Laste ja noorte leiutamisväljakutse „Vanast uus“

„Vanast uus“  on Tallinna Keskraamatukogu ja MTÜ Uuskasutuse taaskasutamisteemaline leiutamisväljakutse lastele ja noortele, millega tähistame rahvusvahelist taaskasutuspäeva (17.05) laste leidlike lahenduste abi. Osalema on oodatud 7–16-aastased Tallinna lapsed ja noored ning Tallinna alg- ja põhikooliõpilased. Osaleda võib üksi, meeskonnaga või terve klassiga.

Konkursist osavõtt on imelihte!

 1. Leia taaskasutusteemaline probleem.
 2. Leiuta midagi, mis aitaks seda probleemi lahendada. See võib olla nii füüsiline ese kui idee. Valmis asja puhul oleks hea, kui kasutaksid taaskasutatud materjale.
 3. Jaga oma ideed.

„Leiutamiseks vajad head kujutlusvõimet ja hunnikut pahna“ (Thomas Edison)

Head nuputamist!

Üldtingimused

 1. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 11. mai 2018. Posti teel saadetud tööd peavad olema raamatukokku jõudnud selleks päevaks. Töö esita e-postile laste@nulltln.lib.ee või laste- ja noorteteenindusse (Estonia pst 8).
 2. Osalema on oodatud 7–16-aastased Tallinna lapsed ja noored ning Tallinna alg- ja põhikooliõpilased. Konkursil on oodatud osalema nii munitsipaal- kui erakoolide õpilased.
 3. Kuni 18-aastasel osalejal tuleb konkursil osalemisest ja selle tingimustest teavitada vanemat või eestkostjat.
 4. Osaleda võib üksi, meeskonnaga või terve klassiga.
 5. Töö esitamiseks tuleb:
  • Esitada kirjalikult oma leiutise idee 200 või vähema sõnaga.
  • Soovi korral lisada pilt, illustratsioon, joonis või video (mitte pikem kui 1 minut) oma ideest, mis selgitab leiutist lähemalt.
  • Töö juurde tuleb märkida: osaleja ees- ja perekonnanimi, vanus, võistlustöö teema, kool ja klass, lapsevanema või õpetaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
 6. Esitatud idee/leiutis peab olema realistlik ja teoorias võimalik kasutusele võtta.
 7. Töid hindab 5-liikmeline žürii.
 8. Esitatud tööde hindamisel arvestatakse loovust, originaalsust, praktilisust ja idee arusaadavust.
 9. Finalistide valik: Tööd jagatakse kolme vanusegruppi ning igast vanusegrupist valitakse parimad, kes pääsevad finaali. Finalistid tehakse teatavaks 14. mail 2018 Tallinna Keskraamatukogu lastelehel.
 10. Finaal toimub rahvusvahelisel taaskasutuspäeval, 18. mail Tallinna Keskraamatukogus. Finaalis on igal finalistil võimalus teha oma idee kohta presentatsioon (mitte rohkem kui 5 minutit). Presentatsioon võib sisaldada pilte, videot, jooniseid või valmis ehitatud mudelit.
 11. Konkursil osalemisega annab töö autor õiguse oma ees- ja perekonnanime ning töö tasuta avaldamiseks meedias, näitustel, trükisõnas, avalikel üritustel ja Tallinna Keskraamatukogu ja MTÜ Uuskasutuse veebilehel ning Facebookis.
 12. Finaalis tehtud pilte võib avaldada Tallinna Keskraamatukogu, MTÜ Uuskasutuse veebilehel ja Facebookis.
 13. Auhinna pälvivad iga vanuserühma võitjad.

Lisainfo Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidjalt Maarja Pildrelt telefonil 683 0913 ja e-posti aadressil Maarja.Pildre@nulltln.lib.ee.