Virgo Sillamaa “Rütmimuusikateooria”. 2014

Igaüks, kes muusikat õppinud, teab, et siiani kipub solfedžo ja muusikateooria omandamisel kimbutama heade eestikeelsete materjalide puudus. Nüüd on taas üks lünk selles valdkonnas täidetud: ilmunud on rütmimuusikateooria käsiraamat.

Nagu autor ise rõhutab, ei ole tegu õpiku, vaid just nimelt käsiraamatuga – sellest võib leida seletused laadide, akordide, harmoonia, rütmi ja muusikaliste vormide kohta, millega erinevates populaarmuusika žanrites kokku puutume, andmaks vajalikku teoreetilist tausta praktilistele õpingutele. „Rütmimuusikateooria“ on mõeldud olema abiks muusika õpetamisel, aga ka ise õppimisel, kui kõige elementaarsem baas – noodid, intervallid jms – on juba omandatud. Raamatu väga suur pluss on paralleelselt kasutuses olevate märgisüsteemide kõrvuti äratoomine, mis peaks hõlbustama nendest arusaamist kõigil, kes näiteks erinevate akorditähistuste üle pead murdnud on. Samuti on raamatus ühtlustatud, lahti seletatud ja kohati loodud vajalikku eestikeelset terminoloogiat.

„Rütmimuusikateooria“ on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Muusikadidaktika keskuse esimene publikatsioon koos teise väga põneva teavikuga, mis samuti on ka meie osakonda jõudnud: Aime Reieri õpikuga „Abiks väikekandle õppijale“. Mõlemast võib lisaks lugeda siit.