Õudusjuttude kirjutamise konkurss “Valged ööd, tumedad teod”!

 

Sel suvel eksleme põhjamaiselt valgete ööde kiuste varjudes. Kasutame oma fantaasiat ja mõtleme välja verdtarretavaid õuduslugusid. Algab õudusjuttude kirjutamise konkurss „Valged ööd, tumedad teod“!

Ootame jutukonkursil osalema kõiki suleseppi, kes sobituvad ühte järgmistest vanuserühmadest: 6-9, 10-13, 14-17 ja 18+.

 

Õudusjuttude esitamise tähtaeg on 9. juuli 2019. a.

 

Parimad tööd valitakse välja ja autasustatakse vanuserühmade kaupa. Parimad väikeste laste kirjutatud õudusjutud avaldatakse lasteajakirja Täheke eesti- ja venekeelses sügisnumbris. Veidi vanemate laste tööd lähevad aga ajakirja Hea Laps kaante vahele. Auhindadega toetavad konkurssi ka Eesti Draamateater ja Vene Teater. Parimate väljakuulutamine toimub kultuuriööl, 31. augustil Tallinna Keskraamatukogu kodulehel, lastelehel ja Facebookis. Seejärel saavad võitjad neile sobival ajal lähimast raamatukogust auhinna kätte.

 

 

Osalemise tingimused:

  • Ootame jutukonkursil osalema lapsi ja noori vanusevahemikus 6-17 ning täiskasvanuid vanuses 18+.
  • Üks osaleja võib võistlusele esitada mitu õudusjuttu.
  • Ühe õudusjutu pikkus ei tohi ületada kahte A4 lehekülge. Jutt võib olla lühem.
  • Eesti keele aasta puhul ootame konkursile ainult eestikeelseid lugusid.
  • Esitatud õudusjutt ei või olla internetist, raamatust, ajakirjast või ajalehest kopeeritud.
  • Autor peab olema jutu ise välja mõelnud. Väikeste laste vanemad võivad aidata lapsel juttu arvutis trükkida, aga lapse eest ei või juttu välja mõelda või täiendada.
  • Esitatud õudusjutt ei või olla varasematel võistlustel osalenud ega avaldatud.

 

Võistlusel osalemise kord:

Konkursile esitatavaid töid ootame e-posti aadressile vko@nulltln.lib.ee või paberkujul Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondadesse ja haruraamatukogudesse kuni 9. juulini 2019. Hiljem esitatud tööd ei lähe arvesse. Töid võib saata ka posti teel (aadressil Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakond, Liivalaia 40, 15032 Tallinn) koos märgusõnaga „Valged ööd“. Posti teel saadetud tööde puhul läheb esitamise kuupäevana arvesse postitemplil olev kuupäev.

Õudusjutu juurde palume märkida: autori ees- ja perekonnanimi, vanus, e-posti aadress või telefon ning õudusjutu pealkiri. Alaealiste autorite puhul palume lisada lapsevanema või seadusliku esindaja e-posti aadress või telefon.

Lapse jutukonkursil osalemisest ja võistluse tingimustest palume teavitada lapsevanemat.

Konkursil osalemisega antakse õigus autori ees- ja perekonnanime, vanuse ning õudusjutu avaldamiseks internetis Tallinna Keskraamatukogu kodulehel keskraamatukogu.ee, lastelehel keskraamatukogu.ee/lasteleht, trükisõnas ja avalikel üritustel.

Konkursile saadetud õudusjutte omanikele ei tagastata, need jäävad Tallinna Keskraamatukokku.

 

Konkursi lõpetamine

Konkursi parimad kuulutatakse välja Tallinna Keskraamatukogu kodulehel, lastelehel ja Facebookis 31. augustil, kultuuriööl. Samuti teavitatakse võitjaid osaleja antud e-posti aadressi teel. Alaealiste autorite puhul teavitatakse võidu korral lapsevanemat. Auhindade kättesaamine lepitakse samuti kokku e-posti teel.

 

Täiendav info jutukonkursi kohta Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnast: vko@nulltln.lib.ee või 683 0961