamine pikemate ja sisukamate tekstide vastu ning kirjaoskuse edendamine muutub aina keerulisemaks, kuid olulisemaks. Raamatukogudel on oluline roll elukestva õppe toetamisel, digitaalse lõhe ja kihistumise vähendamisel ning sotsiaalsel kaasamisel. Tagamaks ühiskonna jätkusuutlik areng, tuleks raamatukogude tegevusi toetada senisest enam.”

Meie raamatukogu 139 516 registreeritud lugejast (2010-2014) kasutas eelmisel aastal raamatukogu teenuseid 71 121 lugejat. Mitmete raamatukoguteenuste kasutamine ei eelda lugejaks registreerimist ja nii ei sisalda eelpool toodud arvud nende teenuste kasutajaid, kus lugejaks registreerimine ei ole nõutud, nt üritustel osalemine, näituste külastamine, perioodika lugemine raamatukogus kohapeal, infopäringute esitamine. Nii saavad vanemad, kes on toonud oma lapsed raamatukokku muinasjututundi, lugeda sel ajal lugemissaalis päevalehti, et hoida ennast kursis ühiskonnas toimuvaga või tutvuda näitusega. Raamatukogus toimuvatele üritustele tullakse vahel koos pere või sõpradega, et raamatukogust otse kas kinno, sünnipäevale vm edasi liikuda. Raamatute leidumuspäringuid esitatakse raamatukoguhoidjatele nii raamatukogus kohapeal kui ka interneti vahendusel ning aidanud oleme kõiki sõltumata lugejakaardi olemasolust.

Võrreldes aastaga 2013 vähenes lõppenud aasta registreeritud lugejate arv 2%. Võrdlus ajaga enne majanduslangust ehk aastaga 2007 näitab aga endiselt lugejate arvu tõusu ja seda 14%. Alla 17-aastaseid lapsi ja noori tuli eelmisel aastal meie raamatukogudesse juurde, kokku kasutas raamatukogu 15 887 last – laste arv tõusis seega 1,7% võrra. Võrreldes aastaga 2007 on raamatukogu kasutavate laste arv suurenenud lausa 39,4%.

Tallinna Keskraamatukogu külastati eelmisel aastal 1 039 740 korda. Päevas külastas meie raamatukogusid seega keskmiselt 4339 inimest. Võrreldes aastaga 2013 vähenes külastuste arv 1,9% võrra, kuid masu-eelse ajaga ehk 2007. aastaga võrreldes on külastuste arv hoopis 26,1% suurenenud. Nii nagu tõusis 2014. aastal raamatukogu kasutatavate laste arv, tõusis ka laste külastuste arv – võrreldes 2013. aastaga 4,3% ja 2007. aastaga 29%.

Kuna tegeleme aktiivselt raamatukogu veebilehe ja e-teenuste arendamisega, peame lisaks füüsilistele külastustele arvestust ka virtuaalkülastuste osas, mis võrreldes 2013. aastaga on tõusnud 7,2% (477 254 virtuaalkülastust), võrdluses aastaga 2007 lausa 106,4%. Füüsiliste ja virtuaalsete külastuste kokkuliitmisel näeme, et 31,5% külastustest moodustavad virtuaalkülastused.

Eelmisel aastal laenati meie raamatukogudest koju 1 695 132 raamatut, ajakirja, heli- ja videosalvestist, päevas laenati keskmiselt 7033 teost. Võrreldes aastaga 2013 langes laenutuste arv 4,6%. Laenutuste arvu languse ühe põhjusena näeme lugejate poolt nõutud A-st B-sse teenuse populaarsust. Tegemist on teenusega, kus ühest teenindusosakonnast või haruraamatukogust laenatud raamatud võib tagastada ükskõik millisesse meie teenindusüksusesse. A-st B-sse teenuse populaarsus muudab aga lugejate poolt nõutud raamatute ringlemise aeglasemaks, st raamatud on transpordi ootel, mistõttu soovitud raamatute kättesaamise aeg pikeneb. Nii eelmisel kui üle-eelmisel aastal oli transpordi ootel ligi 114 000 teavikut, mida on 56,8% rohkem kui aastal 2010 ja 633,6% rohkem kui aastal 2008, mil teenuse pakkumist alustasime. Kvaliteetse laenutusteenuse rolli lugemis- ja kirjaoskuse edendamisel ei saa alahinnata. Oleme korduvalt taotlenud teise transpordibussi ostmiseks raha, aga kahjuks ei ole taotlusi siiani rahuldatud.

