Ligipääsetavuse teatis

See veebileht kuulub Tallinna Keskraamatukogule, keskraamatukogu.ee ei ole vastavuses avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega. Teatise lõpus on välja toodud kontaktandmed, kuhu pöörduda, kui veebilehe ligipääsetavusega ilmneb probleeme.

Allpool loetletud sisu ja funktsioonid on mittevastavuses õigusnormidega

Lehel puudub link menüüst klaviatuuri abil lehe sisuosasse hüppamiseks.

Link on vajalik neile, kes kasutavad arvutit alternatiivsete juhtimisliideste abil ja liiguvad lehel ühelt elemendilt teisele. Sellise lingi puudumine muudab neil liikumise liiga aeglaseks. Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.1.1.

Otsinguvormi sisestusväljal ja otsimisnupul puudub tekstiline kirjeldav silt.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.4.1.2.

Otsingu sihtkoha valik ei ole klaviatuuriga navigeerides ligipääsetav.

Kui kasutaja vaatab ekraanilugejaga lehte üle, ei ole otsingu sihtkoha valikuid ekraanilugejate jaoks olemas ning kasutaja ei teagi, et tal on võimalik otsingu sihtkohta muuta.
Alternatiiv: tabuleerimist jätkates, jõuab kasutaja sissejuhatavas teksis olevate e-raamatukogude Ellu ja Overdrive linkideni, sealt edasi on kiirmenüüst leitav ka e-kataloog ESTER.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.1.1.

Väiksematel suumitasemetel muutuvad otsingu sihtkoha osad valikud ekraanilugejate jaoks nähtamatuks.

Veebilehitseja peidab need liidesest, mille kaudu ekraanilugeja ja veebilehitseja suhtlevad. Kuigi ekraanilugejate kasutajad kuulavad, mitte ei vaata lehti, kasutavad nad üsna tihti väiksemaid suumitasemeid, et sundida dünaamiliselt lehe kujundust muutvaid veebilehti lauaarvuti vaatesse minema– nii mahub kogu tekst korraga kuvarile ja ekraanilugeja saab anda ülevaate kogu sisust.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.4.1.1.

Sisus puuduvad kohati pealkirja elemendid või pealkirjana kasutatavad teksti osad ei ole koodis pealkirjana tähistatud.

Veebilehe koodis tuleb märgistada kõik pealkirjad vastava elemendiga selleks, et tugitehnoloogiate kasutajatel oleks võimalik tuvastada kõik pealkirjad ja nende abil navigeerida. Antud lehel on mõned pealkirjafunktsioonis tekstid semantiliselt pealkirjana tähistamata ja see aeglustab ekraanilugejatel sisuosade vahel liikumist.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.2; 9.2.4.6; 9.2.4.10.

Piltide sildistamine on ebaühtlane.

Ekraanilugejate jaoks lisatakse kodulehel olevate piltide juurde kirjeldav alt-tekst, mida tavalugeja ei näe. Sellel lehel olevaid visuaale kirjeldav tekst on kohati sisutühi, kuna koduleht paneb vaikimisi pealkirjad ka illustreerivatele elementidele ja plakatitele, millel olev info on tekstis korratud; infomüra segab lehe kasutamist.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.1.1.

Kontaktivormide kirjutusväljadel puuduvad koodis tähistavad nimetused.

Ekraanilugejate jaoks lisatakse kõigile kontaktivormi elementidele, nagu kirjutusväljad, märkeruudud jne, sõnalised nimetused.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.3.2.

Iframe’ i (HTML element) abil lehele lisatud sisul on interaktiivseid elemente (nt nupp), mida saab vajutada hiirega, kuid mida pole võimalik klaviatuuri abil fookusesse võtta.

Seega ei pääse ekraanilugejatega kasutajad nendele sisuosadele ligi.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.1.1.

Kodulehel olev tekst ei ole piisavalt kontrastne ja lehel puudub ka stiilivahetaja funktsioon.

Teksti kontrastsus on oluline vaegnägijate jaoks, et nad saaksid hõlpsalt teksti lugeda. Kontrastsust hinnatakse teksti ja tausta värvi suhtena ning mõjutajaks on ka fondi suurus ja olulisus. Stiilivahetaja funktsioon pakub võimalust lülitada sisse kõrgkontrastse vaate (kollane kiri mustal taustal).
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.3.

Mõnel juhul võib abi olla lehe sisu suurendamisest kasutades veebilehitsejale sisseehitatud funktsionaalsust. Kõikides populaarsetes veebilehitsejates on võimalik lehte suurendada ja vähendada, kui hoida all Ctrl klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd klahvi) ja samal ajal vajutada kas + või – klahvi.

Küpsistest keeldumine on tavakasutaja jaoks ebamõistlikult keeruline.

Koduleht kasutab oma tegevuse optimeerimiseks andmekorje küpsiseid, küpsistest keeldumise teekond on ebamõistlikult keeruline. Lehe kõigi funktsioonide normaalseks kasutamiseks tuleb kasutajal sisuliselt kõigi küpsistega nõustuda.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.3.4.

Uudiskirjaga liitumise audiokontroll on inglise keeles.

Kui uudiskirja lehel kontrollitakse „kas sa oled inimene“, on audiokontroll inglise keeles, mis vajab suhteliselt head inglise keele oskust.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.2.1.

Lingid on eristatud muust tekstist vaid värviga.

Värv ei tohi olla ainus vahend, millega eristatakse visuaalset teavet (lisaks erinevale värvile tuleb eristada ka mõne teise vahendiga, näiteks lisades teist värvi linkidele ka jooned). Veebilehel on kõik lingid eristatud musta värvi põhitekstist vaid sinise värviga.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.1.

Lehel kasutatavate linkide nimed ei ole alati kontekstiväliselt mõistetavad.

Ligipääsetavuse abitehnoloogial on võime tekitada kasutajatele veebilehel olevate linkide loendit, millest kasutaja saab omale huvipakkuvat infot valida. Seega peaks lingiks kasutatav nimi olema võimalusel iseseivalt, ilma kontekstita tähenduslik.
Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.4.

 

Allpool loetletud sisule ja funktsioonidele rakendub ebaproportsionaalne koormus

Raamatukogu Youtube’i  ja Facebook’i kanalites avaldatud videotel puuduvad subtiitrid.

Videotele tuleb lisada nende ligipääsetavaks muutmiseks nende sisu sünkroonselt edasi andvad subtiitrid. Tallinna Keskraamatukogu on siiani hinnanud videotele subtiitrite lisamist ebaproportsionaalselt koormavaks.

Tagasiside

Tallinna Keskraamatukogul on käimas uue, kõigile ligipääsetavusnõuetele vastava veebilehe hankimine. Võimalusel püüame parandada ka käesoleva veebilehe ligipääsetavust. Kui te soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allpool olevate kontaktide kaudu.

E-post: veebihaldur@nulltln.lib.ee

Telefon: 683 0925

Vastame teile tavaliselt viie tööpäeva jooksul.

Järelevalveasutus

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse osas teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Veebileht: www.ttja.ee

E-post: info@nullttja.ee

Telefon: 667 2000

Teatise koostamine

Käesoleva ligipääsetavuse teatis on koostatud enesehindamise põhjal.

Käesolev teatis on koostatud 2. veebruar 2024.