Instrumentide hooldusjuhendid

Kõiki laenatud muusikainstrumente ja -tarvikuid tuleb käsitseda eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult. Paljud instrumendid nõuavad ka erihooldust.


Ukulele

  • Hoia ukulelet järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest.
  • Mängi pilli alati puhaste käte ja lühikeseks lõigatud küüntega.
  • Häälestamisel keera pinguteid ettevaatlikult, väldi ülekeeramist.
  • Pilli puhasta kuiva lapiga, võib kasutada ka spetsiaalset pillipuhastusvahendit või arvuti monitori puhastamiseks mõeldud lappe. Muud vahendid võivad pilli kahjustada.
  • Hoiusta ja transpordi ukulelet selleks ettenähtud kotis.