Laululinnu lood: väikeste laste muusikaringide töö kirikus: käsiraamat. 2016

„Usume, et igaüks, kel on pealehakkamist ning natukenegi teadmisi ja musitseerimiskogemust, saab oma kogukonnas alustada muusikatööd väikeste laste ja nende peredega. Varajase muusikakasvatuse eesmärk on pakkuda lastele võimalust muusikast rõõmu tunda. Eelkõige pakub beebilaul kõige väiksematele turvalise kiindumussuhte tugevnemist, kuna tunni ajal on lapsevanem 100% kohal ja oma lapsega ning suhtleb aktiivselt temaga, mis on tänapäeva e-kultuuris haruldane nähtus.

Praeguseks on uuritud ka väikesena alustatud muusikakasvatuse positiivset mõju lapse arengule. Muusikaline tegevus varajases eas mõjub positiivselt ajule, arendades näiteks keskendumis- ja õppimisvõimet (eriti võõrkeelte omandamise võimet) ning pallimängu ja sotsiaalseid oskusi. Uuringud näitavad, et isegi kui laps ei võta igast ringi tegevusest osa ja on passiivne ning teda aktsepteeritakse sellisena, kannab see tema arengu käigus head vilja. Oluline on luua turvaline keskkond, et lapsed saaksid osaleda igaühe temperamendi kohaselt.“ (Pia Ruotsala)

Eelnev tekst on pärit raamatu „Laululinnu lood“ sissejuhatusest. Kuigi pealkiri rõhutab väikelaste muusikakasvatuse kontekstina selles raamatus just kirikut, on suur osa raamatu materjalist kasutatav ka ilma religioosse taustata. Raamatust leiab näidistunde kuni 1-aastastele, 1-2,5-aastastele, 2-4-aastastele ning kuni 6-aastastele lastele. Kõik need juhised on välja pakutud mitte täht-tähelt järgimiseks, vaid raamistikuks, millest lähtudes võib vastavalt oma kogemustele ja fantaasiale etteantud tunde edasi arendada ja uusi tunde juurde luua.

Pisut üle poole raamatu mahust moodustavad laulude noodid. Ka nende hulgas leidub nii vaimuliku sisuga laule kui vahvaid lastelaulukesi kõikvõimalikel muudel toredatel teemadel. Raamatuga on kaasas ka CD, millel leidub valik fonogramme, et laule saaks harjutada ka ilma klaverimängijata.