Instrumentide hooldusjuhendid

Kõiki laenatud muusikainstrumente ja -tarvikuid tuleb käsitseda eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult. Paljud instrumendid nõuavad ka erihooldust.


Kitarr

  • Hoia pilli järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest.
  • Mängi pilli alati puhaste käte ja lühikeseks lõigatud küüntega.
  • Häälestamisel keera pinguteid ettevaatlikult, väldi ülekeeramist.
  • Mängimise järel aseta kitarr kas spetsiaalsele alusele või pikali, kõige parem kotti. Väldi pilli püsti asetamist kohtadesse, kust see võib libiseda ja ümber kukkuda.
  • Kitarri puhasta kuiva lapiga, võib kasutada ka spetsiaalset pillipuhastusvahendit või arvuti monitori puhastamiseks mõeldud lappe. Muud vahendid võivad pilli kahjustada.
  • Hoiusta ja transpordi kitarri kohvris ning kaitse pilli mehaaniliste vigastuste eest.