Instrumentide hooldusjuhendid

Kõiki laenatud muusikainstrumente ja -tarvikuid tuleb käsitseda eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult. Paljud instrumendid nõuavad ka erihooldust.


Viiul

  • Hoia viiulit järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest. Pilli ei tohi jätta küttekehade lähedusse, päikese ega külma kätte seisma.
  • Viiulikast ava kindlal horisontaalsel pinnal.
  • Mängi pilli alati puhaste käte ja lühikeseks lõigatud küüntega.
  • Häälestamisel keera pinguteid ettevaatlikult, väldi ülekeeramist.
  • Mänguomaduste parandamiseks kasuta poognal kampolit.
  • Peale iga mängukorda puhasta pill õrnalt kuiva lapiga. Keeli pühi poogna liikumise suunas, st mitte pikku-, vaid ristipidi.
  • Poognal lõdvenda puhkeasendis jõhve.
  • Hoiusta ja transpordi pilli selleks ettenähtud kastis ja kaitse seda mehaaniliste vigastuste eest.
  • Kui viiulil katkeb keel, ära vaheta seda ise, vaid anna sellest teada muusika- ja filmisaali.