Koolitükid valmis raamatukoguhoidja abiga!

lapsed õpivad

Abistame Sind koolitööde tegemisel veebis ja videosildade kaudu. Me ei lahenda Sinu eest ülesandeid ära, aga toetame Sind õppimisel ja õige info leidmisel!
Suhtleme eesti ja vajadusel ka vene keeles. Õpiabi on tasuta.

Humanitaarainetes abi saamiseks liitu DISCORD jututoas Koolitööklubiga. Leia meid nime alt Tallinna Keskraamatukogu Noortekas teisipäeviti kell 16-17.

Keelepraktika saamiseks liitu meie Skype vestlusringidega, mis toimuvad eesti, inglise, korea, rootsi, saksa ja vene keeles (grammatika, hääldus, tõlkimine). Huvi korral kirjuta aadressil laste@nulltln.lib.ee.

Uurimis- või loovtöö koostamisel abi saamiseks (nt erinevate andmebaaside kasutamine) kirjuta aadressil infoteenindus@nulltln.lib.ee.

Muusikaõpetuse kodutöödega aitab Sind raamatukoguhoidja-muusikaõpetaja Ester. Võta temaga ühendust aadressil: muusika@nulltln.lib.ee.

Tahad mänguliselt õppida? Oleme koostanud veebis erinevaid kirjanduslikke teste, puslesid ja väljakutseid lastele ja noortele. Vaata ja võta osa!

Nii eesti, vene kui inglise keeles aitavad koolitöid teha meie võõrkeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidjad. Abi saamiseks kirjuta aadressil vko@nulltln.lib.ee.

Lisainfo: laste@nulltln.lib.ee või telefonil 683 0914.


Sa ei ole koolitöödes üksi!