95 aastat haruraamatukogusid Tallinnas

Tähistame 95. aasta möödumist esimese haruraamatukogu loomisest meie teenuseid tutvustava põneva e-viktoriiniga. Viktoriinis on       vastusevariantidega 10 küsimust, millele leiab õiged vastused raamatukogu veebilehel ringi vaadates.