Kõik Tallinna Keskraamatukogus leiduvad teavikud on sisestatud e-kataloogi ESTER, mis on 15 raamatukogu ühiskataloog ning võimaldab sooritada otsinguid nii ühe kui mitme otsitunnuse järgi. Otsingu teostamiseks ainult Tallinna Keskraamatukogu teavikute seast valige rippmenüüst kataloogiks Tallinna Keskraamatukogu.

Kuidas teha muusika- ja filmiotsingut e-kataloogis ESTER? Vaadake järgnevat esitlust ja saate teada. Avage esitlus fullscreen ehk täisekraanvaates.

Testi saadud teadmisi e-kataloogis ESTER