Raamatukogude teema-aasta õnnestumisele kaasa aitamise eest. Aitäh, et tõite raamatukogud inimestele lähemale. Tegite seda pühendumuse ja sooja südamega. Üheskoos muudame raamatukogud järjest tugevamateks kogukonnakeskusteks. (Piret Hartman, kultuuriminister, 7. detsember 2022)

 

 


Raamatukogu kui kogukonnakeskus on ainuõige koht, kus arutleda Eesti elu oluliste teemade üle. Täname arutelu “Julgeoleku olukorrast Euroopas” kaaskorraldamise eest. (Taimar Peterkop, riigisekretär, 8. juuni 2022)

 


Aasta õpiteo preemia Tallinna Keskraamatukogule keelekohvikute eestvedamise ja õppimisvõimaluste loomise eest. (Täiskasvanuhariduse tänusündmusel, Haridus- ja Teadusministeerium, 2019)

Vaata ka ETKA Andrase tehtud tutvustavat videot keelekohvikutest raamatukogus.


Tänukiri Tallinna Keskraamatukogule strateegia “Eesti 2035” loomisel ja arvamuskorje korraldamisel osalemise eest (Riigikantselei, Rahandusministeerium, 2019)

Tunnustus Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubussile Katarina Jee aasta raamatukogu eripreemia puhul (Haridus- ja teadusministeerium, 2017)

Vaata ka ETKA Andrase tehtud tutvustavat videot raamatukogubussist.


 

1150 euro  suurune arendusstipendium Eestis elavate erinevate rahvuste kultuuride tutvustamise ja kultuuritraditsioonide säilitamise kategoorias projekti “Saja rahva lood” eest (2013, Kultuuriministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus “Meie Inimesed”)

 

Statistikaamet tänab suure panuse eest 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse korraldamisel.


 

Aasta Koolitussõbralikum organisatsioon (2005, Tallinna Haridusamet).