EV 100 taotlusvorm

Taotluse esitaja nimi *

Vanus *

E-posti aadress *


Näituse nimi *

Näituse kontseptsiooni võimalikult täpne kirjeldus (palun kirjelda, mida ja kuidas sa teha tahad) *

Missuguses raamatukogus soovid näitust korraldada? *

Osalev(ad) kunstnik(ud) *

Eksponeeritavate tööde võimalikult täpne kirjeldus *

Vahendid, mis on töö(de) eksponeerimiseks vajalikud ja/või muud eritingimused

Eelistatav näituse toimumise aeg (ajavahemikus 2.01.2018 – 29.12.2018) *

Millist abi ootad raamatukogult? *


Palume taotlusvormile (võimalusel) lisada:

1. Kunstniku CV

2. Näide näitusel eksponeeritavatest töödest (veebialbumi link)