Kui aga võrrelda 2014. a laenutuste arvu 2007. a laenutuste arvuga, näitab statistika 20,3% tõusu. Vaadates laenutuste arvu lastele, näeme võrreldes 2013. aastaga näitaja tõusu 4% ja võrreldes 2007. aastaga 25,8%.

ELLU avamisest lugejatele ehk aastatel 2012 – 2014 on e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonda ELLU teinud endale konto 3735 lugejat, neist 1596 laenasid e-raamatuid ka aastal 2014, kokku 10 488 e-raamatut. Võrreldes 2013. aastaga tõusis e-raamatute laenutuste arv 9,3%, võrreldes 2012. aastaga 66,1%. E-raamatuid laenas eelmisel aastal 2,2% Tallinna Keskraamatukogu lugejatest, mis on seletatav ka paberkandjal raamatute ja e-raamatute kogu osakaaluga meie kogudes. Kui paberkandjal raamatuid on meie kogudes ligi miljon eksemplari, siis e-raamatuid vaid veidi üle tuhande ehk siis 1000 korda vähem, mis tähendab lugejatele oluliselt väiksemat valikut. Eelmisel aastal ostsime meie kogudesse 47 180 paberkandjal raamatut, mida on 2% rohkem kui aastal 2013, kuid 9% vähem kui aastal 2007. Erinevatele e-raamatutele ostsime kokku 813 litsentsi, sealjuures ühte litsentsi saab kokku laenutada 20 korda, peale mida tuleb raamatukogul osta uus litsents. Alates ELLU loomisest oleme ostnud kokku 2162 litsentsi, millest tänaseks on ära kasutatud 174 litsentsi. Tallinna Keskraamatukogu on endiselt ainus raamatukogu Eestis, kes laenab oma lugejatele kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid. Oleme püüdnud saada riigilt toetust, et ühendada meie e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonnaga ELLU ka teised Eesti rahvaraamatukogud, et kõik Eesti elanikud saaksid e-raamatuid laenata, aga kahjuks ei ole see siiani õnnestunud.

Võrreldes 2013. aastaga tõusis teema- ja faktipäringute arv 11,2% (kokku 12 185 päringut), kuid võrdlus 2007. aastaga näitab 13,3% langust. Eelpool toodud arvud ei sisalda leidumuspäringuid (kas soovitud raamat on raamatukogus, millisest raamatukogust saab soovitud raamatut laenata jms). 2014. aastal viidi läbi erinevaid individuaal- ja rühmakoolitusi nii lastele, noortele kui ka eakatele, tööotsijatele ja sugupuu-uurijatele, graafikalaudade, tahvelarvutite ja e-teenuste huvilistele, algajatele Facebooki- ja arvutikasutajatele. Kokku osales koolitustel 16 603 inimest, s.o 32,8% rohkem kui aastal 2013. Võrreldes aastaga 2009, mil hakkasime individuaal- ja rühmakoolitustel osalejate üle arvestust pidama, kuna koolituste järele nõudlus kasvas, on osalejate arv kasvanud 132,5%.

  1. aastal korraldati raamatukogudes 1676 üritust, kus osales kokku 24 466 inimest. Võrreldes 2013. aastaga on ürituste arv 80 võrra vähenenud, sellega seoses langes 12,1% ka üritustel osalejate arv. Raamatukoguhoidjad keskendusid lõppenud aastal suurema-mahuliste koolituste korraldamisele. Samuti mõjutas ürituste ja individuaalkoolituste korraldamist kaheksalt raamatukoguhoidjalt saadud rõõmusõnum emaks saamise osas ning mitmete töötajate lahkumine uutele väljakutsetele ja paremini tasustatud töödele, mis tähendas aga aega uute raamatukoguhoidjate väljakoolitamiseks.

Eelmisel aastal hakkas Tallinna Keskraamatukogu laenutama oma lugejatele uue põlvkonna e-lugerit BOOX ja liikumisaasta projektina erinevaid spordivahendeid, pakkuma tahvelarvutite ja graafikalaudade koolitusi, laiendama lugemiskoerte projekti, korraldama senisest enam integratsiooni edendavaid üritusi jpm. 2014. aasta loetavamate raamatute edetabelid leiab raamatukogu veebilehelt.

