Kasuta raamatukogus Estlexi andmebaasi „Eesti õigusaktid vene keeles”

 

 

Tallinna Keskraamatukogus, sh kõigis haruraamatukogudes saavad huvilised kohapeal tasuta kasutada Estlexi andmebaasi paketti „Eesti õigusaktid vene keeles”.  

Õigusinfosüsteemi ESTLEX pakett „Eesti õigusaktid vene keeles“ sisaldab olulisemate seaduste, seadustike ja mõnede Vabariigi Valitsuse määruste tõlkeid vene keelde.

Pakett sisaldab lisaks tõlgetele:

  • Riigi Teatajas avaldatud riiklike õigusaktide kehtival kujul eestikeelseid terviktekste alates 16.11.1988;
  • linke õigusakti juures sama valdkonda reguleerivate Läti õigusaktide inglisekeelsetele tõlgetele;
  • Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte.

Tutvu ka teiste piiratud ligipääsuga teadusajakirjade, andmebaaside ja portaalidega.

 

12.04.2018