Instrumentide hooldusjuhendid

Kõiki laenatud muusikainstrumente ja -tarvikuid tuleb käsitseda eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult. Paljud instrumendid nõuavad ka erihooldust.


Kandled

  • Hoia kannelt järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest. Pilli ei tohi jätta küttekehade lähedusse ega päikese kätte seisma.
  • Mängi kannelt alati puhaste kätega.
  • Häälestamisel keera pinguteid ettevaatlikult, väldi ülekeeramist.
  • Puhasta kannelt kuiva pehme lapi, tolmuharja või -imeja abil. Ettevaatlikult võib kasutada ka kergelt veega niisutatud lappi. Pilli ei tohi puhastada rohke veega ega keemiliste puhastusainetega.
  • Hoiusta ja transpordi kannelt selleks ettenähtud kotis ning kaitse pilli mehaaniliste vigastuste eest.