Eduard Uspenski raamatutegelased

E. Uspenski loominugu teemaliste joonistuste ja meisterdiste konkurss toimus 16.10. – 24.11.2017 Sääse raamatukogus. Konkursil osalesid lapsed Tallinna Sõbrakese ja Pallipõnni lasteaedadest.

Vaata kõiki