  1. aastal valis rahvusvaheline mittetulundusühing EIFL üheks rahvaraamatukogude informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsiooniauhinna (Innovation Award – for Creative use of ICT in public libraries) saajaks Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna ELLU, rõhutades selle innovaatilise IT− lahenduse mõju ühiskonnas laiemalt. President Toomas Hendrik Ilves ja liikumine Kodukant andsid aasta lõpus üle tunnustuse Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holmile kui vabatahtlike kaasajale.Rahvaraamatukogud 2020 (Public Libraries 2020) programmi raames alustati koostööd Lugemise & Kirjutamise Fondiga (inglise keeles Reading & Writing Foundation) ja seda kolme projektiga, millest üheks on käimasolev raamatukogu teenustest teadlikkuse tõstmise kampaania „Tule raamatukokku!“, mille eesmärgiks on teavitada üldsust raamatukogu rollist inimeste sotsiaalsel ja digitaalsel kaasamisel ning elukestva õppe toetamisel.

Lisainfo: Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektorilt Triinu Seppamilt telefonil 683 0903 ja e-posti aadressil Triinu.Seppam@nulltln.lib.ee

 

 

 

Lugejate arv aastatel
2007 – 2014
Laenajate arv aastatel
2008 – 2014
Laenutuste arv aastatel
2007 – 2014
2007 – 62 381, sh lapsi 11 396
2008 – 66 028, sh lapsi 12 779
2009 – 70 672, sh lapsi 13 243
2010 – 72 501, sh lapsi 15 184
2011 – 73 320, sh lapsi 15 278
2012 – 72 514, sh lapsi 14 839
2013 – 72 600, sh lapsi 15 625
2014 – 71 121, sh lapsi 15 887
2008 – 61 847, sh lapsi 11 983
2009 – 66 580, sh lapsi 12 528
2010 – 71 662, sh lapsi 14 857
2011 – 71 959, sh lapsi 14 875
2012 – 71 073, sh lapsi 14 413
2013 – 71 162, sh lapsi 15 194
2014 – 69 587, sh lapsi 15 377
2007 – 1 409 905, sh lastele 146 952
2008 – 1 542 266, sh lastele 152 150
2009 – 1 717 357, sh lastele 166 287
2010 – 1 738 520, sh lastele 174 582
2011 – 1 816 660, sh lastele 185 779
2012 – 1 802 685, sh lastele 182 921
2013 – 1 776 938, sh lastele 177 734
2014 – 1 695 132, sh lastele 184 873
Ostetud raamatute arv
(eksemplarid)
aastatel 2007 – 2014
ELLUst laenajate arv aastatel
2012 – 2014
E-raamatute laenutusi ELLUst
2012 – 2014
2007 – 51 8642008 – 55 943
2009 – 48 604
2010 – 47 445
2011 – 40 384
2012 – 49 215
2013 – 46 254
2014 – 47 180
2012 – 1404
2013 – 1473
2014 – 1596
2012 – 6313
2013 – 9595
2014 – 10 488
Ostetud e-raamatute litsentside arv
2011 – 2014
Füüsiliste külastuste arv 2007 – 2014 Virtuaalkülastuste arv
2011 – 322 litsentsi (algselt määramata eluiga, hiljem 1 litsents = 35 laenutuskorda)

2012 – 428 litsentsi (1 litsents = 35 laenutuskorda)

2013 – 599 litsentsi (1 litsents = 35 laenutuskorda)

2014 – 813 litsentsi (1 litsents = 20 laenutuskorda)

2007 – 823 851, sh laste 160 698
2008 – 866 476, sh laste 180 078
2009 – 997 010, sh laste 183 227
2010 – 1 069 554, sh laste 194 755
2011 – 1 056 919, sh laste 200 892
2012 – 1 038 249, sh laste 200 533
2013 – 1 060 401, sh laste 198 726
2014 – 1 039 740, sh laste 207 274
2007 – 231 1732008 – 267 032
2009 – 302 753
2010 – 413 187
2011 – 419 341
2012 – 503 388
2013 – 445 346
2014 – 477 254
A-st B-sse teenus aastatel
2008 – 2014
Infopäringute arv 2007 – 2014 Ürituste arv 2007 – 2014
2008 – 15 532
2009 – 19 873
2010 – 72 657
2011 – 96 464
2012 – 107 151
2013 – 113 996
2014 – 113 940
2007 – 14 061
2008 – 16 300
2009 – 15 616
2010 – 10 745
2011 – 10 391
2012 – 9446
2013 – 10 959
2014 – 12 185
2007 – 617
2008 – 777
2009 – 801, sh osalejaid 12 617
2010 – 1027, sh osalejaid 19 641
2011 – 1047, sh osalejaid 15 410
2012 – 1539, sh osalejaid 23 016
2013 – 1756, sh osalejaid 27 842
2014 – 1676, sh osalejaid 24 466
Individuaalkoolitustel osalenute arv
2009 – 2014
Rühmakoolitustel osalenute arv
2009 – 2014
2009 – 2611
2010 – 3129
2011 – 3991
2012 – 3579
2013 – 4093
2014 – 3103
2009 – 4529
2010 – 6239
2011 – 8259
2012 – 7290
2013 – 8410
2014 – 13 500

Tallinna Keskraamatukogu kommentaar ERRi uudisele „Lisaraha teavikute soetamiseks ei pruugi raamatukogudeni jõuda“

Vastus küsimusele, kas ja kuidas puudutab uudis „Lisaraha teavikute soetamiseks ei pruugi raamatukogudeni jõuda“  Tallinna Keskraamatukogu.

Riigi palgal olevate raamatukogutöötajate töötasu 4,5% tõus Tallinna Keskraamatukogu ei puuduta. Kuna meie raamatukogul puuduvad maakonnaraamatukogu funktsioonid, ei tööta meil ühtegi riigi palgal olevat töötajat.

Küll aga puudutab meie raamatukogu teavikute soetamise toetus, kuna riik muutis oluliselt toetuse suuruse arvestamise aluseid. Teavikute soetamise kuludeks raha eraldamisel võeti enne ja võetakse ka nüüd aluseks kohaliku omavalitsuse elanike arv. Kuid kui eelmise korra järgi vähendas riik meie raamatukogule teavikute raha eraldades summat võrreldes teiste kohalike omavalitsuste raamatukogudega 10%, siis nüüd uue korra järgi korrutatakse Tallinna Keskraamatukogule mõeldud teavikute soetamise toetuse määr koefitsiendiga 0,6. Kuna aga Tallinna elanike arv on kasvanud, siis riigieelarvest meie raamatukogule teavikute ostuks eraldatud summa ei vähene, vaid veidi isegi kasvab. Summa on küll suurem, kuid suurem on ka elanike arv, keda raamatukogu teenindab.

Kultuuriministeeriumi raamatukogunõuniku sõnavõtust selles uudislõigus ei maksa ära ehmuda, ka sel aastal saavad meie lugejad ELLUst kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid laenata. Oleme kahjuks endiselt ainus raamatukogu Eestis, kes seda teenust oma lugejatele pakub. Oleme püüdnud saada riigilt toetust, et ühendada meie e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonnaga ELLU ka teised Eesti rahvaraamatukogud, et kõik Eesti elanikud saaksid e-raamatuid laenata, aga kahjuks ei ole see siiani õnnestunud.

Ühtlasi tuletame meelde, et meie raamatukogus on kohapeal võimalik lugeda artikleid Postimees Plussist, kasutada TEA e-entsüklopeedia ja Keelenetti. Lisainfot leiab: https://keskraamatukogu.ee/e-teenused/e-ressursid/
Lisainfo Tallinna Keskraamatukogu direktorilt Kaie Holmilt telefonil 683 0902 ja e-posti aadressil Kaie.Holm@nulltln.lib.ee

Tallinna Keskraamatukogu alustas raamatukogu teenustest teadlikkuse tõstmise kampaaniat

Kampaania „Tule raamatukokku!“ eesmärgiks on teavitada üldsust raamatukogu rollist inimeste sotsiaalsel ja digitaalsel kaasamisel ning elukestva õppe toetamisel. 19. jaanuarist näeb Tallinna linna bussipeatustes ja valgusvitriinides raamatukogu teenuseid reklaamivaid plakateid.

Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm: „Püüame Tallinna Keskraamatukogu ebatraditsiooniliste teenuste reklaamimisega murda arusaama raamatukogust kui ainult raamatute laenamise kohast. Raamatukogud julgustavad inimesi tegelema elukestva õppega. Näiteks, paljud meist peavad oma eluajal õppima selgeks mitu ametit ning raamatukogu on koht, kuhu inimesed saavad info saamiseks pöörduda. Samuti aitab raamatukogu eri keele- ja kultuuritaustaga inimestel lõimuda Eesti ühiskonda, orienteeruda Eesti seadusandluses ja praktiseerida eesti keelt. Raamatukogus saab arutleda loetud kirjanduse üle, kuulata muusikat ning teha palju muud huvitavat ja arendavat.“

Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektor Triinu Seppam selgitas, et raamatukogud vähendavad ühiskonnas digitaalset lõhet. „Laenutame e-lugereid, õpetame kasutama arvutit, nutiseadmeid ja e-teenuseid. Laenutame kaasaegseid e-raamatuid, et kultuur ja kirjandus oleks kättesaadav igaühele, sõltumata sissetulekust.“

Raamatukogud seisavad ka selle eest, et inimesed oleksid sotsiaalselt kaasatud ja ühiskondlikult aktiivsed. Üha enam vajavad inimesed osalemis- ja kuuluvustunnet, teadmist, et nad on osa kogukonnast. Raamatukogu pakub uussisserändajatele võimalust olla kaasatud kogukonna tegemistesse. Inimesed on oodatud raamatukokku korraldama ka ise kogukonnale üritusi, abistama teisi kogukonnaliikmeid arvuti kasutamisel.

Kaie Holmi sõnul on meie riik seda parem, mida teadlikumad on meie inimesed. „Läbimõeldud ja tarku otsuseid saavad teha informeeritud inimesed. Nii kutsumegi just enne valimisi inimesi raamatukokku lugema.“

Välireklaami toetavad raadioreklaam ning plakatid Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondades ja haruraamatukogudes. Lisainfot kampaania ja Tallinna Keskraamatukogu teenuste kohta leiab www.keskraamatukogu.ee, www.facebook.com/keskraamatukogu, https://www.youtube.com/watch?v=AlUi3FmzE2U.
Täname abi eest kampaania korraldamisel meediaekspert Daniel Vaarikut, disainibürood Velvet ning Kliff ja Klaus Stuudiot.

Tallinna Keskraamatukogu kampaaniat rahastab programmi Rahvaraamatukogud 2020 (inglise keeles Public Libraries 2020) raames Lugemise & Kirjutamise Fond (inglise keeles Reading & Writing Foundation).
Vutt-vutt raamatukokku!

Lisainfo Tallinna Keskraamatukogu direktorilt Kaie Holmilt telefonil 683 0902 ja e-posti aadressil Kaie.Holm@nulltln.lib.ee

Kuulutame välja suure kunstikonkursi koomiksisõpradele!

Seoses ingliskeelse koomiksisarja “Guardians of the Galaxy” jõudmisega võõrkeelse kirjanduse osakonda, kuulutame välja suure kunstikonkursi! Konkursil osalejate eesmärgiks on kaunistada ära valgest papist ajakirjakarp. Dekoreerimiseks võib kasutada pliiatseid, vildikaid, värve või muid joonistamise-maalimise vahendeid. Karbil kujutatu peab olema seotud „Guardians of the Galaxy” temaatikaga.

Kõik osaleda soovijad (vanuses 13-25) peavad ennast konkursile registreerima selle nädala lõpuks (18.01), saates e-posti aadressile kristel.palk@nulltln.lib.ee oma nime, vanuse ja kontaktandmed. E-kirja pealkirjaks peaks olema „Guardians of the Galaxy konkurss”. Soovitame kiirustada, sest osaleda saavad vaid 15 kiiremat registreerijat. Konkursil osalemise täpsemad juhised saadame kõigile edukatele registreerujatele e-postiga esmaspäeval, 19. jaanuaril. Osalemiseks vajaliku ajakirjakarbi anname raamatukogu poolt. Tööde esitamise tähtajaks on 31. jaanuar.

Konkursile laekunud töödest koostame võõrkeelse kirjanduse osakonda näituse. Samuti paneme töödest tehtud fotod üles Tallinna Keskraamatukogu Noorteka lehele. Kõigi tööde vahel saavad raamatukogu külastajad ja Noorteka lehe fännid hääletada. Hääletustulemused arvutame kokku ja konkursi võitja kuulutame välja 16. veebruaril. Võtja töö hakkab edaspidi seisma võõrkeelse kirjanduse osakonna noortenurgas ja kaitsma „Guardians of the Galaxy” koomiksisarja numbreid. Samuti ootab võitjat väike lisaauhind.

Lisainfo:
kristel.palk@nulltln.lib.ee või telefonil 683 0961