Maret Tomson “50 aastat vanamuusikat Viljandis”. 2021

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Toomas Siitan kirjutab raamatu sissejuhatuses: “Kogumik „50 aastat vanamuusikat Viljandis“ toob lugejani Eesti esimese vanamuusikaansambli ja vanamuusika festivali hästi dokumenteeritud ajaloo. Sellele lisandub palju olulist vanamuusika leviku ja tõlgendamise põhimõtete kohta. Vanamuusikaliikumine jõudis Eestisse varakult, 1970. aasta paiku, kuid laiemalt oleme seda teadvustanud peamiselt tänu ansamblile Hortus Musicus. Viljandis toimunu lõi aga avarama konteksti, mis toetas ja toitis ka Hortus Musicuse silmapaistvat tegevust…”

Koostaja Maret Tomsoni sõnul tuli mõte kogumiku koostamiseks silmas pidades 2021. aasta sügisel Viljandi linnakapelli 50 sünnipäeva. Kõnealune ansambel on olnud aastaid Viljandi linna esinduskollektiiv ning ka nn kasvulava mitmele Eestis alguse saanud ansamblile ja vanamuusika festivalile.

Raamatust leiabki läbi aastate Viljandi linnakapellis mänginud ja laulnud muusikutest väga pika  nimekirja ning ülevaate rahvusringhäälingu arhiivis asuvatest salvestustest. Samuti on Maret Tomsonil kogutud väga põhjalik materjal Viljandi vanamuusika 35 suvekursuse ja festivali kohta: kirja on pandud nii osalejad, lektorid/juhendajad, esinemispaigad kui ka kunstilised juhid/korraldajad.

Põnev ja värvikas peatükk raamatu lõpus on linnakapelli liikmete ja sõprade mälestused, milles tänaseks päevaks väga erinevates valdkondades tegutsevad toonased muusikud meenutavad Viljandi aegu ja koosmusitseerimise mõjutusi edaspidisele elukäigule.

Raamatust leiab rikkaliku valiku nii mustvalgetest kui värvifotodest, mis illustreerivad ansambli erinevaid ajaperioode ja üritustusi.

 

Auväärne ja soliidne kingitus juubilarile.

 

Ester Pomerants
muusika- ja filmisaali raamatukoguhoidja