Täiskasvanule

lapsevanemale, allikas: Pixabay.com

Tallinna Keskraamatukogu lugejaks hakates saavad lapsed kasutada kõiki meie eesti- ja võõrkeelse kirjanduse osakondade, 17 haruraamatukogu, muusikaosakonna ning raamatukogubuss Katarina Jee teenuseid.

Lugejaks vormistamisest

Alla 18-aastane isik registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel, kuni 15-aastane õpilane ka õpilaspileti alusel.

Alla 18-aastastele lastele ja noortele annab laenamise õiguse vanema või eestkostja kirjalik nõusolek. Vanema nõusolek kehtib alaealise 18-aastaseks saamiseni. Kui alla 18-aastane isik ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat, tuleb vanemal anda uus nõusolek. Vanema kirjaliku nõusolekuta võivad nad raamatukogu teavikuid kasutada vaid kohapeal. Kirjaliku nõusoleku olemasolul ei pea lapsevanem lapse lugejaks vormistamiseks lapsega raamatukokku kaasa tulema.

Nõusoleku lehe saab raamatukogust, siit välja printida ja raamatukokku tulles täidetult kaasa võtta või digiallkirjastada ja e-postiga meile saata.

Lugejaks vormistamisest ja lugejakaartide hindadest on lähemalt juttu Lastelehe rubriigis “Hakka lugejaks”.

Tallinna Keskraamatukogus kasutamise eeskirja ja teiste kehtivate eeskirjadega saab tutvuda siin. 

 

Tasulise lugejakaardi asemel on võimalus raamatukogu kasutamise dokumendiks vormistada ID-kaart (vaja on ID-kaardi PIN-2 koodi digiallkirja andmiseks ja kehtivat e-posti aadressi.). ID-kaardiga lugejaks registreerimine on tasuta (loe tingimustest lähemalt siit).

NB! Enne kui vormistate lapsele raamatukogu kasutamise dokumendiks tema ID-kaardi, juhime tähelepanu järgmistele punktidele:

  • Praktika on näidanud, et lapsed kipuvad oma lugejakaarti aegajalt ära kaotama. Ilmselt on sama oht ka ID-kaardiga.
  • Kaotatud ID-kaardi asendamine on tülikam kui kaotatud lugejakaardi asendamine (kaotatud või rikutud lugejakaarti saab asendada kõikides meie raamatukogudes, uue lugejakaardi maksumus on alla 18-aastastele lugejatele 0,50 eurot).
  • ID-kaardiga lugejaks vormistamisel on digitaalallkirja andmisel vajalik PIN2-kood. Juhul kui teie laps soovib raamatukogu kasutada ID-kaardiga, soovitame turvalisuse mõttes jätta vormistamisele tulles lapsel PIN2-kood meelde, ärge kirjutage seda paberile.
  • Raamatukogu ei vastuta selle eest, kui laps on teilt luba küsimata kasutanud oma ID-kaarti ja PIN2-koodi digitaalallkirja andmiseks.

 

Mida teha, kui teavik kaob ära või on rikutud?

Teie kui lapsevanemad vastutate selle eest, et laps tagastaks teavikud õigeaegselt ja täidaks raamatukogu kasutamise eeskirja. Lugeja (alla 18-aastase isiku puhul tema vanem) on kohustatud raamatukogu teavitama oma nime, elukoha ja e-posti aadressi ning telefoninumbri muutumisest.

Kui raamatukogu teavik jääb kadunuks või rikutakse:

  • tuleb see asendada kas teise samasugusega,
  • asendada see raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga
  • või tasuda selle hind 10-kordses ulatuses.

Alla 18-aastase isiku vanema (või eestkostja) e-posti aadress lisatakse lapse (või eestkostetava) lugejakirjesse. Tagastustähtaja möödumise korral võib raamatukogu saata meeldetuletuse teaviku(te) tagastamistähtpäeva kohta vanemale.

Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem. Hüvitist ei nõuta kuni 6-aastase (kaasa arvatud) lapse rikutud raamatu eest, mis on mõeldud väikelastele ja on trükitähtedega, kuid rikutud raamat tuleb raamatukogule tagastada.

Tallinna Keskraamatukogu kasutab õigeaegselt tagastamata teavikute kättesaamiseks kohtutäituri abi. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale. Vt ka KKK.

Kampaania “Raamatuga priiks”

Kui raamatute tagastamise tähtajast on üle läinud vähem kui aasta, on raamatu tagastamisel võimalik viivise tasumise asemel end viivisest vabaks lugeda.
Võlgnevust saab kas omaette või teistele ette lugedes vähendada raamatukogus kohapeal. 1 sent = 1 minut lugemist.

Priiks saavad end lugeda alla 18-aastased lapsed ja noored. Rohkem informatsiooni raamatukogust kohapealt.

 

Arvutid ja videomängud

Kõigis Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondades ja haruraamatukogudes on lastel võimalik kasutada internetiarvuteid (vt ka arvutikasutaja meelespea lastele ja arvutitöökoha kasutamise eeskiri).
Palume lapsevanemal/eestkostjal, kes soovib oma lapse/eestkostetava arvutikasutust raamatukogus piirata, esitada raamatukogule vastav avaldus.

Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonnas ja mõnedes harukogudes saab mängida videomänge. Kui soovite piirata oma lapse/eestkostetava videomängude mängimist, palume esitada raamatukogule avaldus.  Loe ka videomängude mängimise kokkulepped ja reeglid.

Tutvu meie raamatukogutundide ja raamatututvustustega lugemisblogis “Loe mind“.

 

„Mesilase Miti raamatutaru lasteaias“ on teenus, mille raames toimetab Tallinna Keskraamatukogu regulaarselt kasti lasteraamatutega Tallinna munitsipaallasteaedadesse. Raamatukastist leiab nii uuemat kui klassikalisemat ilukirjandust, samuti teadmiskirjandust. Kõige väiksematele pakub raamatukogu pildi- ja pappraamatuid.

Teenuse kasutamiseks sõlmitakse lasteaia ja raamatukogu vahel Rändkoguteenuse leping. Raamatuid laenutame kuni 63 päevaks. Raamatukastid toimetab lasteaeda raamatukogu.

Rohkem informatsiooni teenuse kohta leiab siit.