Erialapäev: Kui pikad on vale jalad? Raamatukogud võitluses valeinfoga

raamatukoguOlete oodatud osa võtma Aleksander Sibulale pühendatud erialapäevast reedel, 4. novembril Tallinna Keskraamatukogus, Estonia pst 8 suures saalis.

Päeva esimeses pooles toimub vestlusring, milles arutletakse valeinfo tekkemehhanismide ja levimisviiside üle, vaadeldakse valeinfot psühholoogilisest aspektist ning vahetatakse mõtteid raamatukogude rollist valeinfo leviku tõkestamisel.

Päeva teise poole moodustavad valeinfo äratundmise praktilised töötoad, milles osalejad saavad kätt proovida allikatundmises, pildi õigsuse tuvastamises, valeinfo tekkes ja levikus ning demagoogiavõtete kasutamises.

Kohtade arv kohapeal on piiratud, vestlusringi saab jälgida ka veebis. Töötubades saavad osaleda ainult kohapeal olijad, igasse töötuppa on oodatud kümme osalejat.

Erialapäeval osalemine on tasuta. Pakume omalt poolt hommikukohvi, lõuna on osalejatele omal kulul.

Palume erialapäeval osalemiseks eelnevalt registreeruda SIIN hiljemalt 28.10. Lisaks palume allpool eraldi registreeruda endale huvipakkuvasse töötuppa. Kui töötoa kohtade arv on täitunud, palume valida mõni teine töötuba.

 

Erialapäeva kava

10.30-10.45 Kogunemine ja hommikukohv

10.45-11.00 Avasõnad

11.00-13.00 Vestlusring „Valeinfo ja raamatukogud“. Teema üle arutlevad Ekspress Meedia uuriva toimetuse juht ja tunnustatud ajakirjanik Holger Roonemaa, psühholoog Kätlin Konstabel, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi arendusspetsialist ja meediauurija Maia Klaassen, Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonispetsialist Maarja Punak ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu esinaine ja Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu arendusjuht Tuuliki Tõiste. Vestlusringi juhib Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste infovastupidavuse nooremteadur ja digipädevuse ekspert Diana Poudel.

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.00 Töötoad – NB! Toimuvad samaaegselt. Mitmes töötoas samaaegselt osa võtta ei ole võimalik.

  • Allikatundmise töötuba

Tutvustame usaldusväärsete allikate otsimise põhimõtteid. Käsitleme erinevaid viise, kuidas tuvastada allikate eesmärke, ajakohasust ja kallutatust. Osalejad saavad töötoas õpitud oskuste põhjal hinnata enda leitud materjale ja allikaid. Töötuba viib läbi Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidja Tea Roosvald.

Registreeru

  • „Pilt ütleb enam kui tuhat sõna“

Töötoa eesmärgiks on tutvustada viise, kuidas tuvastada visuaalsete materjalide tõepärasust. Keskendutakse pildi- ja videotöötluse aspektile valeinfo levikul. Töötuba juhib Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koolitusjuht Katrin Sigijane.

Registreeru

  • Valeuudiste töötuba

Tutvume valeuudiste loomise ja laialdase leviku põhjustega infosõja ajastul. Töötoa eesmärk on praktiliste ülesannete käigus mõista valeuudiste tekke ja levimise mehhanisme. Töötuba viib läbi Tallinna Keskraamatukogu haridustegevuse peaspetsialist Liisi Nokkur.

Registreeru

  • Demagoogiavõtete töötuba “Tunne ära demagoogiavõtte haardesse sattumine”

Töötoa jooksul õpivad osalejad, mis on demagoogia ja miks demagoogiavõtted on potentsiaalne probleem. Seejärel tutvume enamlevinud demagoogiavõtetega läbi päriselu näidete. Töötoa jooksul saavad osalejad teha demagoogiavõtete harjutusi, et tunda paremini ära demagoogiat ning kinnitada teadmisi. Töötuba viib läbi SpeakSmart koolitaja Martin Küüsmaa.

Registreeru

15.00-15.30 Päeva kokkuvõte

 

Erialapäeva korraldamist toetab Kultuuriministeerium.