Metronoom-häälestajad, noodipuldi valgustid

Instrumentide hooldusjuhendid

Kõiki laenatud muusikainstrumente ja -tarvikuid tuleb käsitseda eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult. Paljud instrumendid nõuavad ka erihooldust.


Metronoom-häälestajad, noodipuldi valgustid

  • Kaitse seadet järskude temperatuurimuutuste, tolmu, niiskuse ja mehaaniliste vigastuste eest.
  • Keelatud on avada seadme korpust (v. a patareide vahetamine). Kui tundub, et see ei tööta korralikult, tagasta seade muusika- ja filmisaali ning teata veast.