Alice Kay Kanack “Fun Improvisation for Piano: The Philosophy and Method of Creative Ability Development. Book 1”. 1996

Esmapilgul lihtsalt klaveril lustakalt improviseerima õpetada lubava noodi pealkiri on petlik. Teose kaant kergitades avaneb lugejale märksa sügavam sisu, millega tasub tutvuda igal õpetajal ja lapsevanemal, ka neil, kes muusikaõpingutega kuidagi seotud pole.

Loominguliste võimete arendamise metoodika põhineb loomingulise protsessi mõistmisel. Noodi sissejuhatuses tutvustataksegi loova mõtlemise funktsioneerimist, nii nagu eri kunsti- ja teadusvaldkondades tegutsenud suurvaimud seda ise kogenud ja oma sõnadega kirjeldanud on. Lugedes saab selgeks, et teadlase loov mõtlemine ei erine kuigivõrd helilooja või kunstniku omast. Sellest tõdemusest ilmnebki noodi väärtus lapsevanematele ja mistahes valdkonnas tegutsevatele õpetajatele: laste loominguliste võimete arendamine tuleb igal juhul kasuks.

Loominguliste võimete arendamisel tuleb olla taktitundeline ning tasakaalustada vabadus distsipliiniga. Autor toob esile, kuidas üldhariduskool analüütilist mõtteprotsessi eelistades jätab tähelepanuta ja surub alla nende õpilaste võimed, kelle tugevaim külg on loomingulisus. Selgitades, kuidas kriitikast loobumine loomingulises protsessis annab otsustusõiguse ja autoriteedi autorile endale, s.t. lapsele, juhatab Kanack õpetajat/lapsevanemat vabaduse ja distsipliini vahel täpselt doseeritud tasakaalu leidma. Loomingulisust tõlgendab noodi autor valikute tegemise kunstina, ning loomingulisuse arendamine toimub valikute tegemise õppimise käigus – juhul, kui lapse tehtud loomingulisi valikuid juba ette ei kritiseerita.

Kuidas täpsemalt ja missuguste harjutuste kaasabil lapses loomingulisust arendada, soovitame lugeda sellest väga tänuväärsest õppematerjalist!

Noot ESTER kataloogis: http://www.ester.ee/record=b4601483*est