Muusikaosakonnas on avatud Pillilaegas!

Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonnas on avatud Pillilaegas, kust saab tasuta laenata muusikainstrumente ja -tarvikuid. Valikus on rahvapille (väikekandled, rahvakannel, parmupillid, karmoška, jauram jt), erinevas mõõdus kitarre, viiuleid ja akordione, plokkflööte, ukuleled, meloodika, digiklaver, mitmesuguseid löökpille ja Orffi pille. Tarvikutest pakub Pillilaegas noodipulte, nende valgusteid ja metronoom-häälestajaid. 

Muusikaga tegelemiseks ei ole kunagi hilja, see võib rikastada igaühe elu lastest eakateni. Isikliku muusikainstrumendi ostmine ei ole aga sageli majanduslikult jõukohane või otstarbekas. Pillilaeka eesmärk on harrastajatele musitseerimisvõimalusi juurde luua ja aidata rohkematel inimestel pillimängimisrõõmu kogeda. Loodetavasti on Pillilaeka sisu abiks ka muusikaõpetajatele ja huvitegevuste juhendajatele.

Pillilaekast laenamiseks peab olema Tallinna Keskraamatukogu lugeja. Alla 18-aastased vajavad lisaks vanema või eeskostja kirjalikku nõusolekut. Korraga saab laenata kuni kaks pilli ja kuni kolm tarvikut. Laenutusperiood on vastavalt instrumendile kas 21 või 84 päeva. Asutused saavad sõlmida raamatukoguga rändkoguteenuse lepingu, mis võimaldab laenata kuni kümme instrumenti 63 päevaks.

Instrumentide nimekiri ja täpsem info laenutustingimuste kohta.

Pillilaegast toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lisainfo e-posti aadressil muusika@nulltln.lib.ee ja telefonil 683 0912