Manage your stress and pain through music

Dr. Suzanne B. Hanser, Dr. Susan E. Mandel. „Manage your stress and pain through music“
Berklee Press, 2010

Tänapäeva kiires ja suuri nõudmisi esitavas ühiskonnas, kus enamus meist on kogenud stressi ja ülekoormust ning nende tagajärgi, kogub muusikateraapia järjest suuremat populaarsust. Alati ei pea aga sellega tegelemiseks pöörduma terapeudi poole. Raamat „Manage your stress and pain through music“ pakub väga praktilisi näpunäiteid, kuidas muusika ravivaid omadusi oma igapäevaelus kasutada ning enda või lähedaste vaimset ja füüsilist heaolu parandada.
Raamatu autoriteks on kaks muusikaterapeuti, keda selle elukutsevalikuni viis omaenda raskete haigustega võitlemine. Jagades ühelt poolt isiklikke kogemusi, toetuvad nad raamatus teisalt paljudele psühholoogilistele ja kitsamalt muusikateraapia-alastele uurimustele ning kirjeldavad ka mitmeid juhtumeid aastatepikkusest praktikast äärmiselt erinevate klientidega.
Kõige olulisema osa raamatust moodustab praktiline programm, mida järgides on võimalik leida muusikaga seotud abistavaid tegevusi erinevate igapäevaelu ülesannete ja muredega toimetulekuks ning isegi pärssida valu ja ärevust väga tõsiste füüsiliste ja vaimsete katsumuste korral (muusikateraapia on aidanud näiteks sünnitajaid, vähihaigeid, diabeetikuid ja südamehaigeid, aga ka depressiooni ja ärevushäirete käes vaevlejaid). Mitmesuguste muusikakuulamissoovituste ja nendega kaasnevate harjutuste kõrval julgustatakse inimesi ise muusikat esitama ning seda kirjutama. Raamatuga kaasas oleval CD-l leiduvad abistavad õppetunnid ning illustreerivad muusikapalad.
Autorid toonitavad, et muusika ei ole imeravim ja tõsisemate probleemide korral tuleks kõigepealt kindlasti pöörduda spetsialisti poole, samuti ei ole programmi eesmärk tekitada lisastressi, kui kõike selles sisalduvat ei suudeta järgida. Küll aga peaks mõne toreda, abistava ja jõukohase idee leidma igaüks, kes selle raamatu kätte võtab. Samuti võiks raamatus sisalduv pakkuda huvi neile, kes tegelevad näiteks eakate või pikaajaliselt haigete lähedaste hooldamisega. Muusikateraapia võib autorite sõnul aidata igaüht, kes on kordki elus tundnud, et muusika tekitab temas mingi emotsiooni või äratab mingi mälestuse. Usutavasti on selliseid inimesi meie seas palju.
Kindlasti vääriks käesolev raamat tõlkimist eesti keelde. Kuni ehk kunagi selleni jõutakse, on võimalik lugeda seda inglise keeles, abistavaks asjaoluks teksti lihtsus, selgus ja loogilisus.
Kristi Veeber
Muusikaosakonna raamatukoguhoidja