Terry Miller, Andrew Shahriari “World music: a global journey”. 2017

Raamat „World music: a global journey“ viib lugeja tõepoolest ümbermaailmareisile, nii nagu pealkiri lubab. Muusikalises mõttes pole tähelepanu keskmes mitte kitsalt maailmamuusika kui stiil, vaid maailma muusika lahkukirjutatult ja laiemas tähenduses. Kogu planeeti hõlmavast käsitlusest jääb välja vaid osa Euroopast kui kõige läänelikuma muusika kants.

Laias laastus vaatleb raamat maailma eri regioonide muusikat etnomusikoloogi pilguga (või peaks ehk ütlema „kuulab etnomusikoloogi kõrvaga“). Enne muusikalisele ümbermaailmareisile asumist mõtiskletakse põhjalikult selle üle, mida muusika kui niisugune endast üldse kujutab, kuidas maailma eri paigust pärit muusikat kuulata ja millele sealjuures tähelepanu pöörata. Eraldi peatutakse muusikat vahetult mõjutavatel kriteeriumitel nagu erinevad häälestused, ja muusika koostisosadel (meloodia, rütm, harmoonia). Kaudsemalt mõjutab muusikat kultuuritaust ja kõik sellest tulenev, ning tõsimeelne muusikauurija peab oskama seda arvesse võtta. Avapeatükkides vaadeldaksegi neid seoseid: eri piirkondade esindajate erinevad väärtussüsteemid, muusika roll kogukonnas või ühiskonnas, seosed religiooniga, muusika ja keskkonna vastastikune mõju jne, jne.

 Järgnevad peatükid käsitlevad maailma muusikat suuremate geograafiliste piirkondade kaupa. Raamatu autorid on hoolitsenud selle eest, et lugejat ei „visataks vette tundmatus kohas“, seetõttu antakse igasse paika „saabudes“ lugejale esmalt lühiülevaade sealse regiooni muusikatraditsioonidest ja kultuuritaustast. Läbi käiakse meie jaoks eksootilised paigad nii Vaikse ookeani saartel kui Amazonase vihmametsades, Aafrika palavuses ja Kanada inuitide arktilistel aladel. Tuttavamatest kultuuridest on käsitletud nii mõne Euroopa piirkonna kui Põhja-Ameerika muusikat, sealhulgas näiteks country. Mõistagi on raamatus tutvustatud ka kõigi maailma levinumate usunditega seotud helikunsti: islamismi, judaismi, kreeka õigeusu kiriku, afroameerika spirituaalide ja gospeli muusikatraditsioone.