Meie Rühma Raamat

Sõle raamatukogu (Sõle 47b) kutsub ajavahemikul 20.10.2018–30.04.2019 kõiki Põhja-Tallinna lasteaedade rühmasid osalema lugemisprogrammis „Meie Rühma Raamat“.

Lasteaedade lugemisprogramm on jätkuks 2013. aastal Pääsküla raamatukogust alguse saanud Tallinna koolidele mõeldud lugemisprojektile „Loeme valmis „Oma raamatu”“.

Lugemisprogrammis osalemine on lihtne. Õpetaja registreerib lugemisprogrammis osalema kogu rühma tervikuna. Iga loetud raamatu kohta joonistab või kleebib laps ühe A4 formaadis seda raamatut kokkuvõtva lehe. Õpetaja toimetab loetud raamatute kohta koostatud lehed üks kord kuus Sõle raamatukokku. Nendest loetud raamatute kohta joonistatud/kirjutatud lehtedest kujunebki kevadeks „Meie Rühma Raamat”. Arvesse lähevad nii rühmas ühiselt loetud raamatud, lapse enda poolt loetud raamatud kui ka kodus lapsevanemate poolt lapsele etteloetud raamatud.

Võitjaks on loomulikult kõik rühmad ja pered, kus raamatuid loeti, kuid kõige paksema „Meie Rühma Raamatu“ lugenud lasteaiarühma ootab kevadel auhind.

Lugemisprogrammi eesmärgiks on väärtustada lugemist, kui lapse silmaringi ja sõnavara arendavat tegevust, samuti õpetada lastele meeskonnatööd ja teistega arvestamist.

Lugemisprogrammi toetavad auhindadega Tartu Mänguasjamuuseum ning kirjastus Päike ja Pilv.

Lisainfo ja registreerimine Sõle raamatukogus kohapeal, e-posti aadressil sole@nulltln.lib.ee ja telefonil 601 9153