Loeme läbi Eestimaa!

Tähistasime Eesti Vabariigi sünnipäeva lugemisväljakutsega! Osaleda võis üksi või perega ja eemärgiks oli lugeda läbi eesti autorite teoseid. Iga lugemiseks valitud raamat tuli seostada erineva Eesti maakonnaga (kas autor on sealt pärit, tegevus toimub seal vm).

Eesti kaart ja kirjanike nimekirjad jäävad ka väljaspool väljakutset alles, et esitlust (taas)avastada. Õpime oma kodumaad ja kirjandust paremini tundma – loeme koos läbi Eestimaa!

Lisainfo: laste@nulltln.lib.ee või 683 0914

Auhindadega toetas: