Bongod, käsitrummid, näputrummid, nahaga tamburiin

Instrumentide hooldusjuhendid

Kõiki laenatud muusikainstrumente ja -tarvikuid tuleb käsitseda eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult. Paljud instrumendid nõuavad ka erihooldust.


Bongod, käsitrummid, näputrummid, nahaga tamburiin

  • Hoia trumme järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest. Pille ei tohi jätta küttekehade lähedusse ega päikese kätte seisma.
  • Mängi trumme alati puhaste käte ja lühikeseks lõigatud küüntega.
  • Tolm ja mustus eemalda kuiva pehme lapiga. Trumme ei tohi puhastada veega ega keemiliste puhastusainetega.
  • Hoiusta ja transpordi trumme kotis ning kaitse neid mehaaniliste vigastuste eest.