Luule on sõnum

13-26-aastane noor! Sa oled oodatud osa võtma Tallinna Keskraamatukogu ja Kesklinna, Pääsküla noortekeskuste korraldatavast projektist “Luule on sõnum: luulekonkurss ja seda toetavad töötoad noortele”.

LUULEKONKURSS “Luule on sõnum” toimub 16.-30. september ja ootame max 1 (üks) A4 pikki luuletusi aadressile luule@nulltln.lib.ee.

Osalemise tingimused:

 • Ootame luulekonkursil osalema 13-26-aastaseid noori.
 • Üks osaleja võib võistlusele esitada mitu luuletust.
 • Ühe luuletuse pikkus ei tohi ületada ühte A4 lehekülge.
 • Kirjutada võib eesti või inglise keeles.
 • Esitatud luuletus peab olema esitaja omalooming.
 • Esitatud luuletus ei või olla varasematel võistlustel osalenud ega avaldatud.
 • Esitatud luuletuse sisu peab olema kirjutajale tähtis.

Võistlusel osalemise kord:

 • Konkursile esitatavaid töid ootame e-posti aadressile luule@nulltln.lib.ee või Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondadesse ja haruraamatukogudesse või Kesklinna ja Pääsküla noortekeskustesse kuni 30. septembrini 2019. Hiljem esitatud tööd ei lähe arvesse.
 • Luuletuse juurde palume märkida: autori ees- ja perekonnanimi, vanus ning kontaktandmed (e-posti aadress või telefoni number).
 • Alaealise luulekonkursil osalemisest ja võistluse tingimustest palume teavitada lapsevanemat ning lisada tööle ka tema kontaktandmed.
 • Konkursil osalemisega antakse õigus luuletaja ees- ja perekonnanime, vanuse ning luuletuse avaldamiseks veebis (nt Tallinna Keskraamatukogu veebilehel keskraamatukogu.ee), trükisõnas ja avalikel üritustel.
 • Konkursile saadetud luuletusi omanikele ei tagastata, need jäävad Tallinna Keskraamatukokku.

Konkursi lõpetamine:

Konkursi parimad kuulutatakse välja Tallinna Keskraamatukogu veebilehel, lastelehel ja Facebookis 9. oktoobril, tänuüritusel. Samuti teavitatakse võitjaid osaleja antud e-posti aadressi teel.

Luuletustest koosnev sõnapilv

Täiendav info luulekonkursi kohta Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonnast: luule@nulltln.lib.ee või 683 0913

 

Luulekonkurssi jaoks saab lisainspiratsiooni erinevates töötubades, kuhu oled vägagi oodatud!

TÖÖTOAD

5. september kell 17.30 – muusik Karl Mürk „PodCasti salvestamine” Kesklinna noortekeskuses (Raua 23).

9. september kell 14.00 – luuletaja Mari-Liis Müürsepp „Luuleblogid ja –äpid”Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).

10. september kell 13.00 – luuletaja Jaanus Saar „Luuletuste kirjutamine”Pääsküla raamatukogus (Pärnu mnt 480a).

11. september kell 15.00 – ajakirjanik Deisi Helemäe-Sarv „Avalik esinemine” Pääsküla noortekeskuses (Rännaku pst 1).

16. september kell 17.30 – muusik Liisa Tulvik „Laulusõnade kirjutamine” Kesklinna noortekeskuses (Raua 23).

 

TÄNUÜRITUS töötubadest ja luulekonkurssist osavõtnutele on 9. oktoobril kell 17.30 Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8). Esineb auhinnatud luuletaja Jürgen Rooste.

 

Projekti „”Luule on sõnum”: luulekonkurss ja seda toetavad töötoad noortele” läbiviimist toetavad Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Kultuuriministeerium.

Lisainfo: Merle Tanilsoo, 683 0913 luule@nulltln.lib.ee

Luulehuvilised on oodatud  osalema Tallinna Keskraamatukogu Luuleklubis.