Loeme läbi Eestimaa!

Tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva lugemisväljakutsega! Osale üksi või perega ja loe läbi eesti autorite teoseid. Iga lugemiseks valitud raamat seosta erineva Eesti maakonnaga (kas autor on sealt pärit, tegevus toimub seal vm). Õpime oma kodumaad ja kirjandust paremini tundma – loeme koos läbi Eestimaa!

Väljakutse kestab: 14.01-28.02.2021

Lisainfo: laste@nulltln.lib.ee või 683 0914

Auhindadega toetab: