Ülesvõtteid laulu- ja tantsupeo päevilt 1963-2009

Kalju Suur. Ülesvõtteid laulu- ja tantsupeo päevilt 1963-2009
Laulupidu on läbi, elagu laulupidu!

Nüüd, kus järgmist üleriigilist laulu- ja tantsupidu tuleb vähemalt kolm aastat oodata (XII noorte laulu- ja tantsupidu peaks toimuma 2017. aastal), on paras aeg sorteerida ja imetleda arvutisse tõmmatud fotosid tänavuselt peolt, jagada neid teistega ja panna veebipäevikuisse kirja mõned settinud järelmõtted.
Miks mitte võrrelda elamusi kaasaegsest peost endisaegsete muljetega, küsides näiteks vanemailt või vanavanemailt, kuidas nende nooruspäevil laulu- ja tantsupeol käidi. Toonaseid pidusid aitavad meenutada ka Kalju Suure fotoraamatusse talletatud mustvalged ülesvõtted laulu- ja tantsupeo päevilt aastaist 1963-2009. Raamat sobib ka Eesti laulupeotraditsiooni tutvustamiseks soome või inglise keelt rääkivatele sõpradele, sest pildiallkirjad ja sissejuhatav tekst on paralleelselt nii eesti, soome kui inglise keeles.
Ehk julgustab fotoraamat ka enda jäädvustusi laulupeost teise pilguga vaatama ning suhtuma neisse mitte kui ainult isiklikuks tarbeks muljete fikseerimisse, vaid kui muusika mõju ja isetegemise ilu tabamisse laiemalt.
Kui olete oma fotojäädvustused üle vaadanud ja leidnud, et neid sobiks ka laiema üldsusega jagada, kutsume teid osalema muusikaosakonna korraldataval fotovõistlusel „Muusikat tabamas“, mis kestab käesoleva aasta 1. detsembrini.