Noortekirjandusest Aleksander Sibulale pühendatud erialapäeval

Reedel, 6. novembril toimub Tallinna Keskraamatukogus traditsiooniline Aleksander Sibulale pühendatud erialapäev, millest saab osa veebiülekande vahendusel.

Tänavusel erialapäeval on tähelepanu keskmes noored lugejad ja noortekirjandus. Vestlusringides arutavad kirjanikud, kirjandusspetsialistid ja erinevate valdkondade eksperdid noorte lugemuse üle. Luubi alla võetakse kooli soovituslik/kohustuslik kirjandus, noorte lugejate motiveerimine ning raamatute eakohasus ja raamatukogu roll laenatavate raamatute ealise sobivuse jälgimisel. Erialapäev pakub erinevaid vaatenurki noorte, noortekirjanduse, raamatukogude ning nende kõigi kolme sidumise teemadel. Mõlemas vestlusringis osaleb ka raamatukogu noor vabatahtlik, et tuua arutellu noorte endi seisukohad.

Erialapäeva esimene vestlusring „Raamatud on ohtlikud?” käsitleb teemat, mis on raamatukoguhoidjatele üsna sageli murekohaks. Milliseid raamatuid tohib mis vanuses lugejatele soovitada? Kas raamatukoguhoidja võib keelata raamatu laenamist, kui ei pea seda laenajale eakohaseks? Kas raamatutel peaks olema vanusepiirang? Need küsimused kerkivad eriti esile just noortekirjanduse puhul, sest lugeja ei ole enam laps, aga ka täiskasvanu veel mitte. Samuti on küsimus, kuidas leida kesktee raamatukogu, noorte valiku ja lapsevanemate tõekspidamiste vahel, eriti kui raamatutes käsitletakse õuduse, seksuaalelu, meelemürkide ja ebaseaduslike tegevuste teemasid. Vestlusringi juhib Tallinna Ülikooli eesti kirjanduse dotsent Ave Mattheus, kelle üks peamistest uurimishuvidest on just nimelt noortekirjandus. Vestlusringis osalevad Rahva Raamatu kirjastaja René Tendermann, õpetaja ja poliitik Toomas Jürgenstein ning näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp.

Erialapäeva teises vestlusringis „Kohustuslik kirjandus on halb?” arutletakse kohustusliku kirjanduse vajalikkuse, eakohasuse ja tänapäevasuse üle. Kumb on olulisem, kas õpetada noor klassikalist kirjandust tundma või lugemist armastama, või on ikkagi mõlemad koos võimalikud? Kas klassikaliste teoste tundmaõppimiseks peab need kõik tingimata läbi lugema? Kuidas äratada noortes huvi raamatute vastu? Kuidas toetada Eestis noortekirjanduse kirjutamist, tõlkimist ja väljaandmist? Vestlusringi juhib kirjanik, raamatukoguhoidja ning laste- ja noortekirjanduse spetsialist ja uurija Krista Kumberg. Vestlusringis osalevad Haridus- ja teadusministeeriumi alus- ja põhihariduse osakonna nõunik Pille Liblik, kirjanik Sass Henno ning kirjanik ja eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kristiine Kurema.

ALEKSANDER SIBULALE PÜHENDATUD ERIALAPÄEVA KAVA

10.30-10.35 Avasõnad – Kaie Holm, Tallinna Keskraamatukogu direktor

10.35-12.35 Vestlusring „Raamatud on ohtlikud?”: Ave Mattheus, René Tendermann, Toomas Jürgenstein, Rita Rätsepp, Diana Veiberg

12.35-13.05 Kohvipaus

13.05-15.05 Vestlusring „Kohustuslik kirjandus on halb?”: Krista Kumberg, Pille Liblik, Sass Henno, Kristiine Kurema, Joosep Laats

15.05-15.10 Päeva kokkuvõte

Erialapäeva veebiülekanne toimub Tallinna Keskraamatukogu YouTube kanalil.  

Erialapäeva läbiviimist toetab Kultuuriministeerium programmi „Raamatukogude arendamine“ kaudu.

 

15.10.2020