Jätkame alates 11.03 teenuste pakkumist kohapeal piiratud mahus

Tallinna Keskraamatukogu jätkab teenuste osutamist, kuid COVID-19 leviku vähendamiseks piiratakse kohapealsete teenuste pakkumist. Kõikide muudatuste kohta saab 1. märtsist infot raamatukogu veebilehelt. Laenatud teavikute tagastustähtajad pikendab raamatukogu jooksvalt ise ja viiviste arvestus on ajutiselt peatatud.

Soovitame lugejatel kodus olla ning laenata kirjandust e-raamatukogudest, kust leiab nii eestikeelset kirjandust kui ka võõrkeelseid audioraamatuid, e-raamatuid ja ajakirju ning muusikat.

Raamatuid ja ajakirju saab raamatukogudest laenata vaid ettetellimise teel ja kontaktivabalt. Tasulise teenusena on võimalik tellida raamatud ka üle Eesti asuvatesse pakiautomaatidesse. Tallinnas elavatele eakatele pakume kontaktivaba koduteenindust.

Raamatukogus kohapeal toimuvad üritused ja koolitused on tühistatud, aga pakume laias valikus veebipõhiseid teenuseid. Näiteks korraldame koolitusi ja raamatukogutunde videosildade vahendusel, loeme lastele raamatuid ette telefoni, Skype’i või Facebook’i teel ja kutsume seeniore Skype vestlusklubi kohtumistele.

Julgustame lugejaid pöörduma raamatukoguhoidjate poole igapäevaelu puudutavate päringutega, et vähendada kriisiliinide koormust. Eakatele pakume telefoni või Skype teel ajalehtede ettelugemise teenust ja nõustame digiteemadel.

 

09.03.2021