Orffi pillid

Instrumentide hooldusjuhendid

Kõiki laenatud muusikainstrumente ja -tarvikuid tuleb käsitseda eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult. Paljud instrumendid nõuavad ka erihooldust.


Orffi pillid

  • Käsitse pille ettevaatlikult, kaitse neid mehaaniliste vigastuste, järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest.
  • Mängi pille alati puhaste kätega.
  • Kontrolli peale iga mängukorda, kas kõik komplekti kuuluvad osad on olemas.
  • Puhasta pille kergelt veega niisutatud lapiga ja seejärel kuiva lapiga, võib kasutada ka spetsiaalset pillipuhastusvahendit või arvuti monitori puhastamiseks mõeldud lappe. Muud vahendid võivad pille kahjustada.
  • Hoiusta ja transpordi pille selleks ettenähtud kotis või kohvris.