Krimijuttude konkurss lastele

Eesti Vabariigi 100. sünniaastal imetleme põhjamaiselt valgeid suveöid ja paneme oma fantaasia tööle. Algab krimijuttude kirjutamise konkurss „Valged ööd, tumedad teod“!

Ootame jutukonkursil osalema Tallinna 7–13-aastaseid lapsi, kes kirjutavad eesti või vene keeles.

Jutu sündmustik peaks aset leidma Tallinna linnas.

Krimijuttude esitamise tähtaeg on 27. juuli 2018. a.

Parimad krimijutud avaldatakse lasteajakirja Täheke eesti- ja venekeelses sügisnumbris. Auhindadega toetab konkurssi ka Tallinna Kultuuriamet. Parimate väljakuulutamine toimub kultuuriööl, 25. augustil Tallinna Keskraamatukogu kodulehel, lastelehel ja Facebookis. Seejärel saavad võitjad neile sobival ajal lähimast raamatukogust auhinna kätte.

Osalemise tingimused:

  • Ootame jutukonkursil osalema Tallinna 7–13-aastaseid lapsi.
  • Üks osaleja võib võistlusele esitada mitu krimijuttu.
  • Ühe krimijutu pikkus ei tohi ületada kahte A4 lehekülge.
  • Kirjutada võib eesti või vene keeles.
  • Esitatud krimijutt ei või olla internetist, raamatust, ajakirjast või ajalehest kopeeritud.
  • Esitatud krimijutt ei või olla varasematel võistlustel osalenud ega avaldatud.
  • Esitatud krimijutu tegevustik peab aset leidma Tallinna linnas.

Võistlusel osalemise kord:

Konkursile esitatavaid töid ootame e-posti aadressile vko@nulltln.lib.ee või Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondadesse ja haruraamatukogudesse kuni 27. juulini 2018. Hiljem esitatud tööd ei lähe arvesse. Töid võib saata ka posti teel aadressil Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakond, Liivalaia 40, 15032 Tallinn, märgusõna „Valged ööd“. Posti teel saadetud tööde puhul läheb esitamise kuupäevana arvesse postitemplil olev kuupäev.

Krimijutu juurde palume märkida: lapse ees- ja perekonnanimi, vanus, krimijutu pealkiri ja täiskasvanud esindaja e-posti aadress või telefon.

Lapse jutukonkursil osalemisest ja võistluse tingimustest palume teavitada lapsevanemat.

Konkursil osalemisega antakse õigus lapse ees- ja perekonnanime, vanuse ning krimijutu avaldamiseks internetis Tallinna Keskraamatukogu lastelehel keskraamatukogu.ee/lasteleht, trükisõnas ja avalikel üritustel.

Konkursile saadetud krimijutte omanikele ei tagastata, need jäävad Tallinna Keskraamatukokku.

Konkursi lõpetamine

Konkursi parimad kuulutatakse välja Tallinna Keskraamatukogu kodulehel, lastelehel ja Facebookis 25. augustil, kultuuriööl. Samuti teavitatakse võitjaid osaleja antud e-posti aadressi teel. Auhindade kättesaamine lepitakse samuti kokku e-posti teel.

Täiendav info jutukonkursi kohta Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnast: vko@nulltln.lib.ee või 683 0961

 

28.06.2018