Fotonäitus „Tulevikusild” Paepealse raamatukogus

Paepealse raamatukogus (P. Pinna 8) saab ajavahemikul 03.08-13.09.2019 vaadata Ruth Rappoldi ja Sanna Larmola fotonäitust „Tulevikusild SUOMI 100 EESTI silta tulevaisuuteen”

Ruth Rappold ja Sanna Larmola intervjueerisid ning pildistasid 2017. kevadest sügiseni viitekümment soome ja viitekümment eesti noort. Kohtumised kaardistasid naabermaade noorte tulevikunägemusi, unistusi ja ootusi ajal, mil mõlemad riigid valmistuvad sajandaks aastapäevaks. Tänapäeva noored on need, kes viivad Soome ja Eesti järgmise sajanda sünnipäevani. On tähtis teada, millise moonaga on neid varustanud vanemad generatsioonid. Intervjueeritud põlvkond on pärit nii suurematest kui ka väiksematest linnadest ja maakohtadest, neil on erinevad kultuuritaustad ja emakeel. Näituse jaoks tehtud intervjuudest saame teda, et tänapäeva soome ja eesti noored tahavad õppida, töötada erialal, mis neile rahuldust pakuks ja olla ühiskonnas aktiivsed tulevikutegijad. Osa noortest ületab Soome lahte päris tihti, osa sooviks tutvuda rohkem sugulasrahvaga ning teha tulevikus huvitavaid projekte ja tihedat koostööd. Mõlema riigi noored soovivad rahvusvahelisemat ja sallivamat ühiskonda ning tolerantsemat mõttelaadi. Samas tahavad noored, et säiliks ka rahvuslik kultuur ja eripära, neile on tähtis puhas õhk ja vesi, rikkumata loodus, isikliku ruumi ja vaikuse austamine. Noorte arvates on nii Soome kui Eesti kodune ja turvaline keskkond elamiseks, ja kuigi paljud unistavad reisimisest ja õpinguist välismaal, soovivad peaaegu kõik lõpuks kodumaale tagasi pöörduda.

 

Projekti autorid, õpetaja Ruth Rappold ja filmitegija/fotograaf Sanna Larmola, on mõlemad elanud ja töötanud nii Soomes kui ka Eestis. Nad on tänased Soome-Eesti sillal rändajad.

Projekti hooandjaks on olnud Soome suursaatkond Eestis, teised toetajad on Eesti suursaatkond Soomes, Laste ja noorte kultuuriaasta 2017, Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaa, LuxExpress, Sokos Hotel Viru, Fazer, Eestikeelne Kogudusetöö Soomes ja OÜ Goraldoone.

 

Uuri lisa Facebookist: Tulevikusild SUOMI 100 EESTI silta tulevaisuuteen

 


06.08.2019