Instrumentide hooldusjuhendid

Kõiki laenatud muusikainstrumente ja -tarvikuid tuleb käsitseda eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult. Paljud instrumendid nõuavad ka erihooldust.


Mandoliin

  • Hoia mandoliini järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest. Pilli ei tohi jätta küttekehade lähedusse ega päikese kätte seisma.
  • Mängi pilli alati puhaste kätega.
  • Häälestamisel keera pinguteid ettevaatlikult, väldi ülekeeramist.
  • Puhasta mandoliini kuiva pehme lapi, tolmuharja või -imeja abil. Ettevaatlikult võib kasutada ka kergelt veega niisutatud lappi. Pilli ei tohi puhastada rohke veega ega keemiliste puhastusainetega.
  • Hoiusta ja transpordi mandoliini selleks ettenähtud kohvris ning kaitse pilli mehaaniliste vigastuste eest.